Obligacje podporządkowane według Getin Noble Banku

DI
opublikowano: 18-04-2012, 00:00

29 czerwca 2011 r. Getin Noble Bank wyemitował pierwszą transzę obligacji podporządkowanych o wartości 250 mln zł

Oferta skierowana była do inwestorów instytucjonalnych w ramach niepublicznego programu emisyjnego. W ciągu następnych trzech kwartałów bank wzbogacił się o doświadczenia płynące z plasowania kolejnych serii obligacji oraz uruchomienia nowego, tym razem — publicznego, programu emisji.

Obligacje podporządkowane, w chwili upadłości emitenta lub jego likwidacji, podlegają zwrotowi wierzycielom w ostatniej kolejności, a zatem mogą być traktowane jako substytut kapitału akcyjnego stanowiącego podstawowy bufor kapitałowy banku. Pierwszeństwo przed nimi mają między innymi obligacje zwykłe, a także zobowiązania wynikające z rozliczeń z pracownikami, zobowiązania podatkowe i ZUS. Prawo bankowe pozwala przez to ujmować zobowiązania z tytułu obligacji podporządkowanych jako element funduszy własnych banków po spełnieniu kilku warunków. Podstawowe z nich to pięcioletni, minimalny czas trwania takiego zobowiązania oraz brak możliwości wycofania pieniędzy z banku przed upływem okresu zapadalności. Jednak, aby oficjalnie powiększyły fundusze własne banku (a konkretnie fundusze uzupełniające banku), potrzebna jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego. Getin Noble Bank ma już za sobą kilka emisji obligacji podporządkowanych.

Pierwszą transzę emisję niepubliczną zaliczono do funduszy uzupełniających już na przełomie lipca i sierpnia 2011 r.

— Prowadzimy dwa programy emisji obligacji podporządkowanych: niepubliczny, który jest skierowany do ograniczonej ilości instytucji finansowych, i publiczny, w którym może wziąć udział większa liczba podmiotów, jednak jako oferent jesteśmy zobligowani do sporządzenia prospektu informacyjnego. Dotychczas wartość wszystkich wyemitowanych obligacji przekroczyła 800 mln zł, z czego już ponad 640 mln zł zostało zaliczone do funduszy uzupełniających banku — mówi Krzysztof Rosiński, prezes Getin Noble Banku.

Dodaje on, że kluczem do sprawnej emisji obligacji podporządkowanych kończącej się efektywnym zwiększeniem współczynnika wypłacalności jest dialog z regulatorem rynku na każdym etapie emisji: od tworzenia szkicu warunków emisji oraz wniosku poprzez akceptację prospektu emisyjnego aż do uzyskania formalnej zgody — dodaje Krzysztof Rosiński.

Duże zainteresowanie

Dzięki zaliczeniu pieniędzy z dwóch emisji w lutym 2012 r. w kwocie przewyższającej 240 mln zł wskaźnik wypłacalności wzrósł powyżej 11 proc. Na tym jednak nie koniec, bo Getin Noble Bank planuje już kolejneemisje, które pozwolą na osiągnięcie 12-procentowego wskaźnika wypłacalności. Chętnych na zakup obligacji emitowanych przez Getin Noble Bank nie brakuje, a nawet jest ich za dużo. Obligacje mają oprocentowanie zmienne, które zależy od poziomu stawki referencyjnej na rynku międzybankowym dla depozytów sześciomiesięcznych WIBOR6M oraz marży. Większy, niż oczekiwano, popyt na pierwsze serie w ramach programu publicznego pozwolił bankowi na zmniejszeniepierwotnie zaproponowanej marży w ramach emisji publicznych z 375 do 355 punktów bazowych w kolejnej emisji marcowej.

— W I kwartale 2012 r. uruchomiono Publiczny Program Emisji Obligacji Podporządkowanych. W ramach emisji trzech serii obligacji udało się uzyskać ponad 400 mln zł. Duże zainteresowanie inwestorów w przypadku pierwszej transzy (200 mln zł) przełożyło się na zapisy na kwotę ponad 280 mln zł i spowodowało konieczność redukowaniailości obligacji nabywanych przez inwestorów o blisko 30 proc. — mówi Marcin Dec, dyrektor zarządzający obszarem skarbu Getin Noble Banku. W porównaniu z emisjami obligacji innych banków to prawdziwy sukces, co widać na przykładzie banku Alior, który oferuje marże dla obligacji podporządkowanych na poziomie 475 punktów bazowych. Niższe marże w obligacjach Getin Noble Banku przekładają się na niższe koszty pozyskania kapitału tej kategorii.

Różni inwestorzy

Bank prowadzi dwa programy emisyjne, o różnym charakterze. Niepubliczny jest adresowany do dużych inwestorów finansowych oraz klientów obszaru Private Banking, mogących zainwestować wielomilionowe kwoty. Natomiast publiczny jest przeznaczony dla szerszej grupy inwestorów, głównie detalicznych, posiadających znacznie mniejsze sumy w portfelach aktywów. Dla dużych inwestorów finansowych zwykle organizuje się tzw. road show, czyli serię indywidualnych spotkań, na których osoby podejmujące decyzje inwestycyjne mogą bezpośrednio rozmawiać z członkami zarządu banku. Do inwestorów detalicznych dociera się poprzez sieć oddziałów oraz POK-ów biura maklerskiego Noble Securities. Obie grupy inwestorów chcą być należycie informowane o tym co dzieje się w spółce, oraz mieć zapewniony, choćby niewielki, rynek wtórny. Pierwszy warunek jest łatwo spełniany poprzez spółki publiczne, które spełniają swoje obowiązki informacyjne. Drugi zwykle spełniany jest poprzez wprowadzenie papierów do obrotu na odpowiedni rynek. Getin Noble Bank wybrał dla obligacji podporządkowanych rynek Catalyst, przy czym emisje niepublicznych notowane są na ASO BondSpot, a publiczne na ASO GPW.

Powtórki nie będzie

Obligacje podporządkowane emitowane przez Getin Noble Bank mają sześcio- i siedmioletni okres zapadalności. Ostatni wykup nastąpi w 2018 r. Zgodnie z prawem w kolejnych latach kwota pieniędzy zaliczonych do funduszy uzupełniających będzie się zmniejszać. Mechanizm amortyzacji powoduje, że w ostatnich pięciu latach życia takiej obligacji kwota zaliczona do funduszy własnych zmniejsza się co rok o 20 proc. Rynek pierwotny obligacji podporządkowanych, których celem jest uzupełnienie kapitału własnego banków, potrwają jeszcze około dwóch, trzech lat. Regulacje międzynarodowe, takie jak Bazylea 3, nie wpłyną pozytywnie na rozwój tej części rynku, faworyzując kapitał pierwszego poziomu (Tier 1) w postaci kapitału akcyjnego.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu