Jak wydłużyć aktywność zawodową osób 50+

opublikowano: 15-11-2022, 20:00
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Około 40 proc. osób mających 50 i więcej lat planuje pracę na emeryturze. Byłoby ich więcej, gdyby pracodawcy zapewniali im bezpieczne warunki zatrudnienia.

Przeczytaj artykuł i dowiedz się:

  • Jak wygląda sytuacja osób 50+ na rynku pracy
  • Czy pracodawcy doceniają ich potencjał
  • Czego domagają się pracownicy 50+
  • Czy chcą pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego

Polskie społeczeństwo się starzeje. Mniej rąk do pracy to zła wiadomość dla firm. Przybywa jednak osób w wieku poprodukcyjnym. Warto, aby przedsiębiorcy docenili doświadczenie i potencjał pracowników po 50 roku życia. Ich sytuację na rynku zatrudnienia zbadała Koalicja Bezpieczni w Pracy (KBwP). Z jej raportu wynika, że aż ok. 40 proc. osób w wieku powyżej 50 lat chce pracować na emeryturze. Prawie tyle samo osób w tym wieku jeszcze nie podjęło decyzji w tej sprawie. Jedną z barier jest negatywny wpływ warunków zatrudnienia na stan ich zdrowia.

Antidotum na deficyt rąk do pracy:
Antidotum na deficyt rąk do pracy:
Receptą na niedobór kadr może być podejmowanie zatrudnienia przez osoby, które osiągnęły wiek emerytalny.
Adobe Stock

Autorzy raportu „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2022. Osoby 50+ na rynku pracy: możliwości i ograniczenia” wiedzą, jak rozwiązać problem dotyczący niedoboru kadr. Receptą jest zapewnienie wspomnianym pracownikom bezpiecznych warunków zatrudnienia.

Liczą się kompetencje

Według spisu powszechnego z 2021 r. już co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby powyżej 50 roku życia. Obecnie wiek kandydata nie stanowi żadnej przeszkody w rekrutacji. Dla szefów firm znacznie ważniejsze są kompetencje, jakie ma pracownik i zadania, jakie musi wykonywać w ramach powierzonych obowiązków.

– Pracodawcy uważają, że osoby 50+ mają szacunek do pracy i miejsca zatrudnienia. Aż 67 proc. badanych z tej grupy nie chce zmieniać swojej obecnej firmy. Coraz więcej przełożonych docenia zatrudnianie w jednym przedsiębiorstwie osób zarówno z długim, jak i z krótkim stażem pracy. Widzi w tym szansę na efektywne działanie zespołu i wymianę wiedzy – mówi Marta Wojewnik, dyrektor zarządzająca CWS Workwear, przewodnicząca KBwP.

Podkreśla, że osoby, które po osiągnięciu wieku emerytalnego planują nadal pracować, nie rezygnują z obecnego miejsca zatrudnienia. To jeden z atutów osób 50+. Eksperci KBwP wymieniają kolejne mocne strony pracowników w tym wieku: obowiązkowość, sumienność, rzetelność, punktualność, doświadczenie zawodowe i życiowe oraz umiejętność nawiązywania kontaktów.

Autorzy raportu podkreślają, że 23 proc. badanych osób 50+ nie planuje pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego. Co mogłoby wpłynąć na zmianę ich decyzji? Na przykład otrzymywanie wysokiego wynagrodzenia, możliwość pracy na część etatu lub na innym, mniej stresującym stanowisku.

Bartosz Gaca, wicedyrektor departamentu prewencji i rehabilitacji w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zwraca uwagę, że jedną z przeszkód w kontynuowaniu zatrudnienia wśród osób 50+ jest ich stan zdrowia.

– Najczęściej skarżą się na bóle kręgosłupa. To znajduje swoje odzwierciedlenie w danych statystycznych związanych z absencją chorobową – podkreśla Bartosz Gaca.

Inne, równie częste schorzenia, na które utyskują osoby powyżej 50 roku życia, to bóle kończyn i osłabienie wzroku. Co trzeci badany uważa, że obecnie wykonywana przez niego praca zawodowa wpływa negatywnie na jego zdrowie. 25 proc. respondentów, którzy doświadczyli wspomnianych problemów, zgłosiło je przełożonemu lub szefowi działu HR. Niestety, zazwyczaj spotkali się z brakiem podjęcia jakichkolwiek działań ze strony pracodawcy. Większość firm nie zapewnia pracownikom opieki medycznej - a na ten benefit liczy połowa badanych zatrudnionych. Tylko 22 proc. z nich ma możliwość korzystania z tego dodatkowego świadczenia.

– Pracodawcy muszą zacząć rozumieć potrzeby pracowników 50+ i eliminować najczęstsze bariery, które towarzyszą im przy podejmowaniu decyzji o kontynuowaniu zatrudnienia po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ważne są dla nich przyjazne i bezpieczne warunki pracy. Budowanie świadomości wśród polskich przedsiębiorców, jak wiele zyskują, zatrudniając osoby w tym wieku, jest szczególnie istotne w obliczu kryzysu demograficznego – zaznacza Marta Wojewnik.

Poznaj program konferencji “Wynagrodzenia i benefity 2023”, 25-26 stycznia 2023 >>

Rejestr czynników szkodliwych

Zgodnie z Kodeksem pracy na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia podwładnym bezpiecznych i higienicznych warunków zatrudnienia. Szefowie firm powinni na bieżąco prowadzić rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy.

– Według danych Głównego Urzędu Statystycznego hałas jest największym zagrożeniem w miejscu zatrudnienia. W ciągu ostatnich dwóch lat narażonych na działanie tego czynnika było ponad 180 tys. osób. To stanowi blisko połowę ogólnej liczby zatrudnionych w niebezpiecznych warunkach. Pracownicy są narażeni na czynniki szkodliwe, w tym fizyczne, biologiczne, chemiczne i pyły, oraz uciążliwe, czyli związane ze złym samopoczuciem i monotonią w wykonywaniu obowiązków służbowych – wyjaśnia Ewa Gawrysiak, ekspertka KBwP.

Z raportu KBwP wynika, że pracownicy 50+ najczęściej wskazują, że w obecnym miejscu zatrudnienia są narażeni na czynniki fizyczne. Wśród nich wymieniają hałas, drgania, promieniowanie elektromagnetyczne lub jonizujące występujące w monitorach komputerowych lub innych urządzeniach, a także zagrożenia mechaniczne i elektryczne. Zwracają uwagę także na czynniki biologiczne, czyli grzyby, wirusy i bakterie.

– Niezwykle istotne jest to, aby otoczenie, w którym pracownik wykonuje powierzone mu zadania, było bezpieczne. Warto, aby pracodawca analizował zagrożenia mogące wystąpić na danym stanowisku pracy. Odpowiednio dobrane okulary ochronne zmniejszają ryzyko uszkodzenia wzroku o 90 proc. Inny przykład: 70 proc. pracowników, którzy doświadczyli urazów rąk, nie miało na sobie odpowiednich rękawic – konkluduje Mariusz Uleński, ekspert KBwP.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane