Pół miliarda czeka na innowatorów

Dotacje UE: Takiej szansy już nie będzie — na podział czeka 500 mln zł. Do gry o te pieniądze mogą wejść tylko firmy z sektora MSP

To ostatni w tym roku tak duży konkurs z unijnym dofinansowaniem. I jednocześnie jeden z najbardziej wyczekiwanych — nie licząc krótkiego naboru wiosennego, beneficjenci poprzednio mieli okazję składać wnioski do działania 4.4 programu Innowacyjna Gospodarka ponad cztery lata temu. Kolejne rozdanie ruszyło na początku października. Zainteresowani dotacjami powinni się jednak pośpieszyć — projekty można będzie składać tylko do najbliższego piątku. Dziś pokazujemy, na co warto szczególnie zwrócić uwagę podczas przygotowania wniosków.

Po pierwsze innowacyjność

W walce o dotacje nie będzie konkurencji w postaci dużych przedsiębiorstw — organizująca zmagania Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) kieruje konkurs ponownie tylko do mikro-, małych i średnich firm. W naborze można zgarnąć granty na technologie, których efektem ma być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów i usług.

— Kluczowym kryterium wyboru projektów będzie wysoka innowacyjność tych technologii. Bezwzględnie wymagana jest też gotowość projektu pod względem technicznym, organizacyjnym i prawnym. Co to oznacza? Przedsiębiorca już w dniu składania wniosku musi posiadać szereg dokumentów niezbędnych do realizacji inwestycji. Chodzi na przykład o prawomocne pozwoleniena budowę — mówi Bogusława Mazurek, ekspert z firmy doradczej Crido Taxand.

— Już samo zebranie niezbędnych licencji czy pozwoleń jest bardzo czasochłonne i wymaga dobrej orientacji w urzędowych zawiłościach — dodaje Milena Jankowska, doradca ds. finansowania inwestycji w Europejskim Centrum Doradztwa Finansowego (ECDF). Trzeba mieć potwierdzoną zdolność do sfinansowania kosztów przedsięwzięcia. Warto zwrócić uwagę na takie konkursowe kryteria, jak posiadanie prawa do patentu czy udział eksportu w sprzedaży w wyniku planowanego przedsięwzięcia. Wysoko punktowane będzie pierwsze wdrożenie wyników prac B+R, które zostały zlecone przez firmę i dotyczyły zgłaszanej innowacji lub zostały przeprowadzone samodzielnie. Ponadto komisja konkursowa doceni dodatkowymi punktami stworzenie własnego lub rozwój już istniejącego działu badawczo-rozwojowego.

Siła w patentach

Granty popłyną do przedsiębiorców, których projekty obejmują zakup lub wprowadzenie w życie rozwiązania technologicznego stosowanego na świecie nie dłużej niż trzy lata. Druga dopuszczalna opcja — gdy globalny stopień rozprzestrzenienia tego rozwiązania w konkretnym sektorze nie przekracza 15 proc.

— Jeśli chodzi o innowację produktową — warto pamiętać, że nie są nią działania zachowawcze, czyli takie, które mają na celu uzyskanie zgodności z krajowymi lub międzynarodowymi standardami. Punkty może otrzymać wyłącznie producent wprowadzający innowację do swojego produktu. Nie ma możliwości przyznania punktów wnioskodawcy, który zakupi taki produkt, bo nie nabywa on technologii koniecznej do wprowadzenia zmiany, tylko efekt w postaci innowacyjnego produktu — zwraca uwagę Małgorzata Owieśniak z departamentu wsparcia innowacyjności PARP. Nowatorskość projektów najlepiej odpowiednio udokumentować — temu służy ochrona patentowa.

Pełna pulę punktów w ramach tego kryterium przedsiębiorca dostanie tylko wtedy, gdy posiada wyłączne prawa do patentu lub zgłoszenie patentowe. Ten zapis ma duże znacznie dla firm, które zakupiły patent od innego podmiotu. Natomiast w sytuacji, gdy przedsiębiorca sam zgłosił rozwiązanie do opatentowania, musi przedstawić sprawozdanie o stanie techniki z urzędu patentowego.

— Już w poprzedniej rundzie wprowadzono szereg zmian pod kątem nowej perspektywy. Przykładem może być brak oceny formalnej i ocena projektu przez panel ekspertów. Warto podkreślić, że do tego ostatniego etapu przejdą tylko projekty, które otrzymały co najmniej 75 punktów we wcześniejszych fazach — mówi Bogusława Mazurek.

Pokaz przed ekspertami

Podczas panelu wnioskodawcy będą mogli bezpośrednio spotkać się z oceniającymi i w ciągu pół godziny zaprezentować atuty planowanego przedsięwzięcia.

— Celem panelu jest uszeregowanie na liście rankingowej projektów ocenionych pozytywnie podczas oceny merytorycznej. O terminie prezentacji wnioskodawcy zostaną poinformowani z co najmniej 7-dniowymwyprzedzeniem. Panele ekspertów są planowane na termin od stycznia do marca — mówi Małgorzata Owieśniak.

— W prezentacji warto uwzględnić pięć punktowanych aspektów. Pierwszy z nich to innowacyjność projektu w skali międzynarodowej z uwzględnieniem konkurencji pozaeuropejskiej. Następnym jest opłacalność projektu — najlepiej, aby przedstawiła ją osoba obeznana w kwestiach finansowych, takich jak okres zwrotu omawianej inwestycji czy rentowność. Ponadto warto wykazać, że mamy przygotowaną strategię zarządzania realizacją projektu — wymienia Milena Jankowska.

Poza innowacyjnością trzeba też udowodnić, że cechy konkurencyjne produktu pozwolą stworzyć istotną przewagę na rynku międzynarodowym. Ostatnim aspektem, branym pod uwagę przez ekspertów, będzie strategia marketingowa wprowadzania produktu na rynek. Za każdy z wymienionych pięciu obszarów można otrzymać maksymalnie 20 punktów. Jeśli chodzi o brak oceny formalnej — część kryteriów z tego etapu została przeniesiona do fazy oceny merytorycznej.

Celem zmiany jest przyspieszenie procedury wyboru. W regulaminie konkursu próżno szukać wielu dotychczasowych kryteriów merytorycznych, takich jak dodatkowe punkty za posiadanie certyfikatów ISO, nagrodę Polski Produkt Przyszłości czy dotychczasową realizację przez firmę polityki zrównoważonego rozwoju. Zdaniem organizatorów, nie miały one istotnego przełożenia na wybór projektów. Wnioski o granty można będzie składać rejestrując się w generatorze dostępnym na stronie internetowej PARP. Listę szczęśliwców, którzy otrzymają dotacje, poznamy do końca marca.

29.11 Tego dnia o godz. 16.30 mija termin składania wniosków w ramach działania 4.4.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sylwester Sacharczuk

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Innowacji / Pół miliarda czeka na innowatorów