Za podatek od nieruchomości odpowiadają wspólnicy

opublikowano: 18-12-2016, 22:00

Spółki cywilne obawiają się, że na skutek wykładni MF będą musiały od nowa rozliczyć daninę zapłaconą gminie.

Nie spółka cywilna, ale jej wspólnicy powinni płacić podatek od nieruchomości, z której korzysta ona w swojej działalności. W ten sposób minister finansów (MF) rozstrzygnął ostatecznie dotychczasowe wątpliwości, wydając w tej sprawie interpretację ogólną. Pojawiają się jednak głosy, że wykładnia MF może niektórym podatnikom przysporzyć kłopotów, i to nie z ich winy. MF uzasadnił swój pogląd przypomnieniem, że zgodnie z prawnym charakterem spółki cywilnej nie może ona we własnym imieniu nabywać praw, w tym własności nieruchomości. Nie może zatem stać się np. jej posiadaczem samoistnym ani użytkownikiem wieczystym gruntu. Według ministerialnej wykładni, wspólnicy spółki cywilnej solidarnie odpowiadają za regulowanie podatku. Nie dotyczy to przypadku, gdy używanie nieruchomości jest wkładem wspólnika (sygn. PS2.8401.2.2016). Do tej pory z powodu różnorodnych poglądów co do rozumienia przepisów ten lokalny podatek należny gminom opłacali albo wspólnicy, albo spółki. — Interpretacja zależała od składu orzekającego sądu administracyjnego. Część z nich przyjmowała, że podatnikiem jest spółka cywilna. Ich zdaniem, gdyby zakresem regulacjidotyczących tego podatku mieli być objęci wspólnicy, ustawodawca posłużyłby się sformułowaniem „wspólnicy spółki cywilnej” lub „wspólnicy spółki niemającej osobowości prawnej”. Jednak wprost on stanowi o „jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach nieposiadających osobowości prawnej” i dlatego należy uznać, że mowa również o spółkach cywilnych, jako spółkach osobowych nieposiadających osobowości prawnej — mówi Karolina Durbacz, prawnik z Kancelarii Prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy.

Inne składy orzekające sądów prezentowały zdanie zbieżne z obecną wykładnią MF. — Wynika to ze szczególnej konstrukcji spółki cywilnej. Do jej utworzenia dochodzi na podstawie umowy wspólników co do wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej. Sędziowie wskazywali, że spółka cywilna nie może być właścicielem, użytkownikiem ani posiadaczem nieruchomości, a cały majątek spółki stanowi majątek wspólników objęty współwłasnością łączną. Dodatkowo nie jest ona tzw. ułomną osobą prawną, co oznacza, że nie ma osobowościprawnej, a żadne przepisy nie przyznają jej zdolności prawnej — wyjaśnia Anna Szkudlarek, doradca podatkowy i radca prawny z tej samej kancelarii. Po ujednoliceniu interpretacji przepisów o podatku od nieruchomości przez ministra finansów pojawiły się jednak wątpliwości co wcześniejszych rozliczeń, w przypadku gdy to spółka cywilna regulowała podatek. — Trudno obecnie stwierdzić, jak do tej sytuacji podejdą organy podatkowe. Możliwe jest, że stwierdzą one nadpłatę

Sędziowie wskazywali, że spółka cywilna nie może być właścicielem, użytkownikiem ani posiadaczem nieruchomości, a cały majątek spółki stanowi majątek wspólników objęty współwłasnością łączną.

Karolina Durbacz

prawnik z Kancelarii Prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy

podatku. Wiązałoby się to jednak z uznaniem, że wspólnicy nie wywiązali się z obowiązku podatkowego — zwraca uwagę Karolina Durbacz. Taki pogląd oznaczałby konieczność złożenia wniosku o zwrot nadpłaconej kwoty przez spółkę i zarazem wymuszałby uregulowanie podatku przez wspólników, wraz z odsetkami. Być może jednak organy podatkowe uznają wypełnienie obowiązku podatkowego przez spółkę jako wywiązanie się ze zobowiązania w podatku od nieruchomości. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu