Czytasz dzięki

Sądowe usprawnienie spraw gospodarczych

Albert Stawiszyński
opublikowano: 07-12-2006, 00:00

Przyspieszenie rozpatrywania w sprawach gospodarczych ma zapewnić nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego.

 

Kilka tygodni temu Sejm uchwalił ważne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Ustawa czeka na podpis prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale nic nie zapowiada, by prezydent jej nie parafował. Nowela ma wejść w życie po trzech miesiącach od opublikowania w Dzienniku Ustaw, czyli prawdopodobnie na przełomie lutego i marca.

— Na rozstrzygnięcie w sądzie prostej sprawy o niezapłacony towar musiałem czekać kilka miesięcy. Druga strona chciała tylko przeciągnąć postępowanie — narzeka petent wychodzący z warszawskiego Sądu Okręgowego.

Wprowadzane zmiany mają usprawnić przebieg postępowania cywilnego, w szczególności w sprawach gospodarczych. Jak będą walczyć z przewlekłością postępowania?

Walka z opieszałością

Przede wszystkim nowela wprowadza zasadę, że pozew, który ma braki (m.in. niewyliczenie wartości przedmiotu sporu), a został wniesiony przez przedsiębiorcę działającego bez profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego lub adwokata), będzie zwracany bez wezwania do uzupełnienia.

— Wówczas środki odwoławcze, na przykład sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty i sprzeciw od nakazu zapłaty, będą odrzucane. Obecnie przewodniczący wzywa do ich uzupełnienia lub poprawienia — wyjaśnia Inga Dołowy, prawnik z kancelarii Tomczak i Partnerzy.

Zmiana obejmuje także inne pisma.

— Tak samo będzie w razie braków formalnych w pismach procesowych w sprawach gospodarczych wszczynających postępowanie oraz z innymi pismami procesowymi składanymi przez adwokata lub radcę prawnego w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji — dodaje Maria Przybylska-Karczemska, adwokat z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Każda pomyłka profesjonalnego pełnomocnika, a także klienta, może go słono kosztować. Zwłaszcza że w nowych przepisach przewidziano możliwość nałożenia na stronę i pełnomocnika kary grzywny za nieuzasadnione spowodowanie odroczenia rozprawy.

— Po wejściu w życie nowelizacji sędzia będzie mógł ukarać grzywną strony i pełnomocnika, jeśli powołują nieprawdziwe okoliczności, skutkujące odroczeniem rozprawy, o ile działali w złej wierze — wyjaśnia Maria Przybylska-Karczemska.

Mniej czasu na dowody

Strony postępowania sądowego w sprawach gospodarczych będą miały też niewiele czasu na przedstawienie dowodów, które nie zostały wcześniej wskazane w pozwie.

— Czas dla powołania twierdzeń i dowodów został ograniczony do dwóch tygodni od chwili, gdy to powołanie stało się możliwe lub wynikła taka potrzeba, a nie było to możliwe w pozwie lub taka potrzeba pojawiła się później — tłumaczy Maria Przybylska-Karczemska.

Wśród innych zmian najważniejsze to: możliwość wydawania przez sąd wyroku bez rozprawy, gdy pozwany uznał powództwo i gdy sąd uzna na podstawie dokumentów, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne (teraz jest to możliwe tylko w tym pierwszym wypadku), większe ograniczenia możliwości wnoszenia zarzutu potrącenia — musi być udokumentowany.

— Wyrok sądu pierwszej instancji w sprawach gospodarczych w razie roszczeń pieniężnych albo innych świadczeń dotyczących tak zwanych rzeczy zamiennych będzie z chwilą wydania stanowił tytuł zabezpieczenia. Będzie wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności, co obecnie może trwać do kilku dni — wyjaśnia Maria Przybylska-Karczemska.

Wnioski końcowe

Jakie rezultaty dadzą zmiany?

— Wydaje się, że już obecnie, w wyniku poprzednich nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, strona, zwłaszcza reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, ma szansę szybciej uzyskać rozstrzygnięcie sądu. Najnowsze zmiany na pewno jeszcze przyspieszą postępowanie — ocenia Maria Przybylska-Karczemska.

Nasuwa się jednak pytanie: czy ekspresowe załatwianie spraw przez sądy przyczyni się do merytorycznego i sprawiedliwego ich rozstrzygania? Trudno dziś na nie odpowiedzieć. Na ten skutek nowelizacji przyjdzie poczekać co najmniej kilkanaście miesięcy od jej wejścia w życie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Albert Stawiszyński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy