Zaległe składki na milionach kont płatników

opublikowano: 27-03-2012, 00:00

ZUS może wystąpić do sądu o pozbawienie prawa prowadzenia działalności przez niesolidnego płatnika.

Podczas 25 tys. ubiegłorocznych kontroli legalności zatrudnienia prowadzonych przez inspekcję pracy stwierdzono, że wobec ponad 3 tys. osób nie dopełniono obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

To oznacza wzrost o 3 proc. w porównaniu z 2010 r. Kolejny rok z rzędu rosła skala nieterminowych zgłoszeń, co ujawniono w co czwartym kontrolowanym podmiocie, a dotyczyło to prawie 17 tys. osób. Wśród naruszających przepisy przeważały mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób) oraz małe firmy (do 49 pracowników).

Z raportu dla Rady Ochrony Pracy wynika, że inspekcja pracy przekazała Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 926 powiadomień o naruszeniu przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. W 2011 r. ZUS przeprowadził 67 481 kontroli płatników składek, w tym 63173 planowe i 4308 pozaplanowe. W wyniku tych działań zgłoszono do ubezpieczeń społecznych 11 444 osób, a wyłączono z nich 4 859.

Pozorne umowy

W ocenie zakładu naruszenia przepisów dotyczących zgłaszania do ubezpieczeń są konsekwencją łamania prawa pracy lub prawa cywilnego, polegają na: — zatrudnianiu na podstawie umów cywilnoprawnych osób, które w rzeczywistości świadczą pracę na warunkach stosunku pracy albo — zawieraniu umowy o dzieło, gdy stosunek prawny łączący obie strony odpowiada umowie-zlecenia lub innej o świadczenie usług, do której stosuje się kodeks cywilny, dotyczący zlecenia.

Przykłady to zatrudnianie na podstawie umowy o dzieło do dystrybucji ulotek, prac porządkowych, opieki nad dziećmi. W 2011 r. na terenie działania oddziałów ZUS w Gdańsku, Elblągu, Toruniu, Bydgoszczy i Słupsku wydano łącznie 1784 decyzji, w których ustalono podleganie ubezpieczeniom społecznym jako pracownika lub zleceniobiorcy, w związku z wadliwym określeniem tytułu do ubezpieczeń w zgłoszeniu.

Puls Firmy
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
×
Puls Firmy
autor: Sylwester Sacharczuk
Wysyłany raz w tygodniu
Sylwester Sacharczuk
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Uchylanie się od składek

W 2011 r. zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne występowały na 755,7 tys. kont płatników. Skierowano 2,9 mln tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu tych składek na kwotę 5112,1 mln zł. Rok wcześniej było 2,7 mln takich tytułów, a odnosiły się do zaległości o łącznej kwocie 4285,3 mln zł. Według danych ZUS, w latach 2008–10 rosła też liczba kierowanych do sądów wniosków o ukaranie grzywną. Odpowiednio w 2008 r. było ich 5,4 tys., w 2009 r. — 6,2 tys., a w 2010 r. — 7,3 tys.

Kwota wymierzonych grzywien wyniosła od 3,5 mln zł w 2008 r. do 5,2 mln zł w 2010 r. ZUS ma też prawo wymierzania dodatkowych opłat. Zakład stosuje wobec niesolidnych płatników m.in. zabezpieczeniazadłużenia na majątku dłużników przez wystąpienie do sądu rejonowego z wnioskiem o założenie księgi wieczystej, wnioskiem o wpis hipoteki oraz złożenie wniosku do urzędu skarbowego o ustanowienie zastawu skarbowego.

Wykorzystuje on także możliwość zgłoszenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika czy wystąpienia do sądu o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej. Ogłaszane są również wnioski do sądu rejestrowego o dokonanie wpisu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawowe obowiązki płatnika

ZUS przypomina, że do płatnika należy m.in.: zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego osób im podlegających, czyli m.in. pracowników i zleceniobiorców — termin 7 dni wyrejestrowanie osób, w stosunku do których wygasł obowiązek ubezpieczeń — termin 7 dni zawiadamianie ZUS o wszelkich zmianach w danych — w ciągu 7 dni terminowe obliczanie, potrącanie z dochodów ubezpieczonych, rozliczanie oraz opłacanie należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy składanie za ubezpieczonych za każdy miesiąc dokumentów rozliczeniowych

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane