Podatkowy przewrót w S.K.A.?

RAFAŁ ŚMIGÓRSKI
opublikowano: 19-01-2012, 00:00

KOMENTARZ

Uchwała NSA otwiera drogę do znaczących oszczędności podatkowych. 16 stycznia br. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w składzie 7 sędziów podjął uchwałę dotyczącą sposobu opodatkowania przychodu (dochodu) spółki kapitałowej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej. Zdaniem sądu, przychód (dochód) spółki kapitałowej będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy. Tym samym opodatkowaniu nie podlega dochód przypadający na akcjonariusza w trakcie roku obrotowego. Przedmiotowe rozstrzygnięcie dotyczy opodatkowania akcjonariusza będącego spółką kapitałową. Konsekwencją stanowiska wyrażonego przez NSA jest brak opodatkowania dochodu spółki komandytowo- -akcyjnej przypadającego na akcjonariuszy będących spółkami kapitałowymi. Tym samym odpowiednia struktura własnościowa spółki komandytowo-akcyjnej umożliwiłaby uniknięcie opodatkowania dochodu do momentu jego wypłaty na rzecz akcjonariuszy.

Czy podatnicy mogą liczyć na korzystne zakończenie sporów przed sądami, czy też minister finansów będzie podejmował działania w celu dochodzenia swoich racji? Uchwała podjęta w składzie 7 sędziów jest wiążąca dla sądów, dlatego należy się spodziewać, że wszelkie spory prowadzone przez podatników z Ministerstwem Finansów będą rozstrzygane na korzyść podatników, dopóki i o ile któryś z sądów wojewódzkich na bazie własnych wątpliwości nie wystąpi o uchwałę pełnego składu izby lub pełnego składu NSA. Jednak naszym zdaniem, przedmiotowej uchwały nie należy bezpośrednio odnosić do sposobu opodatkowania akcjonariuszy będących osobami fizycznymi, w szczególności nie można oczekiwać, że sądy rozstrzygające spory pomiędzy podatnikami a ministrem finansów będą rozstrzygały analogicznie, tj. uznając, że opodatkowanie akcjonariuszy — osób fizycznych ma miejsce dopiero na moment wypłaty dywidendy.

Jakie skutki niesie za sobą uchwała NSA? W pierwszej kolejności prawdopodobna jest zmiana przepisów podatkowych. Brak bieżącego opodatkowania dochodów uzyskiwanych z działalności operacyjnej prowadzonej przez spółki komandytowo-akcyjne, których akcjonariuszami są spółki kapitałowe, może spowodować szybkie rozpowszechnienie się takich struktur, co spowodowałoby spadek wpływów budżetowych.

Trudno jest dzisiaj przewidywać, jaki kierunek przyjmą ewentualne zmiany przepisów. Można sobie wyobrazić wprowadzenie dodatkowych regulacji do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które dawałyby podstawę do bieżącego opodatkowania wspólników spółek osobowych będących osobami prawnymi i ewentualne doprecyzowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu potwierdzenia takiego sposobu opodatkowania wspólników będących osobami fizycznymi. Alternatywnym rozwiązaniem wydaje się objęcie spółek osobowych (ewentualnie wyłącznie spółek komandytowo-akcyjnych) podatkiem dochodowym, co byłoby zmianą wręcz rewolucyjną (eliminującą transparentność podatkową spółek osobowych). Uchwała NSA wprowadza dużą niepewność co do przyszłości, zarówno w zakresie interpretowania przepisów dotyczących opodatkowania wspólników spółek osobowych będących osobami fizycznymi, jak i ewentualnych zmian w przepisach. Wszelkie decyzje dotyczące stosowania rozwiązań bazujących na wykorzystaniu spółek osobowych są więc dziś obarczone podwyższonym ryzykiem potencjalnych zmian przepisów.

RAFAŁ ŚMIGÓRSKI

partner w Gran Thornton

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: RAFAŁ ŚMIGÓRSKI

Polecane