Jakie wydatki uprawniają innowatorów do ulg

opublikowano: 21-09-2022, 20:00
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Fiskus rozwiewa wątpliwości MŚP związane z zachętami podatkowymi. Jeśli przedsiębiorca nie zgadza się z nim, może wnieść skargę do sądu.

Przeczytaj artykuł i dowiedz się:

  • Kto może skorzystać z zachęt podatkowych
  • Jakie innowacyjne projekty uprawniają do ulg

Innowatorzy mogą korzystać z różnych zachęt podatkowych, w tym m.in. z ulg B+R, na robotyzację czy mechanizmu IP Box. Nie zawsze jednak wiedzą, czy poniesione przez nich koszty podlegają odliczeniu.

Wsparcie dla innowatorów:
Wsparcie dla innowatorów:
Ulgi B+R, na robotyzację, IP Box pomagają przedsiębiorcom prowadzącym innowacyjne projekty uzyskać oszczędności podatkowe. Fiskus rozstrzyga, które wydatki podlegają odliczeniu - mówi Urszula Uchmańska, menedżer w Crido.
materiały prasowe

Ulga B+R

Niedawno dyrektor Krajowej Izby Skarbowej (KIS) uznał, że nie wszystkie usługi zlecone przez spółkę mającą status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) mogą być objęte preferencją podatkową. Przypomnijmy: w przypadku takich firm ulga B+R obejmuje m.in. koszty ekspertyz, opinii i usług doradczych.

— Podatnik, którego przedsiębiorstwo ma wspomniany status, skierował do dyrektora KIS pytanie, czy do katalogu wspomnianych kosztów należą usługi programistyczne wykonywane przez zewnętrznych kontrahentów. Polegały one na stworzeniu specjalistycznego kodu źródłowego i obejmowały prace nad modelami tzw. obiektów dwuwymiarowych. Niestety, dyrektor KIS uznał, że tego typu usługi nie mogą być objęte ulgą B+R — wyjaśnia Urszula Uchmańska, menedżer w Crido.

Z innej interpretacji skarbówki wynika, że owoce i warzywa wykorzystywane do prac B+R podlegają odliczeniu.

— Producent owoców prowadzi działalność innowacyjną. Są mu one potrzebne jako materiały i surowce do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Dyrektor KIS potwierdził, że m.in. owoce, warzywa, przyprawy, aromaty, przeciery i koncentraty wykorzystywane w działalności B+R są kosztem uprawniającym przedsiębiorcę do skorzystania z ulgi B+R — zaznacza Urszula Uchmańska.

Opracowanie i wytworzenie nieseryjnej maszyny produkcyjnej może być objęte zachętą podatkową – to wniosek z kolejnej interpretacji wydanej przez dyrektora KIS.

– Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe. Dotyczą one opracowania i wytworzenia innowacyjnej maszyny produkcyjnej. Właściciel spółki chce ją sprzedać klientowi. Dyrektor KIS nie miał wątpliwości, że koszty prac nad koncepcją maszyny i unikatowym programem dotyczącym sterowania tym urządzeniem podlegają odliczeniu – podkreśla Urszula Uchmańska.

Kolejna interpretacja fiskusa nie jest przychylna dla przedsiębiorców. Wynika z niej, że firma, której działalność polega na opracowywaniu dla kontrahentów projektów budowlanych, nie może liczyć na ulgę podatkową.

– Zdaniem KIS wnioskodawca wykorzystuje specjalistyczną wiedzę do prowadzenia biznesu, a jego efektem jest gotowe przedsięwzięcie budowlane. Działalność firmy nastawiona jest na realizację konkretnych zleceń kontrahentów. Co prawda każde z nich dotyczy różnych inwestycji budowlanych, jednak, jak stwierdził dyrektor KIS, świadczenie usługi projektowania budowlanego, z uwzględnieniem oczekiwań inwestora, nie spełnia kryteriów definicji działalności badawczo-rozwojowej – wyjaśnia menedżer w Crido.

Mechanizm IP Box

Dyrektor KIS wypowiedział się też w sprawie mechanizmu IP Box. Przedsiębiorcy, którzy uzyskują dochody z praw własności intelektualnej, mogą w jej ramach skorzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5 proc. Muszą jednak wytworzyć, rozwinąć lub ulepszyć kwalifikowane prawa własności intelektualnej (IP), a następnie skomercjalizować je i osiągnąć przychód. IP obejmują m.in. patenty, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego i autorskie prawo do programu komputerowego.

– Chodzi o przypadek, w którym spółka działająca w branży biotechnologicznej prowadzi prace rozwojowe polegające na tworzeniu i rozwijaniu produktów leczniczych i poszukiwaniu związków chemicznych wykorzystywanych do produkcji nowych leków. Przedstawiciele firmy opracowali nowatorski na skalę światową związek chemiczny. W przyszłości może on doprowadzić do przełomu w terapii chorób zapalnych i zwłóknieniowych – wyjaśnia Laura Kryczka, starszy konsultant w Crido.

Każdy etap prac rozwojowych wymagał wypracowania przez spółkę know-how. Rozwiązania tworzone w ramach projektu przedsiębiorstwo chroni patentami. Dlatego szefowie firmy zawarli umowę licencyjną obejmującą część posiadanych przez nich patentów i związany z nimi know-how. Według właścicieli spółki całość dochodu uzyskanego z licencji podlega odliczeniu w ramach mechanizmu IP Box.

– Z tym stanowiskiem dyrektor KIS zgodził się tylko w części. Jego zdaniem spółka może opodatkować preferencyjną stawką dochód z umowy licencyjnej w części dotyczącej jedynie patentów, a nie z tytułu know-how – podkreśla Laura Kryczka.

Przedstawiciele spółki nie zaakceptowali interpretacji fiskusa. Wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).

– Sąd poparł stanowisko spółki. Orzekł, że dyrektor KIS zastosował błędne, zawężające objaśnienie. Przepis określający dochody z kwalifikowanych IP odnosi się do opłat określonych w umowie licencyjnej, a nie tylko do opłaty za licencję patentu. Trudno nie zgodzić się ze stanowiskiem sądu. Zgodnie z przewidywaniami dyrektor KIS wniósł odwołanie od wyroku WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Liczę, że również jego rozstrzygnięcie będzie dla spółki korzystne – zaznacza Laura Kryczka.

Weź udział w konferencji “TAX Forum”, 1 grudnia, Online >>

Ulga na robotyzację

Od tego roku innowatorzy mogą korzystać z ulgi na robotyzację.

– Umożliwia ona odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowych 50 proc. poniesionych wydatków kwalifikowanych, które stanowią koszt uzyskania przychodu związany z inwestycjami w robotyzację. W sumie z kosztami odliczonymi na zwykłych zasadach daje to 150 proc. preferencji podatkowej – podkreśla Tomasz Stańczyk, menedżer w dziale innowacji Ayming Polska.

Zwraca uwagę na ograniczony okres obowiązywania ulgi.

– Podatnicy CIT i PIT mogą rozliczyć ją do końca 2026 r. – podkreśla Tomasz Stańczyk.

Mamy dobrą wiadomość dla przedsiębiorców, którzy wcześniej niż w tym roku kupili robota przemysłowego. Ostatnio dyrektor KIS wydał korzystną dla nich interpretację podatkową. Zgodnie z nią będą mogli skorzystać z zachęty podatkowej.

— Według dyrektora KIS dokonywane między obecnym rokiem a 2026 r. odpisy amortyzacyjne od zakupu robotów przemysłowych, a także maszyn i urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem, są objęte ulgą na robotyzację. Dotyczy to również aktywów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2022 r. — podkreśla Laura Kryczka.

Zauważa, że możliwość skorzystania ze wspomnianej ulgi zależy od momentu poniesienia przez przedsiębiorcę podatkowego kosztu uzyskania przychodu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane