Pierwszy pakiet deregulacyjny dla biznesu

Partner publikacji: PARP
opublikowano: 13-11-2016, 22:00

Projekt Przyjazna Firma: przedsiębiorcy zaoszczędzą ponad 2 mld zł.

Ponad 2 mld zł zaoszczędzą przez dekadę przedsiębiorcy dzięki ułatwieniom administracyjnym proponowanym przez rząd. Chodzi m.in. o mniej uciążliwe kontrole i ochronę przed zmianami interpretacji prawa podatkowego, nowe zasady tworzenia funduszu socjalnego.

Mateusz Morawiecki
Zobacz więcej

Mateusz Morawiecki Marek Wiśniewski

Gabinet Beaty Szydło w projekcie noweli o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorstw wprowadził 33 uproszczenia w 18 ustawach. Są to m.in. zwiększenie swobody prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany podatkowe, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i dotyczące działalności budowlanej lub technicznej. Zmniejszą się też wymagania środowiskowe. Większość zmian zacznie obowiązywać od przyszłego roku. To pierwszy element pakietu deregulacyjnego „100 zmian dla firm”, wynikającego z planu wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Mniejsze obciążenia administracyjne oznaczają — zdaniem rządu — od 100 do 230 mln zł oszczędności dla biznesu już w 2017 r. Głównie dla małych i średnich firm. Ministerstwo Rozwoju (MR), które przygotowało projekt noweli, zaznaczyło w uzasadnieniu, że to odpowiedź na problemy zgłaszane przez przedsiębiorców i ich organizacje. Zmieniane przepisy ograniczały rozwój przedsiębiorczości, bo były zbędnym obciążeniem biurokratycznym.

Mniej kontroli i interpretacji

Dzięki nowelizacji firmy mają być lepiej chronione przed konsekwencjami zmian wykładni przepisów. Po pierwsze: kontrole będą przeprowadzane na podstawie analizy ryzyka (identyfikacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa). Po drugie: urząd nie będzie mógł ponownie kontrolować tych samych spraw. Możliwe są jednak wspólne kontrole kilku instytucji. Po trzecie: jeżeli kontrola skarbowa wykaże, że firma prawidłowo stosowała stawkę VAT, to późniejsza kontrola nie będzie mogła tego podważyć do czasu zmiany interpretacji prawa. Poza tym instytucje kontrolujące (około 40) mają w internecie zamieścić informacje o procedurach kontroli. Przedsiębiorcy mają zaś mieć możliwość złożenia do sądu administracyjnego skargi na przewlekłe kontrole. Jak tłumaczy resort rozwoju, podatnicy nie będą musieli występować o indywidualną interpretację podatkową, ponieważ działanie zgodne z „utrwaloną praktyką interpretacyjną” będzie podlegało ochronie. Będą zaś mogli korzystać z interpretacji prawa przygotowanych dla innych przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów przygotuje i zamieści na stronie internetowej objaśnienia najbardziej skomplikowanych przepisów podatkowych. Zastosowanie się do nich da ochronę w razie kontroli organów podatkowych.

Prawo finansowe i pracy

Firmy mają prowadzić pełną księgowość dopiero po osiągnięciu 2 mln euro przychodów netto rocznie (teraz 1,2 mln EUR; próg nie był zmieniany od 2008 r.). Z szacunków MR wynika, że uproszczona księgowość jest nawet 5-krotnie tańsza niż pełna. Rząd proponuje również podniesienie limitu przychodów uprawniającego do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych — ze 150 tys. EUR obecnie do 250 tys. Obie te zmiany zmniejszą obciążenia biurokratyczne małych i średnich firm i ich wydatki na usługi księgowe. Mają dzięki temu zaoszczędzić około 100 mld zł rocznie. Firmy będą musiały tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFSS) i regulaminy pracy i wynagradzania dopiero po zatrudnieniu 50 pracowników, a nie 20, jak teraz. Jedyne odstępstwo od tej zasadydotyczy sytuacji, gdy o stworzenie ZFSS wystąpi zakładowa organizacja związkowa. Zdaniem rządu, złagodzenie przepisów dotyczących ZFSS skłoni przedsiębiorców do zwiększania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W badaniu PARP prawie 35 proc. ankietowanych przedsiębiorców wskazywało zniesienie obowiązku tworzenia regulaminu wynagradzania, a prawie 30 proc. — tworzenia regulaminu pracy jako mogące najbardziej usprawnić działanie ich firm.

Prostsze procedury budowlane

Rząd proponuje również zwolnienie niektórych robót z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Nie będzie potrzeby zgłaszania budowy m.in. parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 mkw., suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 mkw., zjazdów z dróg powiatowych i gminnych, zatok parkingowych. Przy budowie zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich i zatok parkingowych na tych drogach będą wymagane zgłoszenia zamiast pozwoleń. Skrócone będę niektóre terminy, np. na wniesienie sprzeciwu do zgłoszeń budowy z 30 do 21 dni. Natomiast proponowane zmiany w prawie gospodarczym i handlowym polegają na zmniejszeniu z 10 do 5 proc. wielkości udziałów pozwalającej na umieszczenie spraw w porządku obrad zgromadzenia wspólników. Usprawnienia mają dotyczyć także Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Rząd chce zwolnić z obowiązku przeprowadzania kampanii edukacyjnej przedsiębiorców, którzy w roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań do tony. Firmy nie będą musiały składać sprawozdań, gdy roczna opłata za korzystanie ze środowiska nie przekroczy 100 zł dla każdego rodzaju tego korzystania.

Konstytucja Biznesu

Zmieniamy na korzyść firm 18 ustaw, których przepisy krępowały polską przedsiębiorczość. Takie rozwiązania są pożądane dla rozwoju biznesu i całej gospodarki. Już za kilka dni kolejna odsłona reformy prawa gospodarczego. Przedstawimy wtedy pakiet ustaw pod wspólną nazwą Konstytucja Biznesu, którego rdzeniem będzie prowolnościowa ustawa określająca zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce — zapowiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. [FOT. WM]

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Partner publikacji: PARP

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Pierwszy pakiet deregulacyjny dla biznesu