Trigon ma sojuszników w walce o Skarbiec

opublikowano: 10-10-2018, 22:00

Pozagiełdowe TFI znalazło sojuszników do zdominowania giełdowego towarzystwa. Pokonani rozważają kontrofensywę

W lipcu 2018 r. grupa Trigon wprowadziła do rady nadzorczej Skarbca Holdingu, właściciela Skarbca TFI, Andrzeja Sykulskiego, szefa rady nadzorczej Trigonu DM. Był to efekt odkupienia w czerwcu od deweloperskiego Murapolu jednej trzeciej akcji Skarbca, w wyniku czego Trigon stał się jego największym akcjonariuszem. W sierpniu Skarbiec podpisał z uwikłanym w sprawę GetBacku Trigon TFI list intencyjny w sprawie przejęcia zarządzania portfelami pięciu FIZ-ów Trigonu, koncentrujących się na zagranicznych rynkach akcji. Pod koniec września sfinalizowana została umowa dotycząca jednego z funduszy.

Zwyczajne walne Skarbca, które odbyło się 10 października 2018 r. (spółka ma przesunięty rok obrotowy) zapowiadało się o tyle interesująco, że Trigon — przez spółkę Aoram — wniósł o uzupełnienie porządku obrad o zmiany w radzie nadzorczej, a zaledwie we wrześniu z ponad 5-procenowymi pakietami ujawniły się Value FIZ oraz Copernicus Capital TFI. To ostatnie towarzystwo (a dokładnie — korzystające z jego usług prywatne fundusze) szybko przekroczyło również próg 10 proc. Nad 5-procentowym progiem już wcześniej były zaś trzy OFE — Metlife, PKO BP Bankowy oraz Nationale-Nederlanden, dysponujące łącznie 17,8 proc. akcji i głosów.

Skarbiec Holding, do której należy Skarbiec TFI, wyceniany jest na GPW na 163 mln zł. Regularnie płaci wysokie dywidendy, a ta za ubiegły rok obrotowy wyniesie ponad 30 mln zł. To 4,45 zł na akcję (co przekłada się na kilkanaście proc. stopy dywidendy). Towarzystwo nie jest uwikłane w sprawę GetBacku, a jego aktywa to 6,97 mld zł (w tym 4,6 mld zł w funduszach skierowanych do szerokiego grona inwestorów). Jest więc łakomym kąskiem i nic dziwnego, że na walnym stawiło się 14 akcjonariuszy dysponujących łącznie aż 74,6 proc. akcji. Dość zgodnie poparli wniosek Aoramu, by głosowania dotyczące rady nadzorczej przesunąć przed standardowe na zwykłych walnych głosowania dotyczące zatwierdzania sprawozdań finansowych, czy absolutoriów dla członków zarządu i rady nadzorczej. Aż 87,1 proc. poparło lipcowe dokooptowanie do rady nadzorczej przedstawiciela Trigonu.

Następne głosowanie pokazało jednak, że akcjonariusze mają jednak różne spojrzenie na spółkę. Za zatwierdzeniem dokooptowania w sierpniu do rady nadzorczej Iwony Sroki, byłej szefowej KDPW, padło 44,42 proc. głosów. Przeciw 44,26 proc. Mimo, że głosów „za” było więcej niż przeciw, decyzja nie została zaakceptowana. Zaważyło na tym 11,32 proc. głosów wstrzymujących.

— Wobec faktu, że wymagana jest bezwzględna większość, a suma głosów przeciw i wstrzymujących jest większa niż za, uchwała nie została podjęta — podkreślił prowadzący obrady Piotr Haiduk.

Następnie Wojciech Grabowski, pełnomocnik Aoramu, wniósł o ograniczenie liczby członków rady nadzorczej z siedmiu do pięciu osób i odwołanie pięciu członków rady. Już głosowanie nad pierwszą kwestią pokazało rzeczywisty układ sił w akcjonariacie. „Za” byli akcjonariusze mający 60,6 proc. głosów na walnym, przeciw — 39,4 proc. Z układu głosów wynika, że Trigon zebrałwiększość przy wsparciu Copernicus Capital TFI oraz Head Asset Solutions. Ta ostatnia to spółka z grupy Heritgae Real Estate. Jest komplementariuszem w dwóch spółkach HRE. Na walnym reprezentował ją Michał Cebula. Wcześniej pracował m.in. w Lion’s Banku i Open Finance. Zresztą grupę HRE tworzą również inne osoby niegdyś pracujące w grupie Leszka Czarneckiego. Ze strony Copernicusa z Trigonem nie współpracował Zolkiewicz & Partners Inwetsycji w Wartość FIZ, dysponujący już śladową liczbą akcji Skarbca.

— Na walnym nas nie było. Wydawało się nam, że nie ma kontrowersyjnych kwestii do głosowania. Poza tym posiadany przez nas obecnie pakiet akcji nie jest na tyle duży, by skłaniał nas do przychodzenia na walne — mówi Piotr Żółkiewicz, jeden z dwóch członków komitetu inwestycyjnego funduszu.

Przeciw Trigonowi, Copernicusowi i grupie HRE stanęły OFE, Quercus TFI oraz Value FIZ reprezentowany przez Roberta Buchajskiego. Rodzina Buchajskich jest znana m.in. z takich spółek jak Sanwil, Wikana, Govena Lighting, Herkules, Yawal, Bumech, Ursus czy Gant. W 2015 r. Robert Buchajski sprzedał też Bestowi 30 proc. akcji Kredyt Inkaso.

Opowieści z arkusza zleceń
Newsletter autorski Kamila Kosińskiego
ZAPISZ MNIE
×
Opowieści z arkusza zleceń
autor: Kamil Kosiński
Wysyłany raz w miesiącu
Kamil Kosiński
Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

To właśnie Robert Buchajski zgłosił sprzeciw do uchwały o pięcioosobowej radzie nadzorczej. Takim samym stosunkiem głosów jak pięcioosobową radę nadzorczą, Trigon z sojusznikami przeforsował odwołanie z rady Raimondo Egginka, Grzegorza Grabowicza i Roberta Oppenheima. Z Iwoną Sroką poszło mu gorzej. Z układu głosów wynika, że Infinitas FIZ oraz Presto FIZ z Copernicusa głosowały przeciwko jej odwołaniu. W przypadku Iwony Sroki należy podkreślić, że trafiła do rady — podobnie jak Andrzej Sykulski — w drodze kooptacji. Rada może sobie dobrać członka, ale wymaga to zatwierdzenia przez walne. Statut spółki jest jednak tak skonstruowany, że brak zatwierdzenia kooptacji nie oznacza, że osoba dokooptowana opuszcza radę. Wpływa tylko na zdolność rady do kolejnych kooptacji. Dlatego odbyły się dwa głosowania dotyczące Iwony Sroki.

Przesądzony wydawał się również los Bogusław Grabowskiego, byłego członka Rady Polityki Pieniężnej. Wniosek o jego odwołanie zgłosił Aoram. W ostatniej chwili chciał go wycofać motywując to tym, że zgłosił za mało nowych kandydatur do rady nadzorczej. Ze względów proceduralnych doszło jednak do głosowania. Odwołanie poparli jednak akcjonariusze mający 23 proc. akcji, podczas gdy przeciw było 77 proc.

Następnie przegłosowano powołanie do rady nadzorczej Jacka Ksenia, byłego prezesa Banku Zachodniego WBK, oraz Krzysztofa Kasińskiego. Obu poparła wyłącznie koalicja Trigonu, Copernicusa i HRE. Inni głosujący nie byli jednak już jednomyślni, część głosowała przeciw, część wstrzymywała się od głosu.

W tle głosowanie grupami

Pełna zgodność panowała za to w kwestii absolutoriów dla byłych (w tym odwołanych 10 października) i obecnych członków rady nadzorczej oraz zarządu. Wszystkim udzielno skwitowania jednogłośnie.

Ryszard Czerwiński, wiceprezes Trigonu DM, podkreślił w rozmowie z „PB”, że Skarbiec ma dobry zarząd i będzie realizował strategię przedstawioną w listopadzie.

W samym nadzorze można się jednak spodziewać zmian. Na koniec walnego, przedstawiciel Nationale-Nederlanden OFE w imieniu „grupy akcjonariuszy” zaproponował zwołanie nadzwyczajnego walnego z głosowaniem grupami i powołaniem członka rady nadzorczej ze specjalnymi uprawnieniami w zakresie kontroli. W toku dyskusji na temat tego, czy zawiadomienie zostało skutecznie złożone, wszyscy doszli jednak do wniosku, że złożone w związku z walnym świadectwa depozytowe obrazują stan na 24 września 2018 r. Wnioskujący o walne akcjonariusze muszą się zaś legitymować odpowiednią liczba akcji na dzień złożenia wniosku. Przedstawiciel Nationale- Nederlanden odstąpił od zaprotokołowania jego wniosku. Jaka grupa chce głosowania grupami nie ujawnił, ale w trakcie dyskusji o procedurach głos zabierał również Robert Buchajski. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Kosiński

Polecane