Czytasz dzięki

Fundusze nieruchomościowe Forum TFI realizują planowane zyski

  • Materiał partnera
opublikowano: 24-09-2019, 12:22

Rynek produktów finansowych oferowanych przez polskie towarzystwa funduszy inwestycyjnych jest pełen pułapek, a inwestowanie na nim to często źródło niepewności. Jednak nawet na tak trudnym rynku istnieją produkty dające inwestorom zyski znacząco wyższe od tych, które można osiągnąć z lokat bankowych. Na początku września jeden z funduszy utworzonych i zarządzanych przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Forum TFI) — a konkretnie Prestiżowe Inwestycje Krakowskie 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (PIK 2 FIZ) — zakończył wykupy certyfikatów inwestycyjnych należących do inwestorów zewnętrznych, wypłacając im kwotę wpłaconego kapitału, powiększoną o średnioroczną stopę zwrotu w okresie inwestycji na poziomie 7,2 proc. To kolejny fundusz Forum TFI, który w pełni zrealizował pierwotne założenia i przyniósł inwestorom obiecane zyski.

Regularny zwrot kapitału i odsetek

PIK 2 FIZ został utworzony w 2017 r. w celu umożliwienia inwestorom indywidualnym osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu z inwestycji w nieruchomości położone w doskonałej lokalizacji na krakowskim Kazimierzu. Strategia inwestycyjna tego funduszu opierała się na wyselekcjonowaniu atrakcyjnych nieruchomości, ich nabyciu po dobrej cenie, wdrożeniu procesu inwestycyjnego, a następnie znalezieniu inwestora branżowego. Konstrukcja funduszu PIK 2 FIZ, podobnie jak i innych funduszy alternatywnych zarządzanych przez Forum TFI, oparta była na cyklicznych, automatycznych, częściowych umorzeniach certyfikatów inwestycyjnych (CI). Formuła ta, stosowana także w przypadku wybranych funduszy wierzytelnościowych (z serii Raport NSFIZ) oferowanych w przeszłości przez Forum TFI, pozwala na stopniowy zwrot inwestorom ulokowanego kapitału, powiększanego każdorazowo o należne odsetki, obliczane według stopy zwrotu zakładanej w danym funduszu. Takie wypłaty odbywają się w ustalonych uprzednio odstępach czasu — np. kwartalnie.

Inwestorzy wciąż szukają możliwości ulokowania kapitału w sprawdzone i dochodowe rozwiązania inwestycyjne. Nam udało się stworzyć taką ofertę, która godzi interesy podmiotów poszukujących kapitału z oczekiwaniami inwestorów — mówi Michał Miśkowiec, wiceprezes Forum TFI.

Korzystne parametry finansowe oraz sprawdzona formuła funduszu inwestującego w nieruchomości (PIK 2 FIZ jest „następcą” uprzednio zakończonego z powodzeniem projektu o nazwie Prestiżowe Inwestycje Krakowskie FIZ) skłoniły inwestorów indywidualnych do zasilenia PIK 2 FIZ kwotą 25 mln zł. Fundusz w ramach realizowanego procesu inwestycyjnego pozyskał środki pozwalające na sukcesywne wykupy CI inwestorów zewnętrznych. Wykup końcowy certyfikatów inwestycyjnych nastąpił zaś we wrześniu 2019 r. Inwestorzy w konsekwencji otrzymali wszystkie ulokowane przez nich środki, powiększone o odsetki ze średnioroczną stopą zwrotu w okresie inwestycji na poziomie 7,2 proc.

Zysk i zaufanie

Wypracowana przez Forum TFI mechanika funkcjonowania funduszy tzw. kompetencyjnych (jak PIK 2 FIZ), a przede wszystkim przejrzysta formuła spłaty kapitału inwestorów oraz selektywny dobór projektów, pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu zaufania dla produktów Forum TFI. Potwierdza to przykład zakończonych w czerwcu 2019 r. emisji certyfikatów funduszy wierzytelnościowych (sekurytyzacyjnych), dla których partnerem projektu jest spółka windykacyjna Raport S.A. W ramach tych emisji Forum TFI zebrało 50 mln zł, które w całości zostały przeznaczone na inwestycje. Na trudnym rynku rodzimych produktów finansowych kierowanych do wąskiego grona inwestorów, a ocierających się o branżę windykacyjną jest to znaczącym sukcesem.

Sprawdzone w praktyce

Forum TFI, zauważając rosnące zainteresowanie inwestorów funduszami inwestycyjnymi, opartymi o realne aktywa inwestycyjne — w tym funduszami sekurytyzacyjnymi, pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami tego typu.

— Otoczenie rynkowe, regulacyjne oraz bieżąca i przewidywana sytuacja na giełdzie nie sprzyjają podejmowaniu przez inwestorów decyzji obarczonych, ich zdaniem, nadmiernym ryzykiem — nawet jeżeli celem jest uzyskanie rentowności większej niż zapewniana przez lokaty bankowe. Polscy inwestorzy nadal jednak powierzają nam kapitał w celu ulokowania go w sprawdzone rozwiązania inwestycyjne, jakimi są zarządzane przez Forum TFI fundusze „kompetencyjne”, np. sekurytyzacyjne. Niskie stopy procentowe zachęcają do lokowania pieniędzy w niestandardowe produkty finansowe, więc staramy się znaleźć takie rozwiązania inwestycyjne, które pogodzą interesy podmiotów poszukujących kapitału z oczekiwaniami inwestorów. I tak, przykładowo, znany nam rynek funduszy kompetencyjnych w tym funduszy wierzytelności pozwala wypracowywać stabilne stopy zwrotu przewyższające te, które osiąga się na standardowych produktach inwestycyjnych. Przekonaliśmy się o tym tworząc już kilkanaście produktów o tej charakterystyce — przekonuje Michał Miśkowiec, wiceprezes zarządu Forum TFI.

Ponadto zapewnia on, że antycykliczny charakter funduszy wierzytelnościowych ogranicza wpływ zewnętrznych uwarunkowań ekonomicznych na ich efektywność.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane