Warta <WRTA.WA> wybór członków Rady Nadzorczej Emitenta

TIM SPÓŁKA AKCYJNA
13-06-2002, 09:11

WYBÓR CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ EMITENTA

RB/17/2002

W nawiązaniu do RB/13/2002 z dnia 29 maja 2002 r. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna przekazuje dane o członkach Rady Nadzorczej TUiR "WARTA" S.A., zgodnie z § 37 Rozporządzenia.

Emile CELIS urodził się 12 lutego 1952 Leuven (Belgia), Dyplom stosowanych nauk ekonomicznych na K.U. Leuven (Katolicki Uniwersytet Leuven) (1975) Kariera zawodowa 1977 Zatrudniony przez ABB Ins. Co. (Biuro Projektowania i Wskaźników) 1980 Zarządzający Departamentem Organizacji 1982 Zarządzający Departamentem Likwidacji Szkód i Departamentem Akwizycji w ABB - Bruksela 1985 Dyrektor Oddziału ABB w Antwerpii 1990 Dyrektor "Assistant" Centralnego Oddziału ABB (Departament Likwidacji Szkód i Akwizycji - sprawy scentralizowane) 1995 Dyrektor Techniczny Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych ABB 1998 Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych KBC Insurance NV Obecne stanowisko 2000 Dyrektor Zarządzający "KBC Bank & Insurance Holding Co NV" i "KBC Insurance Co NV" Członek Zarządu "KBC Bank & Insurance Holding Co NV" i "KBC Insurance Co NV" Członek Komitetu Bankowości Detalicznej i Prywatnej Funkcje dyrektorskie pełnione w imieniu KBC ADD NV - firma brokerska (ubezpieczenia) - Belgia VAB - związek motorowy - Belgia Fidea - firma ubezpieczeniowa - Belgia Secura - firma reasekuracyjna - Belgia Maatschappij voor Brandherverzekering - firma reasekuracyjna - Belgia WARTA - firma ubezpieczeniowa - Polska

Emile CELIS jestem dyrektorem następujących firm: ADD NV - firma brokerska (ubezpieczenia) - Belgia VAB - Związek Motorowy - Belgia Fidea - towarzystwo ubezpieczeniowe - Belgia Secura - towarzystwo reasekuracyjne - Belgia Maatschappij voor Brandherverzekering - towarzystwo reasekuracyjne - Belgia Działalność wyżej wymienionych firm nie konkuruje z działalnością Warty.

Emile CELIS nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych jako dłużnik niewypłacalny.

Waldemar Dąbrowski urodził się w 1951 r. Ukończył Politechnikę Warszawską otrzymując tytuł magistra inżyniera na wydziale elektroniki. W lata 80-tych otrzymał stypendia The British Council, Goethe Institut oraz Departamentu Stanu USA. Ukończył także Executive Programme for Leaders in Developement na Uniwersytecie Harvarda. Karierę zawodową zaczynał jako założyciel i dyrektor Klubu Riviera - Remont. W 1981 r. zostaje Dyrektorem Centrum Sztuki STUDIO, którym wraz z Jerzym Grzegorzewskim kieruje do 1990 r. W tym samym roku powołany na stanowisko wiceministra Kultury i Sztuki w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Autor reformy polskiej kinematografii. W latach 1994-1998 Prezes Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych - PAIZ. W tym czasie odpowiedzialny za wdrażanie programu INVESTPROM, powołanego przez EU-Phare, zaprojektowanego dla szybkiego rozwoju polskich możliwości inwestycyjnych, jak i wykreowanie agencji która mogłaby być konkurencyjna na rynku międzynarodowym. W roku 1997 na światowej Konwencji Branżowej w Chicago - PAIZ otrzymał tytuł - "European Investment Agency of the Year 1997" (Europejskiej Inwestycyjnej Agencji roku 1997) przyznawaną przez Coopers and Lybrand i Corporate Location magazine. Wykładał on także na kilku polskich uniwersytetach. Jest również autorem wielu artykułów dotyczących zagranicznych inwestycji w Polsce. W roku 1998 zostaje mianowany na stanowisko dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Jest twórcą i dyrektorem "Wakacyjnego Festiwalu Gwiazd" w Międzyzdrojach. Prezesem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Honorowym Prezesem Polskiego Związku Golfa. Wiceprezydentem Amerykańsko-Polsko-Izraelskiej Fundacji SHALOM. Kawaler Orderu Oficerskiego Sztuki i Literatury Republiki Francuskiej oraz Orderu Legii Honorowej przyznanego przez Prezydenta Republiki Francuskiej. Waldemar Dąbrowski jest członkiem Rady Nadzorczej TUiR "WARTA" S.A. Działalność Waldemara Dąbrowskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TUiR "WARTA" S.A. Waldemar Dąbrowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Christian DEFRANCQ urodził się 30 maja 1950 Roeselare (Belgia) Dyplom na wydziale matematyki w R. U. Gent (Stanowy Uniwersytet w Ghent) (1972) Dyplom nauk aktuarialnych w K. U. Leuven (Katolicki Uniwersytet Leuven) (1974) Zarządzanie na szczeblu średnim, Vlerickschool Ghent (1988) Kariera zawodowa 1972 St. Pieterscollege Jette (nauczyciel matematyki) 1974 PR - Phenix Belge (aktuariusz, ubezpieczenia na życie) 1975 Zatrudniony przez Royale Belge NV 1980 Dyrektor Departamentu "Study", Departamentu Aktuarialnego - Ubezpieczenia na Życie 1984 Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń na Życie i Departamentu Pożyczek pod Zastaw Hipoteczny 1992 Członek Zarządu (ubezpieczenia dla osób prywatnych) 1998 Zatrudniony przez KBC Insurance NV - Dyrektor Departamentu Informatyki i Organizacji Obecne stanowisko 2000 Dyrektor Zarządzający "KBC Bank & Insurance Holding Co NV" i "KBC Insurance Co NV" Członek Zarządu "KBC Bank & Insurance Holding Co NV" i "KBC Insurance Co NV " Stanowiska kierownicze na rzecz KBC Fidea NV - firma ubezpieczeniowa - Belgia Delphi NV - firma ubezpieczeniowa - Belgia ADD - broker ubezpieczeniowy - Belgia 3Force - firma komputerowa - Belgia Centea - firma ubezpieczeniowa - Belgia Argosz -- firma ubezpieczeniowa - Węgry K&H Life - firma ubezpieczeniowa - Węgry WARTA - firma ubezpieczeniowa - Polska

Christian DEFRANCQ, jestem dyrektorem następujących firm: Fidea NV - firma ubezpieczeniowa - Belgia Delphi NV - firma ubezpieczeniowa - Belgia ADD - broker ubezpieczeniowy - Belgia 3Force - firma komputerowa - Belgia Centea - firma ubezpieczeniowa - Belgia Argosz - firma ubezpieczeniowa - Węgry H&H Life - firma ubezpieczeniowa - Węgry Działalność wyżej wymienionych firmach nie konkuruje z działalnością Warty.

Christian DEFRANCQ nie figuruje w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych jako dłużnik niewypłacalny.

Willy DURON urodził się 1 stycznia 1945 w Brugge (Belgia) Matematyka na R.U. Gent (Stanowy Uniwersytet w Ghent) (1966) Nauki aktuarialne na K.U. Leuven (Katolicki Uniwersytet w Leuven) (1968) Kariera zawodowa 1970 Zatrudniony przez ABB na stanowisku aktuariusza 1978 Dyrektor "Assistant" Departamentu Ubezpieczeń na Życie i Departamentu Przetwarzania Danych 1984 Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń na Życie i Departamentu Reasekuracji 1993 Członek Rady Dyrektorów i zastępca Dyrektora Generalnego Obecne stanowisko 2000 Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający i CEO "KBC Insurance Co NV" 2000 Wiceprezes i Dyrektor Zarządzajacy "KBC Bank & Insurance Holding Co NV" Stanowiska kierownicze w imieniu KBC Secura NV - towarzystwo reasekuracyjne - Belgia CSOB - Bank - Czechy FBD - firma ubezpieczeniowa - Irlandia WARTA - firma ubezpieczeniowa - Polska

Willy DURON, jest dyrektorem następujących firm: Secura NV (Bruksela) - firma reasekuracyjna CSOB Bank (Praga) - bank FBD (Dublin) - firma ubezpieczeniowa Działalność wyżej wymienionych firm nie konkuruje z działalnością Warty.

Willy DURON, nie figuruję w Polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych jako dłużnik niewypłacalny.

Wojciech Jankowski urodził się w 1951 r. w Gdyni. W roku 1973 ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bezpośrednio po studiach odbył aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. Następnie pracował jako specjalista ds. prawnych w Międzynarodowej Izbie Wełny w Gdyni. W lata 1976-79 odbył aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Od 1979 r. był członkiem, a w lata 1989 - 1991 kierownikiem Zespołu Adwokackiego nr 6 w Gdyni. Specjalizuje się wówczas zwłaszcza w prawie morskim i prawie przewozowym - prowadzi w tym czasie m.in. doradztwo prawne i reprezentuje armatorów zagranicznych w sporach związanych z przewozem ładunku, prowadzi negocjacje z ramienia firm zagranicznych w zakresie kontraktów na budowę statków w stoczniach polskich, współpracuje w zakresie doradztwa kontraktowego z zagranicznymi firmami prawniczymi. W latach 1991 - 1993 Wojciech Jankowski prowadzi własną kancelarię prawniczą, specjalizującą się w prawie handlowym i kontraktowym - prowadzącą m.in. obsługę prawną kontraktów zagranicznych. Wśród klientów kancelarii była m.in. Grupa Przemysłowa Kvaerner z Norwegii oraz Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich LACPOL Sp. z o.o. W 1993 r. został powołany w skład Rady Nadzorczej Kostrzyńskich Zakładach Papierniczych S.A. -zostaje także doradcą prawnym tej Spółki, a następnie członkiem Zarządu. Prowadził tam m.in. negocjacje z inwestorami zagranicznymi, z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, a także negocjacje umów kredytowych m.in. z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w Londynie, Polskim Bankiem Rozwoju S.A. Pomorskim Bankiem Kredytowym S.A. W roku 1995 Wojciech Jankowski obejmuje stanowisko wiceprezesa Zarządu Kulczyk Holding S.A. - jednej z największych w Polsce prywatnych grup kapitałowych. Koordynuje obsługę prawną całej grupy kapitałowej, a w tym zwłaszcza prowadzi obsługę prawną w zakresie umów z partnerami zagranicznymi, zawieranych przez największe firmy związane z Kulczyk Holding S.A. Wojciech Jankowski jest członkiem Rad Nadzorczych w następujących spółkach: Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A., Autostrada Wielkopolska S.A., Polenergia S.A. Jest tłumaczem przysięgłym języka angielskiego. Działalność Wojciecha Jankowskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TUiR "WARTA" S.A. Wojciech Jankowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jan Kulczyk urodził się w 1950 r. w Bydgoszczy. W 1972 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1974 ukończył studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Następnie podjął pracę naukową w Instytucie Zachodnim Polskiej Akademii Nauk, gdzie w 1975 r. obronił doktorat z prawa międzynarodowego. Pracując w PAN ukończył Podyplomowe Studium Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Następnie odbył staże w należącej do ojca firmie Kulczyk Aussenhandelgesellschaft w Niemczech i w amerykańskim koncernie Sea Land. W 1981 r. Jan Kulczyk z pomocą ojca założył jedną z pierwszych firm polonijnych "Interkulpol". Zrealizował w tamtym okresie wiele innych znaczących przedsięwzięć. Dopiero jednak zmiany zapoczątkowane w Polsce w 1989 r. umożliwiły mu dynamiczny rozwój działalności gospodarczej. Utworzone wówczas firmy przekształcił w 1991 r. w grupę holdingową. Kulczyk Holding S.A. jest obecnie jedną z największych polskich prywatnych grup kapitałowych. Jan Kulczyk jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Kulczyk Holding S.A., a także przewodniczącym rad nadzorczych w następujących spółkach: Telekomunikacja Polska S.A. Autostrada Wielkopolska S.A., Euro Agro Centrum S.A., Kompania Piwowarska S.A., Skoda Auto Polska S.A. Jest członkiem rady nadzorczej Polenergii S.A. Do niedawna był przewodniczącym Rady Nadzorczej TUiR "WARTA" S.A. - aktualnie jest jej członkiem. Jan Kulczyk aktywnie działa w wielu organizacjach gospodarczych i społecznych. M.in. w latach 1996 - 1997 był prezesem, a obecnie jest wiceprezesem Polskiej Rady Biznesu. Jest współzałożycielem i prezesem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jest przewodniczącym Rady Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkiem Rady Muzeum Narodowego, członkiem Kościelnej Rady Gospodarczej. Jest członkiem Międzynarodowej Rady Gubernatorów Peres Center for Peace, członkiem Rady Integracji Europejskiej. Działalność Jana Kulczyka nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TUiR "WARTA" S.A. Jan Kulczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ryszard Ławniczak lat 62. Członek Rady Nadzorczej TUiR "WARTA" S.A. Wykształcenie wyższe. Profesor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doradca Prezydenta RP. Ryszard Ławniczak jest członkiem rad nadzorczych w następujących spółkach nie będących konkurencyjnymi w stosunku do TUiR "WARTA" S.A. : Polenergia S.A., Farmutil Holding S.A., Can-Pack S.A., Autostrada Wielkopolska S.A. Ryszard Ławniczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jan Waga urodził się w 1950 r. w Krakowie. W 1973 r. ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie, uzyskując tytuł magistra inżyniera rolnictwa za pracę magisterską z ekonomiki rolnictwa. W czasie studiów odbył w 1972 r. staż na Uniwersytecie Wageningen w Holandii. W 1983 r. ukończył podyplomowe studia organizacji i zarządzania. W 1991 r. zostal wytypowany i odbył - zorganizowane w ramach programu pomocy Urzędu Kanclerskiego Republiki Federalnej Niemiec - szkolenie kadry kierowniczej w zakresie zarządzania gospodarką rynkową. Bezpośrednio po studiach podjął pracę w Rejonowym Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Śmiłowicach w województwie katowickim. Następnie pracował w instytucjach związanych z rolnictwem i handlem wiejskim m.in. kierował wojewódzkim Związkiem Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Katowicach, który wówczas był największą w Polsce organizacją handlu wiejskiego. W 1989 został wybrany na wiceprezesa ds. finansowych Centralnego Związku Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Warszawie. Następnie był prezesem Zarządu Polcoop S.A. - jednego z największych w Polsce przedsiębiorstw importowo-eksportowych w zakresie obrotu produktami rolnymi i spożywczymi. W 1993 r. objął stanowisko prezesa Zarządu Euro Agro Centrum S.A. Spółka ta jest związana z Kulczyk Holding S.A. i wyspecjalizowała się w zakupie przedsiębiorstw państwowych i przeprowadzaniu ich kompleksowej restrukturyzacji. M.in. kupiła od Skarbu Państwa i gruntownie unowocześniła jedne z największych w Polsce browarów - LECH Browary Wielkopolskie i Tyskie Browary Książęce - pozyskują następnie South African Breweries jako inwestora branżowego - oraz łącząc te browary w 1999 r. w jedną spółkę o nazwie Kompania Piwowarska S.A. Od 1 lipca 1997 r. Jan Waga jest prezesem Zarządu Kulczyk Holding S.A. Jan Waga jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego DOM S.A., wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A. Jest także członkiem rad nadzorczych m.in. Autostrady Wielkopolskiej S.A. Kompanii Piwowarskiej S.A., Skody Auto Polska S.A., Telekomunikacji Polskiej S.A. Do niedawna był wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej TUiR "WARTA" S.A. - aktualnie jest jej członkiem. Jest przewodniczącym Rady Polskiej Fundacji Olimpijskiej. Działalność Jana Wagi nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TUiR "WARTA" S.A. Jan Waga nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Data sporządzenia raportu: 12-06-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: TIM SPÓŁKA AKCYJNA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Warta &lt;WRTA.WA> wybór członków Rady Nadzorczej Emitenta