TNS OBOP: w ocenie 60 proc. Polaków sprawy kraju idą w złym kierunku

(Marek Druś)
opublikowano: 29-12-2006, 20:15

W opinii 60 proc. Polaków sprawy w naszym kraju idą w złym kierunku; 27 proc. ankietowanych nie zgadza się z tym i uważa, że przeciwnie - sprawy idą w dobrym kierunku; 13 proc. respondentów nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat - wynika z najnowszego sondażu TNS OBOP.

W opinii 60 proc. Polaków sprawy w naszym kraju idą w złym kierunku; 27 proc. ankietowanych nie zgadza się z tym i uważa, że przeciwnie - sprawy idą w dobrym kierunku; 13 proc. respondentów nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat - wynika z najnowszego sondażu TNS OBOP.

Zdaniem 48 proc. badanych polska gospodarka rozwija się, w tym według 5 proc. jest to rozwój dynamiczny. Niemal tyle samo (46 proc.) Polaków ma przeciwną opinię i uważa, że polska gospodarka znajduje się w kryzysie. Zdaniem 13 proc. respondentów kryzys polskiej gospodarki jest głęboki, natomiast według 33 proc. - lekki.

25 proc. Polaków oczekuje, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ludności poprawią się, jednak zaledwie jeden na stu badanych (1 proc.) spodziewa się znacznej ich poprawy. 43 proc. respondentów uważa natomiast, że materialne warunki życia ludności nie zmienią się, a 27 proc. przewiduje ich pogorszenie. Zdaniem 5 proc. Polaków materialne warunki życia w perspektywie najbliższych trzech lat ulegną znacznemu pogorszeniu.

Jak podkreśla TNS OBOP nastroje społeczne poprawiają się drugi miesiąc z rzędu. W porównaniu z listopadem br. odsetek respondentów negatywnie oceniających bieg spraw w Polsce spadł o 6 punktów procentowych, z 66 proc. do 60 proc., a uważających, że sprawy w kraju idą w dobrym kierunku wzrósł z 22 proc. do 27 proc.

Największy odsetek optymistów twierdzących, że sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku, jest wśród osób w wieku 40-49 lat (35 proc.) oraz respondentów z wykształceniem wyższym (32 proc.). Natomiast najczęściej uważają, że sprawy w naszym kraju idą w złym kierunku, badani w wieku 20-29 lat (68 proc.).

Zdecydowanie najczęściej przekonani o tym, że sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku, są zwolennicy PiS ľ sądzi tak ponad połowa z nich (odpowiednio 62 proc. odpowiedzi, że sprawy w Polsce idą w dobrym kierunku) oraz osoby o prawicowych poglądach politycznych (42 proc.), a także respondenci bardzo interesujący się polityką (42 proc.).

Zmian na gorsze w Polsce spodziewają się przede wszystkim osoby o poglądach lewicowych (79 proc. odpowiedzi, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku), w ogóle nieinteresujące się polityką (70 proc.), a także sympatycy SLD (82 proc.) Samoobrony (73 proc.) i LPR (72 proc.).

W porównaniu z listopadem oceny stanu polskiej gospodarki nieznacznie poprawiły się. Odsetek respondentów uważających, że gospodarka rozwija się wzrósł o 2 punkty procentowe, o 1 punkt procentowy spadł odsetek badanych, którzy uważają, że gospodarka jest w kryzysie.

O tym, że gospodarka naszego kraju rozwija się, najczęściej przekonane są osoby z wykształceniem wyższym (65 proc.). Częściej niż ogół Polaków uważają, że gospodarka w Polsce jest w stanie rozwoju, także mieszkańcy miast powyżej 500 tys. (61 proc.). Pesymistami, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, okazują się osoby z wykształceniem podstawowym (53 proc.) i zawodowym (56 proc.). Częściej od ogółu Polaków przekonani o kryzysie polskiej gospodarki są także mieszkańcy wsi (50 proc.).

Pozytywnie o stanie polskiej gospodarki wypowiadają się najczęściej osoby bardzo zainteresowane polityką (77 proc. odpowiedzi, że Polska gospodarka rozwija się) oraz zwolennicy PO (67 proc.) i PiS (65 proc.).

O tym, że gospodarka naszego kraju rozwija się, przekonane są także osoby o centrolewicowych (68 proc.) i prawicowych (61 proc.) poglądach politycznych. Kryzys polskiej gospodarki najczęściej ze wszystkich respondentów dostrzegają osoby w ogóle nieinteresujące się polityką (61 proc.), o lewicowych poglądach politycznych (60 proc.), a wśród popierających którąś z partii politycznych zwolennicy LPR (72 proc.) i Samoobrony (65 proc.).

25 proc. Polaków oczekuje, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ludności poprawią się, jednak zaledwie 1 proc. spodziewa się znacznej ich poprawy.

43 proc. respondentów uważa natomiast, że materialne warunki życia ludności nie zmienią się, a 27 proc. przewiduje ich pogorszenie. Zdaniem 5 proc. Polaków materialne warunki życia w perspektywie najbliższych trzech lat ulegną znacznemu pogorszeniu.

W porównaniu z sytuacją z listopada przewidywania respondentów co do materialnych warunków życia w perspektywie najbliższych trzech lat poprawiły się nieznacznie. O 5 punktów procentowych wzrósł odsetek respondentów uważających, że nie zmienią się one, natomiast o 4 punkty spadł odsetek spodziewających się ich pogorszenia. Nie zmienił się natomiast odsetek osób oczekujących poprawy materialnych warunków życia.

Częściej niż ogół respondentów poprawy materialnych warunków życia w perspektywie najbliższych trzech lat oczekują osoby w wieku 20-29 lat (31 proc. odpowiedzi, że materialne warunki życia ludności poprawią się) i mieszkańcy miast powyżej 500 tys. (31 proc.), a także respondenci z wykształceniem wyższym (40 proc.). Najwięcej osób spodziewających się pogorszenia materialnych warunków życia jest wśród respondentów w wieku 50-59 lat (35 proc. odpowiedzi, że materialne warunki życia ludności pogorszą się) oraz respondentów z wykształceniem zawodowym (33 proc).

Zwolennicy LPR (odpowiednio 54 proc. odpowiedzi, że materialne warunki życia ludności poprawią się) częściej od sympatyków innych partii politycznych spodziewają się, że materialne warunki życia ludności poprawią się, podobnie jak respondenci bardzo interesujący się polityką (43 proc.) i o prawicowych poglądach politycznych (38 proc.).

Badani deklarujący lewicowe poglądy polityczne (41 proc.) i w ogóle nieinteresujący się polityką (37 proc.), a także zwolennicy Samoobrony (38 proc.) częściej niż ogół Polaków obawiają się, że materialne warunki życia ludności pogorszą się.

TNS OBOP przeprowadził sondaż w dniach 1-4 grudnia br. na 1005 osobowej próbie osób powyżej 15 roku życia.

(PAP)

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: (Marek Druś)

Polecane