Wpływ na środowisko w centrum uwagi firm

Adam Łaba
opublikowano: 21-06-2022, 15:36
Obserwuj w MójPB:

Przedsiębiorstwa, ich klienci, finansujące je banki – wszyscy zwracają już uwagę na zielony aspekt prowadzenia biznesu.

Za nami ostatnia debata z cyklu „Zielona Gospodarka”, organizowanego przez „Puls Biznesu”. Eksperci omówili wyzwania stojące przed polskimi firmami w kontekście zmian ekologicznych. Przedstawili także innowacyjne rozwiązania i technologie, których rozwój jest napędzany przez zieloną transformację.

Gośćmi debaty pt. "Nowe wyzwania, nowe szanse" byli: Remigiusz Piwowarski, dyrektor ds. rozwoju, EDP Energia Polska; Mariusz Lipski, dyrektor departamentu klientów strategicznych, BOŚ Bank; Henryk Kwapisz, dyrektor relacji instytucjonalnych, Saint-Gobain; Łukasz Jachna, członek zarządu 7R, Chief Capital Markets Officer; Ernest Ziółkowski, Head of Project Management CEE, Logicor; Emilia Dębowska, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, Panattoni. Spotkanie prowadził Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego „Pulsu Biznesu”.

Zielona przyszłość polskiego biznesu

Coraz więcej przedsiębiorstw stawia czynniki środowiskowe na pierwszym planie w swoich strategiach rozwoju. Często wiąże się to z trudnymi decyzjami biznesowymi, ale w ogólnym rozrachunku te działania przyniosą korzyści nie tylko naszej planecie, ale również samym firmom.

– Nie traktujemy zielonej transformacji jako kolejnego projektu. Jest ona podstawą i rdzeniem naszej strategii biznesowej. Do 2030 r. chcemy osiągnąć neutralność węglową, a do 2025 r. usunąć z naszego portfela wytwórczego wszystkie wysokoemisyjne źródła węglowe. Naszą przewagę konkurencyjną chcemy budować poprzez oferowanie naszym klientom energii ze źródeł niskoemisyjnych, a także rozwiązań z obszaru energetyki rozproszonej, efektywności energetycznej, elektromobilności – przedstawił plany EDP Energia Polska Remigiusz Piwowarski.

Polskie firmy coraz częściej decydują się na pozyskiwanie odpowiednich certyfikatów potwierdzających, że ich działania są zgodne z duchem zrównoważonego rozwoju.

– Wybraliśmy konkretne rozwiązania i punkty, na które zwracamy uwagę przy wszystkich naszych realizacjach. Uzyskaliśmy certyfikat BREEAM Good, teraz jesteśmy na etapie BREEAM Excellent. Widzimy, jak wiele się zmienia w kwestiach wymogów do uzyskania tego poziomu certyfikacji — powiedziała Emilia Dębowska.

O coraz większej świadomości ekologicznej polskiego biznesu świadczy fakt, że wiele firm wydziela specjalne części swoich budżetów na cele ESG.

– Przeznaczamy część funduszy na edukację, podnoszenie świadomości dla właściwych pro-ekologicznych decyzji konsumenckich. Naszym sztandarowym projektem są „Polskie Miasta Przyszłości 2050”. Został on nagrodzony w konkursie Liderzy ESG, organizowanym przez PwC i Giełdę Papierów Wartościowych oraz TFI NN. Chcemy nie tylko promować zrównoważony rozwój , ale również pokazywać realne ścieżki do osiągania celów ESG, które są jednym z podstawowych filarów naszego planu strategicznego Grow&Impact i w pełni korespondują z naszym celem nadrzędnym „Making a world a better home” — zaznaczył Henryk Kwapisz.

Sektor bankowy również aktywnie wspiera zmiany ekologiczne.

– Wspieranie zielonej transformacji i projektów ekologicznych leży w naszym DNA. W zeszłym roku obchodziliśmy 30-lecie istnienia. Przez ten czas udzieliliśmy finansowania w kwocie powyżej 25 mld zł na projekty o charakterze proekologicznym. Łączna wartość tych wszystkich inwestycji, które zostały zrealizowane z udziałem finansowania BOŚ Banku, to ponad 55 mld zł – zaznaczył Mariusz Lipski.

BOŚ Bank jest jednym z liderów zielonej transformacji w branży i chce nie tylko finansować ekologiczne projekty, ale również pełnić funkcję doradczą dla swoich klientów.

– Mamy własny zestaw kompetencji ekologicznych. Zatrudniamy ekologa w każdym centrum biznesowym, który poddaje każdą transakcję ocenie, w celu weryfikacji, czy dany projekt ma charakter prośrodowiskowy – powiedział Mariusz Lipski.

Eksperci dostrzegli wiele wyzwań stojących na drodze zielonej transformacji. Jednym z nich jest fakt, że Polska wciąż pozostaje w tyle w porównaniu z Europą Zachodnią pod kątem rozwiązań proekologicznych.

– Polska niestety wciąż nie jest zielonym krajem. Paradoksalnie każdy nowy produkt, który generujemy, musi być dużo bardziej zielony niż jego odpowiednik w Europie, tak by zbilansować fakt, że projekt znajduje się właśnie tutaj – tłumaczył Łukasz Jachna.

Jednym z zagrożeń dla zielonej transformacji jest greenwashing, czyli działania firm, które tylko z pozoru są prośrodowiskowe. Polscy przedsiębiorcy dostrzegają ten problem i starają się znajdować skuteczne rozwiązania.

– Bardzo ważne w budowaniu strategii ESG jest zidentyfikowanie osiągalnych i mierzalnych celów, dlatego w 7R przygotowujemy właśnie nasz pierwszy raport na temat zrównoważonego rozwoju spółki, w którym określamy jak poprzez nasze działania na przestrzeni lat chcemy budować wartość dla klientów, pracowników, lokalnych społeczności i środowiska – przekonywał Łukasz Jachna.

Ekologia motorem napędowym innowacji

Przedstawiciele polskiego biznesu opisywali nowoczesne i ekologiczne rozwiązania stosowane obecnie w ich przedsiębiorstwach.

– Panattoni stosuje wiele usprawnień, biurach - są to rozwiązania akustyczne, duże okna, oświetlenie LED-owe. Podwyższyliśmy efektywność energetyczną budynku, wprowadziliśmy system AMS, czyli zdalny odczyt mediów., jak również szereg rozwiązań na rzecz oszczędności wody. Coraz częściej nasze budynki wyposażone są w instalację fotowoltaiczną czy też pompy ciepła. Naszym standardowym rozwiązaniem są także stacje ładowania samochodów elektrycznych – wymieniła Emilia Dębowska.

Dodała, że te działania mają na celu usprawnianie sektora budowlanego w kontekście zmian z poszanowaniem i uwzględnieniem różnych czynników – środowiskowego, ludzkiego, jak również ekonomicznego.

W budownictwie niezwykle istotna jest waga materiałów. Ślad węglowy może obniżyć również coraz popularniejsza prefabrykacja całych elementów i dostarczanie ich w całości na budowę.

– W przypadku rynku wyrobów budowlanych stawiamy na lekkość konstrukcji i prefabrykację. Widać wyraźnie, że im coś jest lżejsze, tym pozostawia niższy ślad węglowy. Ten sam efekt jest widoczny w przypadku dostarczonych na plac budowy całych elementów, wytworzonych wcześniej w fabryce. Ponadto skupiamy się na poprawnym i kompleksowym liczeniu śladu węglowego naszych rozwiązań - to pokazujemy w naszym raporcie „Ślad węglowy domu jednorodzinnego pod lupą” — tłumaczył Henryk Kwapisz.

Kluczowym aspektem zielonej transformacji są kwestie pozyskiwania energii. EDP Energia Polska pracuje nad rozwiązaniami, które mogą zachęcić klientów do korzystania z odnawialnych źródeł energii.

– Najbardziej innowacyjnym produktem, dzięki któremu możemy być partnerem dla klienta przez cały okres transformacji energetycznej, jest budowa instalacji fotowoltaicznej w modelu „As-A-Service” (Fotowoltaika-Jako-Usługa). W modelu takim klient może użytkować instalację fotowoltaiczną znajdującą się np. na dachu swojej fabryki bez konieczność ponoszenia wydatków kapitałowych na budowę instalacji. W modelu tym klient uiszcza jedynie na rzecz EDP miesięczną opłatę zależną od ilości energii, która została wyprodukowana w zbudowanej i utrzymywanej przez nas instalacji. Jest to model dość zbliżony do transakcji PPA, ale ze źródłem wytwórczym ulokowanym „onsite”, czyli na terenie klienta – powiedział Remigiusz Piwowarski.

Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że niemożliwe jest stworzenie zakładu produkcyjnego o zerowym bilansie śladu węglowego. To się jednak zmienia.

– W Niemczech prowadzimy zaawansowany projekt związany z wykorzystywaniem wodoru w jednym w naszych zakładów. We Francji natomiast zrealizowaliśmy pierwszą w historii produkcję szkła płaskiego zasilaną biogazem i OZE, która była całkowicie zeroemisyjna, również dzięki 100 proc. zastosowaniu stłuczki z recyklingu – opowiedział o innowacyjnych rozwiązaniach Saint-Gobain Henryk Kwapisz.

Dużą rolę w transformacji branży deweloperskiej mogą odegrać kwestie umów między właścicielami obiektów a najemcami.

– Właściciele obiektów magazynowych, zazwyczaj nie maja możliwości kontroli zużycia energii oraz innych zasobów swoich najemców. Dlatego opracowaliśmy w Polsce i krajach sąsiednich nowy projekt tzw. „zielonych umów” najmu. Są to zapisy zachęcające najemców do ukazywania stanu wykorzystania zasobów, w celu opracowania profesjonalnej strategii optymalizacji zużycia – tłumaczył Ernest Ziółkowski.

Istotne dla zielonej rewolucji mogą być również innowacyjne rozwiązania Przemysłu 4.0, czyli automatyzacja i robotyzacja procesów operacyjnych przedsiębiorstw.

– Budynki logistyczno-magazynowe, które dziś są wyposażane w nowoczesne technologie jak fotowoltaika, pompy ciepła, czujniki temperatury, wysokiej jakości oświetlenie LED, czy też ładowarki samochodów elektrycznych powinny zostać doposażone w automatykę BMS. Jest to systemowe rozwiązanie, które optymalizuje procesy i zarządza zużyciem energii w całym obiekcie. Technologia BMS generuje kompletne dane na temat zużycia i produkcji. Takie informacje są bezcenne w projektowaniu rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną całej infrastruktury. Dzięki tym rozwiązaniom możemy zaoferować naszym klientom przestrzenie o zmaksymalizowanej wartości w perspektywie długoterminowej – takie przykłady zastosowania automatyzacji w branży logistycznej przytaczał Ernest Ziółkowski.

Eksperci byli zgodni, że innowacje są kluczem do zmian prośrodowiskowych. Dlatego tak ważne jest, w tych przemianach brali udział wszyscy pracownicy.

– Prowadzimy w cyklach rocznych kampanię o nazwie „Fundusz Węglowy”. Każdy nasz pracownik może zgłosić działanie na rzecz obniżania pozaprodukcyjnego śladu węglowego, które jest możliwe do wykonania w danym zakładzie. Obecnie mamy 25 zakłady przemysłowe w Polsce. Może to być np. stacja ładowania samochodów elektrycznych czy fotowoltaika na obiektach. Ostatnio pojawiła się fantastyczna propozycja, by na biurowcu powstała duża farma fotowoltaiczna, która ma bilansować energię zużywaną w pobliskim zakładzie pracy — powiedział Henryk Kwapisz.

Podejście klientów do transformacji ekologicznej

Eksperci zwrócili uwagę na to, że nie tylko przedsiębiorstwa, ale również klienci przykładają coraz większą wagę do kwestii ekologicznych.

– Realizujemy strategię ESG, ponieważ chcemy mieć pozytywny wpływ na środowisko naturalne, a dodatkowo świadomość klientów w tym obszarze cały czas wzrasta. Z perspektywy branży budowlanej te kwestie mają coraz większe znaczenie dla najemców i inwestorów, m.in. to, w jaki sposób budynek został wybudowany oraz jak jest zasilany i jak jego wartość będzie zmieniała się w czasie – zauważył Łukasz Jachna.

– Mamy wielu klientów instytucjonalnych, dla których to, czy podążamy ścieżką zrównoważonego rozwoju, jest kluczowe przy wyborze rozwiązań Grupy Saint-Gobain i – dodał Henryk Kwapisz.

Zielony trend jest także widoczny wśród najemców w branży deweloperskiej.

– Dwa lata temu zaczęła się duża fala zapytań o kwestie ESG. Najemcy mają oczekiwania, które przeszły od fazy „nice to have” do „must have”. Chcemy na te wymagania odpowiedzieć. W każdym przypadku nowego projektu realizujemy szereg rozwiązań już dziś obowiązkowych. Standardem Logicor jest certyfikacja BREEAM przynajmniej na poziomie Very Good a szereg kwestii związanych z ESG jak fotowoltaika, oświetlenie LED, system zdalnego opomiarowania i odczytu zużycia wszystkich mediów jest zdecydowanie normą podczas rozmów z Klientami. Strategia ESG to przyszłościowe myślenie a zarazem wyjątkowa szansa zarówno dla deweloperów, jak i długoterminowych właścicieli, na zabezpieczenie wartości aktywów perspektywie nadchodzących lat — tłumaczył Ernest Ziółkowski.

– Obserwujemy zarówno wśród deweloperów, jak i wspólnot mieszkaniowych coraz większe zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi, a także wszelkimi rozwiązaniami z dziedziny efektywności energetycznej – dodał Remigiusz Piwowarski.

Ekologiczne inicjatywy przekładają się na realne korzyści dla przedsiębiorstw.

– Liczby mówią same za siebie. Skala milionów metrów kwadratowych w budowie, liczba podpisanych umów leasingowych oraz powracających do nas klientów – to wszystko pokazuje, że warto iść zieloną drogą – powiedziała Emilia Dębowska.

Kluczowe wyzwania przyszłości

Parlament Europejski zagłosował niedawno za zakazem sprzedaży samochodów spalinowych, który wejdzie w życie w 2035 r. Przedsiębiorstwa muszą być gotowe na tę zmianę.

– W 2035 r. wchodzi zakaz sprzedaży samochodów spalinowych. W związku z tym wszelka infrastruktura w kontekście pojazdów elektrycznych musi być przygotowana dużo wcześniej — przekonywała Emilia Dębowska.

Niezwykle istotna jest zmiana prawa i regulacji, które często znacząco utrudniają wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań prośrodowiskowych.

– Jesteśmy firmą międzynarodową. Widzimy w wielu krajach, że pojawiają się regulacje wskazujące kierunek zmian, np. by dany procent fotowoltaiki był uwzględniony w budynku. W Polsce jeszcze walczymy o takie rozwiązania prawne - powiedziała Emilia Dębowska.

– Regulacje nadal są dużym blokerem zielonej transformacji w Polsce. Instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kWp można postawić i podłączyć do sieci relatywnie szybko, w ciągu jednego-dwóch miesięcy. Problemy pojawiają przy większych instalacjach. Ze względu na konieczne pozwolenia, koncesje i zgody czas budowy większej instalacji wydłuża się nawet do 1 roku – dodał Remigiusz Piwowarski.

Firmy muszą zwracać uwagę na czynniki środowiskowe, jako że stają się one kluczowe dla banków podczas wyborów projektów do finansowania.

– ESG jest niezwykle ważnym czynnikiem dla całego sektora finansowego. Koncepcja zrównoważonego rozwoju nie jest nowa, bo ma już kilkanaście lat. W ostatnich latach dostrzegliśmy jednak kompletnie nowe podejście. W tej chwili trudno jest istnieć na rynku nie odpowiadając na te założenia. Firmy, które nie spełniają tych wymogów, mają problem z pozyskiwaniem finansowania – tłumaczył Mariusz Lipski.

Eksperci byli zgodni, że zielona ścieżka, na której się aktualnie znajdujemy, jest jedyną drogą do innowacyjnego biznesu.

– Jest to podejście, od którego nie ma odwrotu. Przyniesie to korzyści zarówno środowisku, jak i samym przedsiębiorstwom – podsumował Łukasz Jachna.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.
Zieloną gospodarkę wspierają

Organizator

Puls Biznesu

Patroni honorowi

Ministerstwo infrastruktury Ministerstwo Klimatu i Środowiska Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Polecane