Nie chodzi o działania incydentalne

opublikowano: 26-07-2018, 22:00

Choć filozofię społecznej odpowiedzialności rozwijają głównie duże firmy, w ostatnich latach coraz więcej małych i średnich zaczyna zwracać uwagę na ten aspekt biznesu.

Nie każdy rozumie, czym jest CSR, utożsamiając często to pojęcie z filantropią czy dobroczynnością, a w praktyce — oddziela te działania od prowadzonego biznesu. W rezultacie firmy prowadzą np. różne akcje prozdrowotne, fundują zabawki dzieciom z domu dziecka czy obiady osobom bezdomnym i jednocześnie starają się ukryć swoje niedoskonałości czy wręcz działania niezgodne z etyką biznesową. Tymczasem odpowiedzialne prowadzony biznes oznacza przede wszystkim uczciwe i dobre traktowanie pracowników, kontrahentów i klientów. Firmy, które działają zgodnie z zasadami CSR, nie dążą do osiągnięcia zysków za wszelką cenę, np. wyrządzając szkodę środowisku naturalnemu.

Przemyślana koncepcja. W polityce CSR każda inicjatywa powinna być spójna z działalnością firmy i stanowić element większej całości — twierdzi Marzena Strzelczak, dyrektor generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Zobacz więcej

Przemyślana koncepcja. W polityce CSR każda inicjatywa powinna być spójna z działalnością firmy i stanowić element większej całości — twierdzi Marzena Strzelczak, dyrektor generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. FOT> MATERIAŁY PRASOWE

Długofalowa strategia

Marcin Kawa, menedżer w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce, podkreśla, że inicjatywy charytatywne, filantropia czy sponsoring, choć bardzo ważne, powinny być traktowane jako dodatek do działań z obszaru CSR.

— Ponadto inicjatywy charytatywne i sponsoring mają często charakter incydentalny, w związku z czym nie mogą w pełnym zakresie wykorzystać potencjału, jaki byłby do osiągnięcia, gdyby te działania stanowiły część szerszego planu i były prowadzone w sposób spójny, skoordynowany i długofalowy, z uwzględnieniem modelu biznesowego przedsiębiorstwa — twierdzi Marcin Kawa.

Społeczną odpowiedzialność biznesu definiuje m.in. norma ISO 26000 jako: „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko”. Przejrzyste i etyczne postępowanie firm powinno się przyczyniać do zrównoważonego rozwoju, w tym dobrobytu i zdrowia społeczeństwa, uwzględniać oczekiwania interesariuszy, być zgodne z prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania oraz zintegrowane z działaniami organizacji i praktykowane w jej relacjach.

— Inicjatywy CSR dotyczą także działalności biznesowej firmy, np. HR — wszak pracownicy to główni interesariusze każdej organizacji czy komunikacji — mówi Marzena Strzelczak, dyrektor generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB).

Dodaje, że FOB często staje przed dylematem, czy konkretna praktyka już się wpisuje w ideę CSR, czy jeszcze nie, zwłaszcza weryfikując zgłoszenia o społecznym i środowiskowym zaangażowaniu firm do raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Jest ich naprawdę sporo — np. w ostatniej edycji raportu do FOB wpłynęło ponad 1 tys. komunikatów o praktykach CSR. Jak więc można uznać konkretną praktykę za zgodną z koncepcją CSR?

— Po pierwsze, przez pryzmat pozytywnego wpływu, oddziaływania inicjatywy, która powinna być spójna z działalnością firmy. Znaczenie ma również skala działania, proporcje między zaangażowaniem czasowym bądź finansowym czy innym w komunikację i w samo działanie, tak by oprawa np. konkursu grantowego czy innowacji nie przewyższała wartości grantów lub kosztów zaangażowania firmy w stworzenie produktu. Najważniejsza jest ocena, czy konkretna inicjatywa wynika z podejścia strategicznego do CSR, ma charakter długofalowy, stanowiąc część strategii firmy, element większej całości — tłumaczy Marzena Strzelczak.

Duże i małe

Z badania KPMG „Currents of Change: „The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2017” wynika, że 59 proc. ze 100 największych polskich przedsiębiorstw raportowało dane CSR. Dla porównania, w 2015 r. odsetek ten wyniósł 54 proc. Wynik ten stawia Polskę w środku państw europejskich, m.in. za Wielką Brytanią — 99 proc., Francją — 94 proc., ale przed Grecją — 54 proc. — i Czechami — 51 proc.

— Kierujący przedsiębiorstwami zaczęli dostrzegać nie tylko aspekty ekonomiczne, ale również to, że prowadząc działania uwzględniające interesy społeczne, pracownicze czy ekologiczne, mogą się przyczynić do osiągnięcia wymiernych korzyści, np. wzrostu wiarygodności przedsiębiorstwa dla konsumentów. Rosnące zainteresowanie obszarami CSR wiąże się również z pojawieniem się regulacji, narzucających obowiązek na duże przedsiębiorstwa, czyli zatrudniające średnioroczne 500 osób i wykazujące 85 mln zł aktywów lub 170 mln zł przychodu netto do ujawniania danych niefinansowych w obszarach: społecznym, pracowniczym, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji — wymienia Marcin Kawa.

Według danych KPMG, najwyższy wskaźnik raportowania danych CSR mają przedsiębiorstwa z sektora paliwowego (81 proc.). Natomiast największy wzrost w ostatnich latach zanotował sektor ochrony zdrowia — od 68 proc. w 2015 r. do 76 proc. w 2017 r. Najgorzej wypadła branża handlu detalicznego — 63 proc. — Badanie wykazało również, że aż 93 proc. spośród 250 największych światowych przedsiębiorstw raportowało dane dotyczące CSR. To, wraz z regulacjami z zakresu zrównoważonego rozwoju, pozwala stwierdzić, że najważniejszym czynnikiem, wpływającym na zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu, jest wielkość przedsiębiorstwa i jego wpływ na otoczenie. Jednocześnie w ostatnim czasie zauważalna jest również aktywność małych i średnich firm, nieobjętych regulacjami w zakresie działań i praktyk CSR, a także raportowania tych danych — podkreśla Marcin Kawa. Mimo optymistycznych danych CSR nadal nie jest powszechnym sposobem prowadzenia biznesu.

— Jeśli jednak wziąć pod uwagę, że zarówno w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, jak i raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu znajdują się bardzo duże firmy, ze sporą skalą oddziaływania, to możemy odważniej i bardziej optymistycznie prognozować rozwój koncepcji CSR. Progres może się odbywać w zakresie edukacji rynku, podwykonawców, wprowadzania inicjatyw branżowych i samoregulacji — dla przykładu branża farmaceutyczna wypracowała Kodeks dobrych praktyk reklamy suplementów diety — wskazuje Marzena Strzelczak. &

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Kaczyńska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu