„Puls Biznesu”odpowiada

Łukasz Ruciński
23-10-2002, 00:00

Czy osoby z licencją mogą zakładać firmy do usługowego prowadzenia ksiąg i zatrudniać pracowników?

Z punktu widzenia stosunku prawnego łączącego klienta z przedsiębiorcą prowadzącym biuro rachunkowe, usługodawcą jest wyłącznie ten przedsiębiorca i on jest stroną umowy o prowadzenie ksiąg. Ponosi także odpowiedzialność za należyte wykonanie swoich zobowiązań, jak również w stosunku do niego obowiązują określone wymogi formalne.

Przy wykonywaniu tych usług przedsiębiorca prowadzący biuro rachunkowe może posługiwać się zatrudnionymi przez niego pracownikami. Powstaje pytanie, czy muszą oni mieć certyfikat. Przepisy nie dają wprost odpowiedzi na to pytanie. Informacje o tym, kto może wykonywać działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, reguluje § 2 rozporządzenia MF z 18.07.02 (w wyniku splotu przypadków w tekście opublikowanym tydzień temu powołano poprzednie).

W mojej ocenie, czynności wykonywane przez pracowników w ramach stosunku pracy nie spełniają wymogu prowadzenia działalności usługowej, albowiem formalnie nie są oni usługodawcami. Ponadto w przypadku osób fizycznych, inaczej niż ma to miejsce w spółkach, nie wprowadzono obowiązku powierzania wykonywania obowiązków pracownikom posiadającym certyfikat.

Dodatkowo należy zastanowić się, czy wykonują oni te czynności samodzielnie, skoro na zewnątrz niejako firmowane są one przez ich pracodawcę. Jednocześnie stosunek pracy charakteryzuje się tym, że praca wykonywana jest pod nadzorem pracodawcy.

Mając na uwadze powyższe skłaniam się do poglądu, że pracownicy nie muszą posiadać certyfikatu.

W przypadku dalszych informacji proszę o kontakt: lewicki@legeartis-mkl.pl

Artur Lewicki

Czy możliwość zaliczenia wynagrodzenia do kosztów uzyskania przychodu przez spółkę dopiero w momencie faktycznej wypłaty dotyczy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę?

Hanna Zwierzyńska OPENavigators Sp. z o. o.

Odpowiedź na to pytanie zależy od tytułu prawnego, na podstawie którego wypłacana jest pensja. W przypadku, gdy jest nim umowa o pracę, w koszty mogą być wpisane pensje jeszcze nie zapłacone. Zgodnie bowiem z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 ust. 4) do kosztów uzyskania przychodu zaliczają się nie poniesione jeszcze koszty, o ile są znane co do rodzaju i wysokości, zostały zarachowane i odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego.

Inaczej jest w sytuacji, gdy podstawą wypłacenia wynagrodzenia są umowy zlecenia, o dzieło, kontrakt menedżerski czy inne. Tutaj pensja może być ujęta w koszty przychodu dopiero w momencie faktycznej wypłaty.

Co interesujące, powyższe rozróżnienie nie dotyczy płaconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne zatrudnionego. Bez względu na tytuł prawny, składki mogą być wpisane w koszt niezależnie od momentu ich faktycznego uiszczenia. Tu jednak również obowiązuje warunek uprzedniego obliczenia dokładnej wysokości składek i ich zarachowania.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Łukasz Ruciński

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / „Puls Biznesu”odpowiada