Za brak sprawozdań wykreślą z KRS

MAGDALENA GAJDZIK aplikantka radcowska w Kancelarii Orzeł Stankiewicz
opublikowano: 14-04-2015, 00:00

1 stycznia 2015 r. weszły w życie znaczące zmiany ustawy o KRS. Jedną z nich jest możliwość wykreślenia z urzędu podmiotów, które nie spełniają swoich obowiązków rejestrowych.

KOMENTARZ PRAWNIKA

Zgodnie z nowymi przepisami, sąd rejestrowy wszczyna postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, m.in. w przypadku, gdy pomimo wezwania przez sąd rejestrowy nie zostały złożone roczne sprawozdania finansowe za 2 kolejne lata obrotowe.

Co istotne, nowe przepisy dotyczą także podmiotów, które nie spełniały obowiązków rejestrowych jeszcze przed ich wejściem w życie. Podmioty te mają czas na ich wykonanie do 1 lipca 2015 r. W przeciwnym razie sąd rejestrowy będzie mógł także wobec nich wszcząć z urzędu postępowanie o rozwiązanie.

W toku postępowania sąd rejestrowy zbada, czy podmiot posiada zbywalny majątek oraz czy faktycznie prowadzi działalność. By uzyskać te informacje, sąd może zwrócić się do właściwych organów, np. podatkowych. Do zajęcia stanowiska zostanie także wezwany podmiot, wobec którego prowadzone jest postępowanie. Jeżeli sąd stwierdzi, że dany podmiot nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, może go z urzędu rozwiązać i wykreślić z rejestru. Co ważne, posiadanie długów bądź nieściągalnych wierzytelności nie stanowi przeszkody do wydania takiego orzeczenia.

Mienie usuniętego podmiotu zostanie przejęte nieodpłatnie przez skarb państwa, który ponosić będzie ograniczoną odpowiedzialność za jego zobowiązania względem wierzycieli. Jeśli wierzyciele nie zgłoszą swoich roszczeń w terminie roku od chwili nabycia mienia przez skarb państwa, ich roszczenia wygasną. Swoich roszczeń będą mogły dochodzić także osoby uprawnione do udziału w majątku rozwiązanego podmiotu, a więc przede wszystkim wspólnicy wykreślonej spółki, pod warunkiem że będą reprezentować łącznie 2/3 głosów oraz wykażą, iż wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni lub zabezpieczeni.

Wprowadzone zmiany mają w założeniu prowadzić do oczyszczenia rejestru z tzw. martwych dusz, a więc podmiotów, które faktycznie nie prowadzą żadnej działalności. Nowe regulacje oznaczają jednak również konieczność zweryfikowania przez wszystkie podmioty wpisane w KRS, czy ich obowiązki rejestrowe są i były spełniane. Aby uniknąć ryzyka wykreślenia z rejestru, zaległe obowiązki rejestrowe powinny zostać spełnione do 1 lipca 2015 r. Jeszcze innym aspektem wprowadzonych zmian jest potencjalna możliwość ich wykorzystania jako sposobu na likwidowanie spółek bez konieczności przeprowadzania procesu likwidacyjnego z jednoczesnym umorzeniem ich zobowiązań.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MAGDALENA GAJDZIK aplikantka radcowska w Kancelarii Orzeł Stankiewicz

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Za brak sprawozdań wykreślą z KRS