Recenzje

Graźyna Sobolewska
02-02-2001, 00:00

recenzje

Regulacja energetyki w Polsce

A. Dobroczyńska, L. Juchniewicz, B. Zaleski

Regulacja i energetyka, to dwa coraz częściej kojarzone ze sobą pojęcia. Pierwsze oznacza nadzór państwa, drugie — to jeden z najważniejszych sektorów gospodarki. W przypadku energetyki regulacja ukierunkowana jest na tworzenie mechanizmów rynkowych i polega głównie na ochronie konsumentów przed wykorzystywaniem przez przedsiębiorstwa pozycji monopolistycznej.

Od blisko czterech lat istnieje w Polsce centralny organ administracji rządowej — Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który stara się godzić ogień z wodą, to znaczy równoważyć interesy przedsiębiorstw energetycznych z interesami odbiorców energii. Autorzy pracy, a należy do nich także Leszek Juchniewicz, wspomniany wyżej prezes Urzędu Regulacji Energetyki, postawili sobie za cel dokonanie podsumowania okresu funkcjonowania ustawy Prawo energetyczne i wstępnej oceny efektów działania instytucji regulacyjnej. W książce zaprezentowane zostały zagadnienia odnoszące się do formowania i funkcjonowania procesu regulacji energetyki. Publikacja zawiera charakterystykę podstaw monopolu naturalnego i regulacji, techniczno-ekonomiczną charakterystykę polskiego sektora energii, ale także doświadczenia innych państw zebrane w trakcie przekształceń monopoli energetycznych. Znalazła się w niej również ogólna charakterystyka regulacji, w tym szczegółowe omówienie dwóch podstawowych jej zagadnień, czyli koncesjonowania i taryfowania.

Autorzy publikacji, wywodzący się ze środowiska Uniwersytetu Warszawskiego i od lat łączący działalność naukowo-dydaktyczną z pracą w centralnej administracji państwowej, pokusili się również o sformułowanie refleksji odnoszącej się do porażek i sukcesów, jakie miały miejsce w procesie wdrażania idei urynkowienia polskich monopoli energetycznych. Refleksje te posłużyły do opracowania propozycji zmian w zasadach regulacji i jej narzędziach. Książka Agnieszki Dobroczyńskiej, Leszka Juchniewicza i Bogusława Zaleskiego, pierwsza tego rodzaju publikacja na rynku księgarskim, jest więc próbą ustosunkowania się do opinii wyrażanych w dyskusjach na temat dalszego kształtu transformacji energetyki i jej wpływu na gospodarkę kraju. Jest też zaproszeniem do dalszych rozmów o dylematach regulacji sektora.

Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek

Recenzent:

Grażyna Sobolewska

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Graźyna Sobolewska

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu