Zaległe składki na milionach kont płatników

opublikowano: 27-03-2012, 00:00

ZUS może wystąpić do sądu o pozbawienie prawa prowadzenia działalności przez niesolidnego płatnika.

Podczas 25 tys. ubiegłorocznych kontroli legalności zatrudnienia prowadzonych przez inspekcję pracy stwierdzono, że wobec ponad 3 tys. osób nie dopełniono obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

To oznacza wzrost o 3 proc. w porównaniu z 2010 r. Kolejny rok z rzędu rosła skala nieterminowych zgłoszeń, co ujawniono w co czwartym kontrolowanym podmiocie, a dotyczyło to prawie 17 tys. osób. Wśród naruszających przepisy przeważały mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób) oraz małe firmy (do 49 pracowników).

Z raportu dla Rady Ochrony Pracy wynika, że inspekcja pracy przekazała Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 926 powiadomień o naruszeniu przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. W 2011 r. ZUS przeprowadził 67 481 kontroli płatników składek, w tym 63173 planowe i 4308 pozaplanowe. W wyniku tych działań zgłoszono do ubezpieczeń społecznych 11 444 osób, a wyłączono z nich 4 859.

Pozorne umowy

W ocenie zakładu naruszenia przepisów dotyczących zgłaszania do ubezpieczeń są konsekwencją łamania prawa pracy lub prawa cywilnego, polegają na: — zatrudnianiu na podstawie umów cywilnoprawnych osób, które w rzeczywistości świadczą pracę na warunkach stosunku pracy albo — zawieraniu umowy o dzieło, gdy stosunek prawny łączący obie strony odpowiada umowie-zlecenia lub innej o świadczenie usług, do której stosuje się kodeks cywilny, dotyczący zlecenia.

Przykłady to zatrudnianie na podstawie umowy o dzieło do dystrybucji ulotek, prac porządkowych, opieki nad dziećmi. W 2011 r. na terenie działania oddziałów ZUS w Gdańsku, Elblągu, Toruniu, Bydgoszczy i Słupsku wydano łącznie 1784 decyzji, w których ustalono podleganie ubezpieczeniom społecznym jako pracownika lub zleceniobiorcy, w związku z wadliwym określeniem tytułu do ubezpieczeń w zgłoszeniu.

Uchylanie się od składek

W 2011 r. zaległości w składkach na ubezpieczenia społeczne występowały na 755,7 tys. kont płatników. Skierowano 2,9 mln tytułów wykonawczych na zaległości z tytułu tych składek na kwotę 5112,1 mln zł. Rok wcześniej było 2,7 mln takich tytułów, a odnosiły się do zaległości o łącznej kwocie 4285,3 mln zł. Według danych ZUS, w latach 2008–10 rosła też liczba kierowanych do sądów wniosków o ukaranie grzywną. Odpowiednio w 2008 r. było ich 5,4 tys., w 2009 r. — 6,2 tys., a w 2010 r. — 7,3 tys.

Kwota wymierzonych grzywien wyniosła od 3,5 mln zł w 2008 r. do 5,2 mln zł w 2010 r. ZUS ma też prawo wymierzania dodatkowych opłat. Zakład stosuje wobec niesolidnych płatników m.in. zabezpieczeniazadłużenia na majątku dłużników przez wystąpienie do sądu rejonowego z wnioskiem o założenie księgi wieczystej, wnioskiem o wpis hipoteki oraz złożenie wniosku do urzędu skarbowego o ustanowienie zastawu skarbowego.

Wykorzystuje on także możliwość zgłoszenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika czy wystąpienia do sądu o pozbawienie prawa prowadzenia działalności gospodarczej. Ogłaszane są również wnioski do sądu rejestrowego o dokonanie wpisu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawowe obowiązki płatnika

ZUS przypomina, że do płatnika należy m.in.: zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego osób im podlegających, czyli m.in. pracowników i zleceniobiorców — termin 7 dni wyrejestrowanie osób, w stosunku do których wygasł obowiązek ubezpieczeń — termin 7 dni zawiadamianie ZUS o wszelkich zmianach w danych — w ciągu 7 dni terminowe obliczanie, potrącanie z dochodów ubezpieczonych, rozliczanie oraz opłacanie należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy składanie za ubezpieczonych za każdy miesiąc dokumentów rozliczeniowych

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu