Przedwstępna umowa sprzedaży

MACIEJ PILAREK partner kancelarii Sadkowski i Wspólnicy
15-12-2016, 22:00

KOMENTARZ PRAWNIKA

Istotę umowy przedwstępnej stanowi zobowiązanie do zawarcia w przyszłości umowy o oznaczonej treści. Umowa przedwstępna powszechnie wykorzystywana jest przy transakcjach umowy sprzedaży nieruchomości. Jednakże coraz częściej spotkać się można z zawieraniem umów przedwstępnych sprzedaży udziału spółkowego.

Po co zawierać umowę przedwstępną? Niejednokrotnie zdarza się, że obie strony transakcji mają już uzgodnione i sprecyzowane wszystkie elementy umowy sprzedaży udziału spółkowego, jednakże umowa nie może zostać sfinalizowana od razu. Wynika to przykładowo z oczekiwania na decyzję banku w sprawie udzielenia kredytu finansującego transakcję. W takich sytuacjach umowa przedwstępna stanowi zabezpieczenie interesów obu stron, bowiem odpowiednia treść oraz forma umowy przedwstępnej daje w przyszłości uprawnienie żądania zawarcia umowy definitywnej (przyrzeczonej). Z perspektywy strony sprzedającej szczególnie istotny pozostaje fakt, że do momentu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży udziału spółkowego nadal pozostaje ona wspólnikiem spółki. Natomiast przyszły nabywca może zabezpieczyć swoje interesy poprzez wprowadzenie do umowy różnego typu zapewnień i zobowiązań, takich jak powstrzymywanie się do czasu zawarcia umowy przyrzeczonej od dokonywania zmian umowy spółki czy też nieprzyjmowanie do spółki nowych wspólników, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na sytuację nabywcy jako przyszłego wspólnika spółki.

Aby umowa przedwstępna dostatecznie spełniała swoją rolę, powinna czynić zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej — w szczególności co do formy. Oznacza to przykładowo, że umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. powinna zostać zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Ponadto, umowa przedwstępna udziału spółkowego powinna określać istotne postanowienia umowy definitywnej. Konieczne będzie zatem szczegółowe określenie przedmiotu umowy, a także wskazanie ceny sprzedaży oraz warunków płatności.

Korzystnym rozwiązaniem jest określenie w umowie terminu, po upływie którego każda ze stron będzie mogła żądać zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży udziału spółkowego. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna być ona zawarta w terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia takiej umowy. Istotne jest jednak, że jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od tego, druga strona może przede wszystkim wystąpić do sądu z wnioskiem o złożenie oświadczenia o zawarciu umowy przyrzeczonej sprzedaży udziału spółkowego na warunkach opisanych w umowie przedwstępnej (o ile czyni ona zadość wymaganiom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom co do formy). Alternatywnym roszczeniem jest żądanie naprawienia szkody, którą strona transakcji poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MACIEJ PILAREK partner kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Przedwstępna umowa sprzedaży