Jakie dotacje dla firm na innowacje i B+R w regionach

Materiał partnera
opublikowano: 12-12-2016, 06:00

Nowe produkty, centra badawcze, instalacje pilotażowe — to niektóre działania, jakie przedsiębiorcy będą mogli sfinansować pieniędzmi z RPO

Znamy już harmonogramy regionalnych programów operacyjnych (RPO) na 2017 r. W nadchodzących dwunastu miesiącach najwięcej konkursów z dotacjami dla przedsiębiorców będzie dotyczyło obszaru innowacyjności, wdrażania wyników B+R i nowatorskich rozwiązań. Dziś przedstawiamy przykłady takich naborów z poszczególnych województw.

Po osiem konkursów

Najwięcej naborów poświęconych innowacjom będzie dostępnych w 2017 r. w woj. mazowieckim i zachodniopomorskim — uwzględniając zmagania już trwające (a ogłoszone jeszcze w 2016 r.) w obu regionach czeka na nich po osiem konkursów. Na Mazowszu największe fundusze czekają na firmy w konkursie z działania 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów — Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego”. To prawie 87 mln zł. Te pieniądze zostaną przeznaczone na projekty, które zakładają m.in. inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Celem przedsięwzięć jest stworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych. O wsparcie mogą ubiegać się firmy MSP i duże oraz powiązania kooperacyjne.

W woj. mazowieckim przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dotacje m.in. na wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług — poprzez wdrożenie wyników prac B+R. To wszystko w ramach działania 3.3 „Innowacje w MSP”. Do podziału jest ponad 58 mln zł. W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające m.in. na rozbudowie firm, co związane jest z wprowadzaniem na rynek nowych — co najmniej w skali regionu — produktów i usług w wyniku wdrożenia prac B+R. Ale dofinansowanie można zdobyć także na realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług (w tym świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R. Spośród ośmiu konkursów z dotacjami na innowacje w woj. zachodniopomorskim największa pula czeka na przedsiębiorców w działaniu 1.5 ogłoszonym jeszcze w 2016 r. To 52,6 mln zł. W ramach tego naboru możliwe będzie zdobycie dofinansowania na innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw.

Co ważne, muszą one wpisywać się w inteligentne specjalizacje Pomorza Zachodniego. Przedsięwzięcia muszą prowadzić do wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/ usługi, zwiększenia efektywności produkcji lub zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego w firmie. Nabór rozpoczął się 1 grudnia i będzie trwał do końca stycznia 2017 r. Kolejną szansę na dotacje z tego działania firmy będą miały od 31 marca.

Śląsk: rekordowe nabory

Pod względem wysokości budżetów na pojedyncze konkursy bezkonkurencyjny jest Śląsk. W działaniu 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” na beneficjentów, czyli firmy MSP, czeka tu aż 271,6 mln zł. To więcej niż łączna pula wszystkich konkursów z dofinansowaniem na innowacje na Mazowszu. W naborze można zdobyć fundusze na tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza B+R (służącego ich działalności innowacyjnej) lub wsparcie prac B+R w firmach. Konkurs zapowiadany jest na wiosnę 2017 r. Wart uwagi jest również nabór z działania 3.2 „Innowacje w MŚP” na Śląsku. Na wdrożenie i komercjalizację innowacji produktowych oraz procesowych można zdobyć w nachodzącym konkursie prawie 195 mln zł. Zmagania rozpoczną się już 29 grudnia.

W czołówce konkursów z najwyższymi budżetami znalazły się też nabory z woj. lubelskiego i małopolskiego. W przypadku pierwszego z regionów chodzi o działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”. Z budżetu w wysokości 185,4 mln zł można zdobyć pieniądze m.in. na stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów albo usług bądź na wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej.

Natomiast Małopolska została wymieniona przy okazji regionalnego działania 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”. Budżet konkursu, który rozpocznie się w pierwszym kwartale 2017 r., to ponad 173 mln zł. O pieniądze na badania przemysłowe i prace rozwojowe lub tylko prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej będą mogły starać się przedsiębiorstwa, w szczególności z sektora MSP, oraz ich konsorcja, m.in. z udziałem jednostek naukowych, uczelni i organizacji pozarządowych.

Nie tylko innowacje

Regionalne konkursy to okazja do uzyskania wsparcia także na działania z obszarów innych niż innowacje. Bardzo dużo województw postawiło na rozwój eksportu firm z sektora MSP z tego regionu. Tego typu wsparcie można zdobyć m.in. w Małopolsce (poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP”), Dolnym Śląsku (1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”) i Mazowszu (3.2.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”).

To pieniądze m.in. na opracowanie strategii działalności międzynarodowej, specjalistyczne usługi doradcze dotyczące umiędzynaradawiania działalności oraz udział w imprezach targowo- -wystawienniczych. Ciekawą inicjatywą jest poddziałanie 1.5.3 w woj. kujawsko-pomorskim, które wesprze umiędzynarodowienie przedsiębiorstw akademickich. Kolejną dziedziną, na której finansowanie zdecydowało się wiele województw, są odnawialne źródła energii. I tak w Małopolsce na inwestycje w urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE w ramach działania 3.4.4 przeznaczonych zostało ponad 21,6 mln zł.

W woj. lubelskim już trwa nabór z działania 5.1 „Poprawa efektywności energetycznej”. Niebagatelna pula 118 mln zł sfinansuje projekty polegające m.in. na budowie i przebudowie lub wymianie źródeł ciepła, w tym zastosowaniu systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii, oraz na wdrożeniu technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach działalności firmy. Regiony nie zapominają też o wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Fundusze na rozwój tej dziedziny przedsiębiorcy znajdą m.in. w działaniach 1.4.3 w woj. warmińsko- -mazurskim (konkurs w marcu, budżet 7,7 mln zł) i 3.3 na Śląsku (konkurs w czerwcu, 60 mln zł). To szansa na sfinansowanie projektów polegających na zwiększeniu udziału ICT w zarządzaniu firmą (wraz z przeszkoleniem pracowników) i prowadzących m.in. do obniżania kosztów prowadzenia biznesu i usprawnienia kontaktów z klientami.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu