ETS: najpierw VAT, potem spółka

DI
29-03-2012, 00:00

KOMENTARZ

MATEUSZ STANKIEWICZ

Kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy

Jednym z ważniejszych wydarzeń dla polskich podatników w ostatnich tygodniach jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 1 marca 2012 r. w sprawie C-280/10 Polski Trawertyn. Wyrok zapadł w wyniku pytania prejudycjalnego skierowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny co do interpretacji polskiej ustawy o podatku od towarów i usług w zgodzie z dyrektywą Rady 2006/1112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Sprawa dotyczyła kwestii możliwości odliczenia podatku VAT w zakresie wydatków dokonanych przez osoby fizyczne na potrzeby mającej powstać spółki osobowej. Wydatki te, w postaci zakupu nieruchomości wniesionej następnie aportem do spółki oraz opłat notarialnych za sporządzenie umowy spółki, zostały uwzględnione przez spółkę w rejestrze zakupów towarów objętych podatkiem VAT. Spółka skorzystała więc z prawa do odliczenia naliczonego VAT, mimo że transakcje przeprowadzono przed jej rejestracją. Ponadto faktury VAT, dokumentujące te czynności, zostały wystawione na osoby fizyczne, które następnie zostały wspólnikami spółki. Wspólnicy jako osoby nieprowadzące działalności gospodarczej nie mogły oczywiście skorzystać z prawa do odliczenia VAT.

Organy skarbowe w wydanych w dwóch instancjach decyzjach stwierdziły, że spółka nie miała prawa do odliczenia VAT, gdyż czynności te podejmowane były przez inne podmioty, a spółka w chwili dokonywania objętych podatkiem VAT czynności jeszcze nie istniała (spółka osobowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru), a więc nie była zarejestrowana jako podatnik VAT. Zgodność z prawem tego poglądu potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Dopiero rozpatrujący sprawę NSA uznał, że rozstrzygnięcie zależy od ustalenia, czy interpretacja była zgodna ze wspomnianą dyrektywą, która wprost wskazuje, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków inwestycyjnych dokonanych na cele działalności gospodarczej, którą zamierza on w przyszłości prowadzić. Dlatego też NSA skierował do trybunału pytanie prejudycjalne.

ETS stwierdził, że interpretacja polskich organów podatkowych była błędna. W wydanym wyroku wskazano, że czynności podejmowane w celu przygotowania działalności gospodarczej nawet na rzecz niezarejestrowanej spółki są prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu dyrektywy. Ponadto, zasada neutralności podatku VAT wymaga, aby nie różnicować pierwszych wydatków na potrzeby i cele danego przedsiębiorstwa z wydatkami późniejszymi poniesionymi w toku normalnej działalności. ETS zwrócił też uwagę, że kwestie formalnej rejestracji podmiotu jako podatnika VAT, jak również osoby nabywcy ujawnionej na fakturze VAT, są w istocie jedynie kwestiami technicznymi, które nie powinny wpływać na prawa i obowiązki podatników.

Tym samym ETS potwierdził, że polscy podatnicy mogą mieć możliwość odliczania VAT także od wydatków poniesionych przed formalnym rozpoczęciem działalności gospodarczej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / ETS: najpierw VAT, potem spółka