--- Nabycie aktywów o znacznej wartości

Elektrim Spółka Akcyjna
07-05-2003, 17:20

--- Nabycie aktywów o znacznej wartości NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI
RAPORT BIEŻĄCY - CAFIMPL - RBE/357/05/03/TK
CA IB Fundusz Inwestycyjny Mieszany Pro Lokata ("Fundusz") niniejszym informuje o nabyciu aktywów o znacznej wartości
1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa:
Bank BPH PBK SA
2) data i sposób nabycia aktywów:
06.05.2003 r., transakcja zakupu papierów wartościowych, transakcja typu buy-sell-back, została zawarta na warunkach przyrzeczenia odkupienia przez kontrahenta bonów skarbowych w dniu 13.05.2003 r.
3) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów:
bony skarbowe o wartości nominalnej 101 990 000 zł i terminie zapadalności 17.09.2003 r.
4) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa:
99 998 543,26 zł
5) charakter powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a zbywającym aktywa:
Fundusz jest zarządzany i reprezentowany przez CA IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które jest podmiotem zależnym od Banku Austria AG w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Bank Austria AG jest równocześnie, w rozumieniu tej samej ustawy, podmiotem dominującym wobec Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA.
6) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości:
Wartość przedmiotu transakcji stanowi co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny.
7) źródło finansowania aktywów:
Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki wpłacone przez Uczestników Funduszu oraz osiągnięte przez Fundusz dochody.
Data sporządzenia raportu: 07-05-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Elektrim Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / --- Nabycie aktywów o znacznej wartości