Według mnie "Zarządzanie po polsku" to:

opublikowano: 18-05-2017, 08:09
aktualizacja: 18-05-2017, 09:30

Co łaczy Orlen, Work Service z LPP, Macrologikiem, BRW i PGE?

 

 

 Zaledwie kilkadziesiąt lat temu za wizjonerskie uznawano stwierdzenie Petera Druckera o tym, że zarządzanie może być siłą napędową rozwoju przedsiębiorstwa. Dziś zastanawiamy się nad specyfiką zarządzania w Polsce, a przecież w tej dziedzinie jeszcze niedawno byliśmy nowicjuszami. Jednak dynamiczny rozwój rodzimych podmiotów gospodarczych w ciągu ostatnich kilkunastu lat pokazuje, że skuteczne zarządzanie w Polsce jest na wysokim poziomie. Dlatego głęboko wierzę, że w niedalekiej przyszłości wśród klasyków zarządzania będą przywoływane również nazwiska polskich menedżerów.

Wojciech Jasiński, prezes PKN Orlen

 

 Zatrudniając ponad 25 tys. pracowników w zróżnicowanych segmentach działalności, dostrzegamy u nich ogromną ambicję i potencjał. Zarządzanie po polsku to umiejętność odpowiedniego ukierunkowania tego potencjału tak, by praca była jak najbardziej efektywna i innowacyjna. W ciągu najbliższych 5 lat przeznaczymy ok. 680 mln zł na badania i rozwój, w tym także na programy rozwoju innowacyjności wśród pracowników. Chcemy rozwijać nowoczesne technologie w Polsce oraz budować bezpieczeństwo krajowego sektora energetycznego, co także wpisuje się w model zarządzania po polsku.

Łukasz Kroplewski, wiceprezes PGNiG ds. rozwoju

 

 Podobno nasz polski temperament charakteryzuje się hasłem „creative tension”, czyli „twórcze napięcie”. To jest bardzo trafna diagnoza. Zarządzanie po polsku to zarządzanie potencjałem twórczego napięcia i drzemiącą w Polakach kreatywnością. Skuteczny lider to taki, który daje pole do innowacyjności i motywuje do pracy zespołowej, skupiając ludzi wokół wspólnego celu.

 
Michał Gajewski, prezes Banku Zachodniego WBK

 

 Należy realizować cele biznesowe w taki sposób, by nie tracić z pola widzenia metod ich realizacji. Szeroko rozumiany interes społeczny, zwłaszcza w przypadku spółek skarbu państwa, ale także odpowiedzialność wobec klientów, partnerów czy pracowników, musi być istotną częścią zarządzania w biznesie.

Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego

 

 

 

 Polski rozwój gospodarczy w ostatnich 28 latach nie byłby możliwy bez odpowiednich mechanizmów zarządzania. Kluczem do osiągnięcia sukcesu pozostaje nieustanne inspirowanie i utrzymanie przy sobie wartościowych ludzi. To oni stanowią najważniejszy kapitał każdego przedsiębiorstwa, pomimo nastania ery nowych technologii i innowacji.

Tomasz Misiak, szef rady nadzorczej Work Service’u

 

 

 Polscy przedsiębiorcy coraz częściej przenoszą globalne wzorce zarządzania do swoich organizacji. Ich podstawą są ludzie tworzący interdyscyplinarne zespoły. Warto zarządzać nimi poprzez pryzmat procesów zachodzących w firmie i wspierać się systemami ERP opartymi na procesowości. Bo zarządzanie po polsku wymaga narzucenia dyscypliny pracy, przy jednoczesnym pozostawieniu pewnej swobody w modyfikacji procesów, gdy jest to niezbędne dla ich efektywności.

Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz,  prezes zarządu Macrologic

 

Polska gospodarka od lat jest w biegu, przechodząc nieprzerwaną transformację od tradycyjnego modelu opartego w głównej mierze na przemyśle ciężkim do jej zdywersyfikowanego i nowoczesnego kształtu opartego na innowacyjnych technologiach i przemyśle 4.0. Prowadzenie biznesu w samym środku tej przemiany nauczyło nas otwartości na zmiany, jakie przynosi rynek, i umiejętności szybkiego reagowania poprzez podejmowanie konkretnych decyzji i systematyczne wdrażanie ich w życie. Nauczyliśmy się łączyć stare z nowym — tradycyjny przemysł z innowacjami oraz nasze historyczne doświadczenia z otwartością na zmianę. Dzięki owemu połączeniu kompetencji i kulturze firmy bazującej na pracy zespołowej, w której każdy głos się liczy, od lat osiągamy nie tylko satysfakcjonujące stopy zwrotu z naszych inwestycji, ale mamy także swój drobny udział w rozwoju naszego kraju.

Tomasz Domogała, szef rady nadzorczej TDJ

 

Zarządzanie jest dla mnie sztuką podejmowania roztropnych decyzji, czyli takich, które najskuteczniej prowadzą do obranego celu. W energetyce nadrzędnym celem jest dzisiaj jednoczesne korygowanie efektywności i nieustanne poszukiwanie nowych źródeł przychodu, co jest bardzo trudną sztuką. Wyznaję zasadę, że realizacja nawet najtrudniejszego i najbardziej skomplikowanego procesu zaczyna się od rzetelnego i właściwego wykonywania wszystkich swoich obowiązków.

Henryk Baranowski, prezes PGE


Zarządzanie po polsku to przede wszystkim ludzie, całkowicie zaangażowani, pochłonięci swoim biznesem. Jednocześnie jednak zestresowani istotnym ryzykiem prawnym i regulacyjnym, pod presją którego prowadzą działalność.

Piotr Osiecki, prezes Altus TFI'

 

Zarządzanie to przede wszystkim odpowiednia motywacja, ale również wiara w ludzi i ich potencjał. Ludzie tworzą firmę i to oni motywują innych, dlatego najważniejsze jest ich wspieranie. Nie należy zatem bać się odważnych decyzji personalnych pozostających w zgodzie z wartościami i kulturą firmy.

 Filip Wojciechowski, prezes Black Red WhitePolska energetyka zmienia się jako branża i styl zarządzania firmą tego sektora musi sprostać nowym wymogom otoczenia rynkowego. W centrum działań w Grupie Tauron znajduje się klient i jego potrzeby — na tej podstawie budujemy naszą przewagę konkurencyjną. Zmienia się sposób funkcjonowania grupy i jej kultura organizacyjna. Rozwijamy innowacje i dbamy o stabilność finansową. To priorytetowe cele efektywnego zarządzania, również w polskiej odsłonie.

Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia

 


Biznes to ludzie. Od jakości przywództwa i stylu zarządzania zależy sukces każdej organizacji. Dobry zarząd istotnie zwiększa wartość firmy. Sposób zarządzania ma wymiar ekonomiczny, ale także społeczny. Dlatego tak ważne jest, aby polski model zarządzania, który z inicjatywy „Pulsu Biznesu” staramy się definiować, oparty był z jednej strony na najlepszych, profesjonalnych standardach, ale uwzględniał także społeczną odpowiedzialność biznesu.

 Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju


W pierwszej kolejności wymieniłbym komunikację z ludźmi, a w szczególności nacisk na taką współpracę, która z jednej strony każdego zainspiruje do wysiłku, a z drugiej będzie budować długotrwałą identyfikację z firmą i zrozumienie wspólnie wytyczonych celów. Współczesny biznes działa w warunkach wysokiej konkurencyjności, a my staramy się dostarczyć klientom produkt najlepszej jakości. Dlatego ważna jest motywacja pracowników i silne nastawienie na rezultat. Kiedy dodamy do tego odwagę i zespołową konsekwencję w realizacji przyjętej strategii, możemy mówić o organizacji przygotowanej do skutecznej rywalizacji na rynku.

Dariusz Krawczyk, prezes Polnordu


Polskie firmy to często firmy rodzinne, które swój sukces zawdzięczają właśnie indywidualnemu stylowi zarządzania. Dla mnie duża firma to nie musi być korporacja. W firmie rodzinnej prezes jest częścią zespołu, traktuje pracowników po partnersku, bezpośrednio angażuje się w wiele projektów i na bieżąco żyje życiem firmy. Dzięki temu doskonale rozumie wyzwania i potrzeby swojego biznesu i wie, jak im sprostać. Brak w LPP dystansu i hierarchicznej struktury typowej dla tradycyjnych korporacji. To zapewnia moim pracownikom większą swobodę wyrażania opinii, zgłaszania uwag i sugestii. Dzięki temu mają poczucie sprawczości i realnego wpływu na biznes, co jest podstawą sukcesu.

Marek Piechocki,  prezes LPP

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Organizator

Puls Biznesu

Partner merytoryczny

EY

Partnerzy

Polecane