Warta <WRTA.WA> wybór Zarządu

Kazimierz Krupa
opublikowano: 30-06-2003, 16:50

Warta <WRTA.WA> wybór Zarządu WYBÓR ZARZĄDU
RB/16/2003 r.
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna informuje, że w związku z upływem kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 r.wybrała na następną kadencję Zarząd w niezmienionym składzie tj.:
dr Agenor Jan Gawrzyał - Prezes Zarządu, lat 49 :
Wykształcenie:
· Studia wyższe - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - Wydział Ekonomiki
Produkcji i Obrotu, specjalność w zakresie Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego - tytuł magistra ekonomii (1978 );
· Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych - doktor nauk społecznych (1982 );
· Akademia Dyplomatyczna w Wiedniu - kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Finansowe
( 1984-1986 );
· Podyplomowe Studium Ubezpieczeń Gospodarczych - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ( 1994-1995 ).
Posiada biegłą znajomość języka angielskiego i niemieckiego, ponadto zna dobrze hiszpański, francuski i rosyjski.
Szkolenia zawodowe:
· 1992 Szkolenie z marketingu usług ubezpieczeniowych
Szkolenia wewnętrzne:
· Grupa kapitałowa
· Europejskie forum ubezpieczeniowo-finansowe Przebieg pracy zawodowej:
· 1978 -1988 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
( asystent - stażysta, asystent, starszy asystent, adiunkt )
· 1988 - 1989 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
( adiunkt )
· 1989 - 1989 Biuro Handlowo- Prawne Pośrednictwo Handlowe -
Doradztwo Prawne
( Dyrektor Oddziału )
· 1989 -1990 Biuro Korporacji Budowlanej "DREWBUD" Agencja w Poznaniu
( Dyrektor Międzynarodowej Agencji Finansowej )
· 1990 - 1991 Bank Spółdzielczy w Szczańcu
( Kierownik działu Analiz Gospodarczych )
· 1991 - 1992 Bank Staropolski w Poznaniu
( I Wiceprezes Zarządu Banku )
· 1992 - 1992 Solidarność Chase D.T. Bank S.A.
( I Wiceprezes Zarządu Banku )
· 1992 - 1994 Wielkopolski Bank Kredytowy w Poznaniu
( Wiceprezes Zarządu Banku )
· 1994 - 1995 Bank Gospodarki Żywnościowej
( Wiceprezes Zarządu BGŻ )
· 1995 - 1996 KORONA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Dyrektor Przedsiębiorstwa )
· 1996 - 1997 Dom Inwestycyjny BTM
( Doradca Zarządu )
· od 1997 - w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A., od 16 września 1997 Prezes Zarządu TUiR "WARTA" S.A.
· obecnie również Prezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie "WARTA - VITA" S.A.z siedzibą w Warszawie oraz członek Rady Nadzorczej w następujących Spółkach prawa handlowego: Powszechne Towarzystwo Emerytalne "DOM" S.A. z siedzibą w Warszawie oraz "WARTA" Asset Managament S.A. z siedzibą w Warszawie,
Ewa Beata Basiak - Wiceprezes Zarządu, lat 42
Wykształcenie:
· Studia wyższe - Uniwersytet Warszawski - Wydział Prawa i Administracji
- tytuł magistra prawa (1991 )
Posiada dobrą znajomość języka angielskiego.
Szkolenia zawodowe:
· 1992 Szkolenie z marketingu usług ubezpieczeniowych
· 1994 Kurs Menadżerów Firm Ubezpieczeniowych w Zurichu
· 1994 Zarządzanie Firmą Ubezpieczeniową
Szkolenia wewnętrzne:
· 1997 Dylematy i przyszłość konsolidacji w polskiej gospodarce
· 1998 Niezawodne metody zabezpieczeń i windykacji
· 1998 Odpowiedzialność menedżerów · 1999 Prawa i obowiązki menedżerów
· 1999 Kontakty z mediami
Przebieg pracy zawodowej:
· 1989 -1995 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. -
Oddział I w Warszawie
(stażysta, referent, starszy referent, specjalista, negocjator, kierownik zespołu, główny negocjator p.o. zastępcy dyrektora oddziału)
· 1995 - 1997 Towarzystwo Ubezpieczeniowo-Reasekuracyjne
"POLISA" S.A.
( Dyrektor Biura Ubezpieczeń, w tym 01.1997 - 05.1997 Członek Zarządu TUR "AGROPOLISA" )
· od 1997 -w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A
( Dyrektor - Członek Zarządu )
Od 24 marca 1998 roku Wiceprezes Zarządu TUiR "WARTA" S.A., ostatnio odpowiedzialna za Pion Ubezpieczeń i Obsługi Podmiotów Gospodarczych, Ubezpieczeń Morskich, Lotniczych i Reasekuracji
Artur Biskupski - Wiceprezes Zarządu, lat 40
Wykształcenie:
· Studia wyższe - Politechnika Warszawska - Wydział Elektroniki, specjalność aparatura elektroniczna - tytuł magistra inżyniera elektronika (1989 )
Posiada dobrą znajomość języka angielskiego.
Decyzją PUNU nr 15/97 wpisany na listę aktuariuszy.
Szkolenia zawodowe:
· 1996 Studium Zarządzania przy SGH Szkolenia wewnętrzne:
· 1992 Wprowadzanie do rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej z zastosowaniem w ubezpieczeniach
· 1992 Komputerowe analizy finansowe przy wykorzystaniu LOTUSA
· 1992 Letnia szkoła nauk aktuarialnych
· 1992 Zastosowanie matematyki w ubezpieczeniach
· 1992 Fundusze emerytalne
· 1992 Marketing ubezpieczeniowy
· 1993 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe
· 1993 Statystyki ubezpieczeniowe
· 1994 Podstawy rachunkowości · 1994 Banki a ubezpieczenia
· 1997 Odporność procedur statystycznych
· 1997 Sympozjum matematyki finansowej
· 1997 Zagadnienia aktuarialne odpowiedzialność - towarzystw ubezpieczeniowych
· 1997 Zasady i procedury PML
· 1998 Rachunkowe i podatkowe traktowanie instrumentów finansowych
· 1999 Kontakty z mediami
Przebieg pracy zawodowej:
· od 1990 - w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA", S.A.;
w tym:
od 1.02.1990 do 30.09.1990 Oddział TUiR "WARTA" S.A.
( programista ),
od 1.10.1990 - Centrala TUiR "WARTA" S.A. na stanowiskach:
1. Specjalista - asystent aktuariusza
2. Pełnomocnik Zarządu TUiR "WARTA" S.A. ds. analiz i rozwoju
3. Doradca Prezesa Zarządu
4. Dyrektor Biura Marketingu
5. Zastępca Dyrektora Biura Analiz i Rozwoju
6. Dyrektor Biura Aktuarialnego
Od 24 września 1998 roku Wiceprezes Zarządu - Główny Aktuariusz TUiR "WARTA" S.A., ostatnio odpowiedzialny za Pion Ekonomiczno-Finansowy. Ponadto od 22 maja 2002r. Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie "WARTA VITA" S.A. oraz członek Zarządu Spółki Gdynia America Shipping Lines Ltd. Aktualnie członek Rady Nadzorczej Spółek: "WARTA" Asset Managament S.A. z siedzibą w Warszawie, "WARTA - INWESTYCJE" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, "WARTA - NIERUCHOMOŚCI" Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, "WARTA" Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,
Krzysztof Kudelski - Wiceprezes Zarządu, lat 49
Wykształcenie:
· Studia wyższe - Szkoła Główna Planowania i Statystyki - Wydział Handlu Wewnętrznego, specjalność w zakresie ekonomiki i organizacji transportu
- tytuł magistra ekonomii (1980r.)
Posiada dobrą znajomość języka angielskiego.
Szkolenia zawodowe:
· 1994 Zarządzanie firmą ubezpieczeniową
Szkolenia wewnętrzne:
· 1999 Kontakty z mediami
Przebieg pracy zawodowej :
· 1978 - 1979 PTSB "TRANSBUD" w Warszawie ( stażysta, inspektor )
· 1980 - 1984 Państwowy Zakład Ubezpieczeń Centrala w Warszawie
(starszy referent, inspektor, starszy inspektor, starszy inspektor ekonomiczny)
· 1984 - 1989 własna działalność produkcyjno-handlowa
· 1989 - 1991 pobyt za granicą
· 1991 - 1994 Powszechny Zakał Ubezpieczeń
( Doradca Prezesa, Zastępca Dyrektora Oddziału Okręgowego )
· od 1994 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A.,
w tym 01.09.1994 - 26.02.1996 Dyrektor Biura, od 26.02.1996 roku Dyrektor Członek Zarządu, od 1 marca 1998 Wiceprezes Zarządu TUiR "WARTA" S.A., ostatnio odpowiedzialny za Pion Ubezpieczeń Klienta Indywidualnego i Sieci Sprzedaży ·obecnie członek Rady Nadzorczej Spółek prawa handlowego: "WARTA Tourism" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Towarzystwo Ubezpieczeń w Rolnictwie i Gospodarce Żywnościowej "AGROPOLISA" S.A. z siedzibą w Warszawie.
Członek Rady Biura Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych oraz Członek Rady Funduszu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Philippe Thibaut - Wiceprezes Zarządu, lat 47
Wykształcenie
· Wydział Elektroniki i Telekomunikacji: Uniwersytet w Louvain (1974-1979)
· Wydział Elektroniki i Telekomunikacji (zarządzanie przemysłowe): Uniwersytet w Leuven (1979-1981)
· Języki biegle: francuski, niderlandzki, angielski
Doświadczenie zawodowe i zajmowane stanowiska
· Laboratoria: Telekomunikacji i Najwyższej Częstotliwości na Uniwersytecie w Louvain: asystent - wykładowca (1979-1981)
· Departament Zarządzania Przemysłowego na Uniwersytecie w Leuven: asystent - wykładowca (1981-1982)
· Państwowa Wyższa Szkoła Robót Publicznych (Wybrzeże Kości Słoniowej): wykładowca informatyki (1982-1984).
· Lider projektu Departamentu Informatyki w Morgan Guaranty Trust z Nowego Jorku (Oddział w Brukseli:1984-1987) odpowiedzialny za system rachunkowości (rachunki klientów i konta księgi głównej).
· Lider projektu w Societe Generale Luksemburg (1987-1992) odpowiedzialny za:
- bezpieczeństwo operacji
- bezpieczeństwo plików referencyjnych
- aplikacje zarządzania funduszami
- aplikacje zarządzania aktywami
· Dyrektor Departamentu Informatyki w Societe Generale Luksemburgu (1992-1998) odpowiedzialny za:
- Zarządzanie bieżącą działalnością Departamentu Informatyki (rekrutacja, szkolenia, budżet,…..).
- Nadzór nad rozwojem nowych aplikacji dla rachunkowości dla oddziałów w Luksemburgu i Szwajcarii.
- Nadzór nad rozwojem nowych aplikacji zarządzania powiernictwem.
- Nadzór nad rozwojem aplikacji plików referencyjnych nowych klientów.
- Utworzenie i kierowanie Departamentem Informatyki w przedstawicielstwach w Monako i Madrycie.
- Nadzór nad aplikacjami obliczania rentowności nowych obszarów działalności w oddziałach w Luksemburgu, Zurychu, i Monako.
· Dyrektor Departamentów: Informatyki, Logistyki i Back-Office Przelewów Bankowych w Societe Generale w Luksemburgu (1998-2002) odpowiedzialny za:
- Nadzór transakcji w Euro dla całego banku.
- Nadzór problemu roku 2000 w skali całego banku.
- Nadzór implementacji Systemu Informowania Kierownictwa.
- Nadzór operacji przelewów bankowych od strony back-office (rozwój systemów informatycznych w celu poprawienia rentowności)
- Nadzór nad opracowaniem strony internetowej banku (dla private banking)
- Otwarcie i ścisłą współpracę z grupą BSCH (Madryt) dla zarządzania funduszami w Luksemburgu.
- Reprezentowanie banku w wielu profesjonalnych organizacjach - aspekty informatyczne i przelewów bankowych.
- Reprezentowanie oddziału w Luksemburgu w Zarządzie Informatycznym Societe Generale (Paryż).
Od 1 września 2002r. Wiceprezes Zarządu TUiR "WARTA" S.A. odpowiedzialny za informatyzację Spółki.
Jednocześnie TUiR "WARTA" S.A. informuje, że na dzień przekazania raportu nie posiada wiedzy dotyczącej wpisów osób zarządzających w Rejestrze Dłuzników Niewypłacalnych. Po dokonaniu czynności sprawdzających w Krajowym Rejestrze Sądowym, TUiR "WARTA" S.A. stosowną informację przekaże do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie bieżącym.
Data sporządzenia raportu: 30-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kazimierz Krupa

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Warta &lt;WRTA.WA&gt; wybór Zarządu