Czy można zlecić pracę na kwarantannie

opublikowano: 13-11-2020, 11:51

Pracownik może pracować na kwarantannie, jeśli tego chce. Natomiast pracodawca nie może mu tego nakazać.

Ani pracownik, ani zleceniobiorca, ani osoba na tzw. samozatrudnieniu nie ma obowiązku świadczenia pracy, gdy musi pozostać w domu z powodu obecnej epidemii. Jednocześnie prawo nie zabrania pracować w takim przypadku, jeżeli na odległość można kontynuować wykonywanie stałych obowiązków służbowych. Trzeba przy tym rozróżnić, czy przymusowe „odcięcie” od świata to kwarantanna osoby zdrowej czy izolacja spowodowana dodatnim wynikiem testu na obecność koronawirusa, która nie wymaga hospitalizacji.

Co na to ustawa:
Co na to ustawa:
„Pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.“ (art. 4h ustawy dotyczącej zwalczania COVID-19).

– Istniejące i funkcjonujące rozwiązania prawne zezwalają, a nawet niekiedy zobowiązują pracowników do wykonywania pracy zdalnej w czasie kwarantanny, o ile charakter pracy na to pozwala. Warto przytoczyć tu art. 14 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Wskazuje on, że ubezpieczonemu, będącemu pracownikiem, odsuniętemu od pracy na podstawie decyzji o nałożeniu kwarantanny z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, zasiłek chorobowy nie przysługuje, jeżeli nie podjął proponowanej mu przez pracodawcę innej pracy niezabronionej takim osobom, odpowiadającej jego kwalifikacjom zawodowym lub którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu – informuje Zofia Gałązka, radca prawny, partner w Grupie Prawnej Togatus.

Wyjaśnia, że niektóre przepisy wprost odnoszą się do kwestii wykonywania obowiązków służbowych we wspomnianych przypadkach. Należą do nich szczególne regulacje sektorowe z tzw. ustaw antykryzysowych. Tarczą 5.0 wprowadzono możliwość pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej świadczących usługi całodobowo, noclegowniach oraz innych placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku - mimo poddania pracowników tych podmiotów obowiązkowej kwarantannie.

Problem z prawem:
Problem z prawem:
– Otrzymujemy wiele pytań o pracę zdalną, kwarantannę i zwolnienia lekarskie z powodu COVID-19. Przepisy dotyczące pandemii bardzo szybko się zmieniają, więc pracodawcy i pracownicy mają problem ze stosowaniem aktualnego prawa – mówi Zofia Gałązka, radca prawny, partner w Grupie Prawnej Togatus.

Jak „na chorobie”

Jednak wbrew pozorom kontynuowanie pracy przez pracownika objętego obowiązkowo tzw. lockdownem nie jest sprawą całkowicie dowolną, co wynika m.in. z przepisów przyjmowanych w związku z pandemią COVID-19. Przy czym, co ważne, pracodawca nie może nikogo do tego przymusić.

Zgodnie z niedawną październikową nowelizacją pakietu ustaw dla przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji uznano za równą niezdolności do pracy z powodu choroby.

– W takim wypadku pracodawca nie może nakazać pracownikowi wykonywania w tym czasie pracy zdalnej, a pracownik po złożeniu stosownego wniosku pobiera za ten okres świadczenie lub zasiłek chorobowy – komentuje Nikol Małaszewska-Dąbrowska, aplikantka adwokacka w Kancelarii Adwokackiej Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy.

Jak zauważa, nowela wyraźnie określiła status pracownika na kwarantannie i izolacji w domu, jednocześnie decydując „z góry” o sytuacji osób, co do których decyzja o odosobnieniu nie jest spowodowana zakażeniem.

– Jednak obowiązkowa izolacja nie zawsze oznacza niezdolność do pracy. Dlatego pracownicy, którzy nie wykazują objawów choroby, a ich stan zdrowia na to pozwala, nierzadko zgłaszają pracodawcom gotowość do świadczenia pracy w formie zdalnej. Ten problem również uregulowano wspomnianą nowelą – wyjaśnia Nikol Małaszewska-Dąbrowska.

Wprowadzony przepis stanowi: „W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.”

Prawo w pandemii

Zdaniem przedstawicielki kancelarii Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy wykonywanie pracy zdalnej w trakcie odbywania kwarantanny bądź izolacji domowej jest zatem możliwe i dozwolone, jednakże z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody pracodawcy czy zatrudniającego. W takim przypadku pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości, a wykluczone jest otrzymywanie świadczenia przysługującego w okresie czasowej niezdolności do pracy lub świadczenie pieniężne z tytułu choroby.

– W praktyce wygląda to tak, że pracownik objęty obowiązkową kwarantanną czy izolacją domową w zależności od sytuacji, stanu zdrowia i ogólnego samopoczucia podejmuje samodzielnie decyzję co do świadczenia przez siebie pracy w formie zdalnej i zgłasza swoją gotowość pracodawcy. Wiele jednak zależy od możliwości pracodawcy, np. co do wyposażenia w niezbędny sprzęt czy posiadania systemu zdalnego obiegu dokumentów, które musi zapewnić pracownikowi – mówi Nikol Małaszewska-Dąbrowska.

Natomiast prawnik dr Katarzyna Kalata, prezes HR Lex, zwraca uwagę, że przepis październikowej nowelizacji, którym wprowadzono możliwość pracy zdalnej podczas obowiązkowego odosobnienia w okresie pandemii koronawirusa, dotyczy tylko osób objętych kwarantanną.

– Ten przepis nie odnosi się do osób izolowanych na podstawie pozytywnego wyniku testu na COVID-19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy na izolacji są niezdolni do pracy – podkreśla.

Jednocześnie przypomina, że od 3 listopada zmieniły się przepisy dotyczące kwarantanny dla domowników osoby z pozytywnym wynikiem COVID-19. Obecnie ktoś, kto prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem, zostaje objęty kwarantanną trwającą do siedmiu dni od dnia zakończenia izolacji osoby z pozytywnym wynikiem. Sanepid nie będzie wydawał już takich decyzji. Dr Katarzyna Kalata przypomina ponadto, że jeśli pracownik przebywający na kwarantannie chce skorzystać z przysługującego mu wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowy, powinien przedstawić oświadczenie w tej sprawie pracodawcy. Nie ma natomiast żadnych prawnych wytycznych co do tego, jak obie strony powinny ustalić, że praca będzie kontynuowana zdalnie.

Ustnie czy na piśmie

– Nie ma regulacji ustawowej, która nakazuje zawarcie porozumienia między pracownikiem a pracodawcą, na podstawie którego pracownik na kwarantannie będzie wykonywał pracę w domu w szczególnej formie, np. pisemnej. W tej sytuacji znaczenie ma art. 300 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim w kwestiach nieuregulowanych w tym akcie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego. Tam natomiast art. 60 stanowi, że wyrażenie woli może nastąpić przez każde zachowanie się osoby, które w sposób dostateczny ujawnia jej wolę – wyjaśnia prezes HR Lex.

Wygląda zatem na to, że strony mają dowolność w przyjęciu form, w jakiej chcą zawrzeć porozumienie o wykonywaniu pracy na kwarantannie. Mogą ustalić to ustnie lub pisemnie.

– Jednak korzystniej jest, aby było to udokumentowane pismem, chociażby notatką służbową lub e-mailem. W każdym razie wymagane jest, aby pracownik zgłosił do pracodawcy wniosek o zgodę na wykonywanie pracy zdalnie na kwarantannie, a następnie pracodawca musi wyrazić na to zgodę. Pracownikowi zdecydowanemu na wypełnianie zawodowych obowiązków w domu podczas kwarantanny należy wypłacać wynagrodzenie za pracę – mówi dr Katarzyna Kalata.

Zofia Gałązka wyjaśnia natomiast, że podwładny, któremu pracodawca nie powierzy wykonywania zdalnie obowiązków służbowych odpowiednich do charakteru pracy i kwalifikacji pracownika, może korzystać z zasiłku chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Dodaje, że pracodawca nie może zobowiązać pracownika do wykorzystania urlopu w czasie kwarantanny.

– Urlop wypoczynkowy ma inną funkcję i powinien być swobodnie rozdysponowany przez pracownika – podkreśla radca.

Jednocześnie przyznaje, że pracodawcy są obecnie w bardzo trudnej sytuacji i niełatwo im organizować pracę, ponieważ pracownicy z różnych powodów przebywają na kwarantannach , a i sami przechodzą chorobę. To wszystko powoduje braki kadrowe, szczególnie w branżach produkcyjnych i usługowych.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane