Rewolucja w KDPW

Andrzej Stec
opublikowano: 29-06-2011, 15:04

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, po 17 latach, dzieli się. Cel: wzrost bezpieczeństwa uczestników obrotu i rozdzielenie funkcji o różnym poziomie ryzyka

Kiedy 17 lat temu ze struktur giełdy wydzielano Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) na rynku kapitałowym mówiło się o rewolucji. Teraz podobne zmiany zachodzą w KDPW — instytucji może mniej znanej inwestorom niż giełda, ale nie mniej ważnej dla polskiego rynku finansowego.
— Mówimy o zmianach o charakterze rewolucyjnym, a nie ewolucyjnym — mówi w rozmowie z „PB” Iwona Sroka, prezes KDPW.

Krajowy Depozyt — jak sama nazwa wskazuje — przechowuje papiery wartościowe, którymi inwestorzy handlują na regulowanych rynkach (nadzoruje zgodność emisji z liczbą papierów wartościowych znajdujących się w obrocie oraz realizuje zobowiązania emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych). Ale nie tylko. To instytucja, która odpowiada za rozliczanie transakcji. Jutrzejszy dzień będzie jednym z najważniejszych w ponad 20-letniej historii KDPW (licząc działalność Depozytu pod dachem GPW). Dojdzie bowiem do podziału tej instytucji na dwie części. Pierwsza zajmie się, tak jak dotychczas, depozytem papierów wartościowych, rozrachunkiem transakcji oraz operacjami na papierach wartościowych, jak np. wypłata dywidendy czy podział akcji (pozostanie nazwa KDPW). Natomiast druga część, wydzielona ze struktur KDPW, to izba rozliczeniowa (jej nazwa to KDPW_CCP). Będzie odpowiadać za rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym giełdowym i pozagiełdowym (np. GPW i BondSpot), w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) czy też w przyszłości poza obrotem zorganizowanym (np. derywatami OTC). Zajmie się też zarządzaniem ryzykiem rozliczeniowym, w tym zabezpieczeniem płynności rozliczeń transakcji.

Zobacz więcej

KPWD kojarzy się z nowoczesnością i dynamizmem.

Skąd pomysł na podział?
Powodów jest kilka. Najważniejszy: poprawa standardów i bezpieczeństwa na rynku kapitałowym. Po minionym globalnym kryzysie i wobec problemów finansowych kilku państw strefy euro wszyscy na świecie dmuchają na zimne. Globalne instytucje wciąż nie mają do siebie zaufania. Stąd prężna izba rozliczeniowa, która zarządza ryzykiem według najwyższych międzynarodowych standardów (SPAN jest licencjonowany przez Chicago Mercantile Exchange) jest pilnie potrzebna. Zwiększy pewność podmiotów (banków, brokerów) handlujących instrumentami na rynku kasowym i terminowym oraz zapewni rozrachunek transakcji nawet w przypadku upadłości największego z uczestników (przy zminimalizowanych skutkach dla pozostałych uczestników).

Oddzielenie depozytu papierów wartościowych od izby rozliczeniowej zmniejszy ryzyko samej instytucji KDPW, co może zaowocować wyższą jej oceną ratingową wystawianą przez międzynarodowe instytucje. W przypadku globalnej zawieruchy, w której upadłoby kilka podmiotów jednocześnie, w pewnym stopniu zagrożona byłaby tylko działalność izby rozliczeniowej, a nie całego depozytu.

Zmiany w KDPW to szansa na ożywienie wciąż słabego rynku pożyczek papierów wartościowych i krótkiej sprzedaży oraz poszkodowanego przez kryzys obrotu instrumentami pochodnymi na rynku OTC, czy też raczkującego w Polsce rynku towarowego. Taki projekt jest jednym z rozwojowych priorytetów w KDPW_CCP.

W końcu, wprowadzane zmiany dostosują Depozyt i wydzieloną z niego izbę do międzynarodowych standardów, które obowiązują na najbardziej rozwiniętych rynkach. To podniesie konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego, co może zaowocować przyciągnięciem kolejnych globalnych firm inwestycyjnych nad Wisłę.
Wydzielenie ze struktur KDPW izby rozliczeniowej to zwieńczenie procesu, który ruszył pełną parą na początku 2010 r. W tym czasie przygotowano i przetestowano nowy system zarządzania ryzykiem, opracowano regulamin izby, uzyskano jego zatwierdzenie w UKNF, przeprowadzono konsultacje z uczestnikami. Podział to jeden z najważniejszych filarów strategii KDPW na lata 2010-2013. Przygotował ją zarząd Depozytu, którym od lipca 2009 r. kieruje Iwona Sroka.

KDPW_CCP to trzeci tego typu podmiot w regionie CEE, po izbach rozliczeniowych w Austrii i na Węgrzech. Jednak to KDPW_CCP obsługiwać będzie największy rynek w regionie. Pod względem wartości obrotów na rynku kasowym, które rozliczane będą
w KDPW_CCP, Warszawa jest rynkiem większym od Wiednia i Budapesztu liczonych łącznie. Na rynku terminowym przewaga jest pięciokrotna.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Andrzej Stec

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Rewolucja w KDPW