Tekst Komunikatu RPP część 2

opublikowano: 25-10-2001, 17:24

4. W okresie styczeń-wrzesień br. przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było nominalnie o 7,2%, a realnie o 1% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przeciętna emerytura i renta pracownicza była w okresie styczeń-wrzesień br. nominalnie o 9,8% wyższa niż w analogicznym okresie 2000 r., a jej siła nabywcza zwiększyła się o 3,5%. Dane dotyczące produkcji i sprzedaży detalicznej, które pojawiły się między posiedzeniami Rady, wskazują, że utrzymuje się niski poziom aktywności gospodarczej i niewielkie jest zagrożenie inflacyjne wynikajace ze wzrostu popytu. VI. Sytuacja w sektorze finansów publicznych 1. We wrześniu br. deficyt budżetu zwiększył sie o 0,8 mld zł i po 9 miesiącach wyniósł 21,7 mld zł (czyli 74,7% planu po nowelizacji). W porównaniu z sytuacją sprzed miesiąca pojawiły się dwa nowe elementy: - decyzja rządu o blokadzie wydatków budżetu w 2001 r. na kwotę 8,5 mld zł - deklaracja ministra finansów, że pułap wydatków budżetu państwa w 2002 r. wyniesie 183 mld zł, a deficyt nie przekroczy 40 mld zł. Rada zakłada, że deklaracje te zostaną zrealizowane. VII. Rada Polityki Pieniężnej pragnie podkreślić, że nagromadzone w Polsce problemy, przede wszystkim spadek zatrudnienia i wzrost bezrobocia oraz spadek tempa wzrostu gospodarczego, wynikają w głównej mierze z: zablokowania niektórych reform strukturalnych

- reformy rynku pracy,

- głębszej racjonalizacji wydatków publicznych,

- większego uporządkowania podatków

niedostatecznego tempa innych reform

- prywatyzacji, zwłaszcza w takich dziedzinach jak energetyka, gaz,

transport, górnictwo, hutnictwo

- wprowadzenia konkurencji tam, gdzie jest jej za mało (sektor paliwowy, telekomunikacja) Trudniejsze, niż można było przewidywać przed 11 września uwarunkowania zewnętrzne, dodatkowo zwiększają potrzebę odblokowania dużego potencjału rozwoju polskiej gospodarki poprzez wymienione reformy strukturalne. Polityka monetarna nie jest w stanie tych reform zastąpić. Musi ona także uwzględniać zagrożenia jakie dla stabilizacji cen stwarza sytuacja finansów publicznych. Rada będzie uważnie śledzić działania rządu na rzecz poprawy stanu finansów publicznych i trendy dynamiki dochodów i wydatków budżetowych. Bez wyraźnej poprawy sytuacji budżetu instrumenty polityki monetarnej nie będą w stanie dostarczyć impulsów ożywiających wzrost gospodarczy. VIII. Naprawa sytuacji w finansach publicznych wymaga reform strukturalnych trwale ograniczających wydatki budżetu państwa. W związku z tym, Rada Polityki Pieniężnej uważa, że wprowadzenie podatku od dochodów z oszczędności nie jest właściwym sposobem rozwiązywania problemów budżetu. Wprowadzenie tego podatku byłoby działaniem antyrozwojowym. Zmniejszyłoby faktyczną opłacalność lokowania pieniędzy w bankach, a dodatkowo miałoby negatywny wpływ psychologiczny na skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania. Oba czynniki mogłyby doprowadzić do spadku oszczędności, w sytuacji, gdy gospodarka potrzebuje wzrostu oszczędności, by móc bezpiecznie finansować inwestycje. IX Decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Od czasu ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej bilans czynników wpływających na inflację wyraźnie się poprawił. Utrzymały się obserwowane wcześniej korzystne dla przyszłego kształtowania się inflacji tendencje w sferze monetarnej (wysoka dynamika depozytów gospodarstw domowych). Sytuacja na rynku pracy i niska dynamika dochodów redukują zagrożenie inflacyjne wynikające ze wzrostu popytu. Dodatkowo, w porównaniu do sytuacji sprzed miesiąca pojawiły się nowe pozytywne dla kształtowania się przyszłej inflacji informacje, choć niektóre z nich oznaczają pogorszenie warunków dla wzrostu gospodarczego: - znaczny spadek CPI oraz wszystkich miar inflacji bazowej, wskazujący, że spadek inflacji nie wynika jedynie z czynników przejściowych - poprawa oczekiwań osób prywatnych i analityków bankowych co do przyszłej inflacji - obniżenie prognoz wzrostu gospodarczego na świecie co oznacza mniejsze ryzyko impulsu inflacyjnego o charakterze popytowym - poprawa prognoz kształtowania się cen ropy naftowej - pojawienie się danych o produkcji i sprzedaży detalicznej, które wskazują, że utrzymuje się niski stopień presji popytowej - decyzja rządu o blokadzie wydatków budżetu w 2001 r. na kwotę 8,5% mld zł - deklaracja ministra finansów, że pułap wydatków budżetu państwa w 2002 r. wyniesie 183 mld zł, a deficyt nie przekroczy 40 mld zł W tej sytuacji, Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 1,5 punktu procentowego oraz utrzymać neutralne nastawienie w polityce pieniężnej. X. Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się 27-28 listopada 2001 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Tekst Komunikatu RPP część 2