Pekabex <PKBX.WA> Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex SA
opublikowano: 16-04-2003, 16:40

Pekabex <PKBX.WA> Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.
Raport bieżący 17/2003
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA przekazuje projekty uchwał, które zostaną przedstawione na ZWZA w dniu 25.04.2003 rok.
Uchwała 1/2003
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki, którego bilans sporządzony na dzień 31.12.2002r., po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57.299.975,73 zł, rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2002r. do 31.12.2002r. wykazuje stratę w wysokości 15.123.038,85 zł oraz informację dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.2002r. do 31.12.2002r. wykazujące spadek środków pieniężnych netto w ciągu badanego okresu na sumę 6.689.711,97 złotych.
Uchwała 2/2003
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności za 2002 rok.
Uchwała 3/2003
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2002 rok.
Uchwała 4/2003
Postanawia się stratę Spółki z lat ubiegłych pokryć z kapitału zapasowego oraz stratę osiągniętą w roku 2002 w wysokości 15.123.038,85 zł z kapitału zapasowego w kwocie 10.673.394,25 oraz z zysków lat przyszłych kwotę 4.449.644,60 zł. Uchwała 5/2003
Udziela się absolutorium dla Prezesa Zarządu Pekabex SA Pana Wacława Nowackiego za okres od 01.01.2002 do 30.09.2002 rok.
Uchwała 6/2003
Udziela się absolutorium dla Członka Zarządu Pekabex SA Pana Mirosława Frąckowiaka za okres od 01.01.2002 do 30.09.2002 rok.
Uchwała 7/2003
Udziela się absolutorium dla Członka Zarządu Pekabex SA Pana Marka Jarzemskiego za okres od 01.01.2002 do 09.12.2002 rok.
Uchwała 8/2003
Udziela się absolutorium dla Członka Zarządu Pekabex SA Pana Czesława Paucha za okres od 01.01.2002 do 30.09.2002 rok.
Uchwała 9/2003
Udziela się absolutorium dla pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu Pekabex SA Pana Bogusława Fedorowicza za okres od 30.09.2002 do 31.12.2002 rok.
Uchwała 10/2003
Udziela się absolutorium dla Członka Zarządu Pekabex SA Pana Piotra Stefanowskiego za okres od 30.09.2002 do 31.12.2002 rok.
Uchwała 11/2003
Udziela się absolutorium dla Członka Zarządu Pekabex SA Pana Sławomira Pisarka za okres od 16.12.2002 do 31.12.2002 rok.
Uchwała 12/2003
Udziela się absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Jacka Tucharza za okres od 01.01.2002 do 16.05.2002 rok.
Uchwała 13/2003
Udziela się absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Stanisława Poczobuta za okres od 01.01.2002 do 16.05.2002 rok.
Uchwała 14/2003
Udziela się absolutorium dla Sekretarza Rady Nadzorczej Pekabex SA Pani Danuty Czypickiej za okres od 01.01.2002 do 16.05.2002 rok.
Uchwała 15/2003
Udziela się absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Jacka Strzeleckiego za okres od 16.05.2002 do 22.08.2002 rok.
Uchwała 16/2003
Udziela się absolutorium dla Pana Artura Rusinka Sekretarza RN za okres od 16.05.2002 do 22.08.2002 rok oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekabex SA za okres od 22.08.2002 do 31.12.2002 rok.
Uchwała 17/2003
Udziela się absolutorium dla Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Leszka Wysłockiego za okres od 01.01.2002 do 31.12.2002 rok.
Uchwała 18/2003
Udziela się absolutorium dla Pana Tadeusza Budrewicza Członka RN za okres od 01.01.2002 do 22.08.2002 rok oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Pekabex SA za okres od 22.08.2002 do 31.12.2002 rok.
Uchwała 19/2003
Udziela się absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Jana Gąsiorka za okres od 16.05.2002 do 31.12.2002 rok.
Uchwała 20/2003
Udziela się absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pekabex SA Pana Szumskiego za okres od 27.09.2002 do 31.12.2002 rok.
Uchwała 21/2003
W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Pekabex SA.
Zgodnie ze zgłoszonymi na Zgromadzeniu propozycjami.
Data sporządzenia raportu: 16-04-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex SA

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Pekabex &lt;PKBX.WA&gt; Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.