KNF żegna niepubliczne FIZ-y w UFK

opublikowano: 17-07-2019, 22:00

Nadzór w nowym układzie personalnym kończy z praktyką, która nawet dla laika była wątpliwa

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)  uznała, że lokowanie więcej niż 10 proc. aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK) w certyfikaty niepublicznych funduszy zamkniętych (FIZ) jest niedopuszczalne.

„Organ nadzoru wyraźnie podkreśla, że konstrukcja ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego nie może służyć obchodzeniu ograniczeń dotyczących minimalnego progu inwestycji dla osób fizycznych określonego w art. 117 ust. 3 ustawy o funduszach, ale także przepisów dotyczących oferowania certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych" - czytamy w stanowisku KNF  z 17 lipca 2019 r.

FIZ-y mają co do zasady większe możliwości inwestycyjne. Inwestując w akcje, mogą mieć większy udział jednego emitenta w portfelu niż fundusze otwarte. Mogą też kupować aktywa niepubliczne, np. wierzytelności, nieruchomości czy udziały w spółkach niegiełdowych. Za dostęp do tych klas aktywów oraz możliwość rzadkiego dokonywania wykupu certyfikatów płacą niepublicznym charakterem. Nie oznacza to, że mają mieć tylko jednego inwestora, ale ich certyfikaty mają być sprzedawane tylko tym, którzy jednorazowo wpłacą co najmniej 40 tys. EUR (obecnie około 170 tys. zł).

Na rynku wykształciła się jednak praktyka opakowywania niepublicznych FIZ-ów w polisy ubezpieczeniowe w UFK. W ten sposób ludzie formalnie kupowali ubezpieczenie inwestycyjne, którego limit 40 tys. EUR nie obowiązuje, choć faktycznie inwestowali w jeden z niepublicznych FIZ-ów. W skrajnych przypadkach, by kupić takie ubezpieczenie, wystarczyło 5 tys. zł.

c3b39424-8c30-11e9-bc42-526af7764f64
Opowieści z arkusza zleceń
Newsletter autorski Kamila Kosińskiego
ZAPISZ MNIE
Opowieści z arkusza zleceń
autor: Kamil Kosiński
Wysyłany raz w miesiącu
Kamil Kosiński
Newsletter z autorskim podsumowaniem najciekawszych informacji z warszawskiej giełdy.
ZAPISZ MNIE

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera.
Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

„W opinii organu nadzoru działania zakładów ubezpieczeń oraz ich ewentualna współpraca z TFI, mające na celu nabywanie do portfela lokat UFK certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte (…), nie mogą zakładać lub prowadzić w praktyce do sytuacji, w której klientowi zakładu ubezpieczeńbędą oferowane ubezpieczenia z UFK o znacznej ekspozycji na instrumenty finansowe, których nie mógłby nabyć bezpośrednio ze względu na kryterium minimalnego progu inwestycji na poziomie 40 tys. EUR przy jednorazowym zapisie na certyfikaty konkretnego FIZ-u lub które z innych powodów musiałyby być uznane za nieodpowiednie lub nieadekwatne dla tego klienta” — podkreśla KNF.

Nadzorca przypomina, że próg 40 tys. EUR nie jest kaprysem ustawodawcy lub samej KNF, ale ma głębokie uzasadnienie. Chodzi o to, by certyfikaty niepublicznych FIZ-ów nabywali wyłącznie inwestorzy dysponujący niezbędnym doświadczeniem, akceptujący podwyższone ryzyko inwestycyjne oraz ograniczoną płynność swoich inwestycji. Innymi słowy tacy, którzy nie wymagają ochrony, jaka zwykle przypisywana jest funduszom inwestycyjnym kierowanym do szerokiego kręgu inwestorów. Nawet przy zachowaniu 10 proc. limitu niepublicznych FIZ-ów KNF nie życzy sobie, by UFK lokowały w niepubliczne FIZ-y, dla których aktywów bazowych nie istnieje aktywny rynek umożliwiający regularną i wiarygodną wycenę. W praktyce można to interpretować jako dodatkowe podkreślenie niechęci do pośredniego oferowania w UFK funduszy aktywów niepublicznych.

2,6 tys. - tyle jest UFK, wynika z danych Analiz Online.

51 mld zł - takie były aktywa ulokowane w UFK na koniec 2018 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Kosiński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu