Każda zmiana danych do szybkiej aktualizacji

IJ
opublikowano: 07-02-2012, 16:30

Właściciel firmy ma 7 dni na aktualizację swoich danych. Musi to zrobić w każdym przypadku ich zmiany, nawet jeżeli w rocznym zeznaniu już wpisał np. nowy adres zamieszkania.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub będące zarejestrowanymi podatnikami VAT lub akcyzy muszą aktualizować dane, które zgłosiły, ubiegając się o nadanie numeru identyfikacyjnego (NIP). Aktualizacja jest obowiązkowa, dotyczy także adresu zamieszkania. Aby wypełnić ten obowiązek, należy złożyć organowi podatkowemu zgłoszenie aktualizacyjne - nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Z tego obowiązku nie zwalnia podatnika złożenie rocznego zeznania podatkowego, w którym poda aktualny adres miejsca zamieszkania. Nie ma znaczenia, że w wysłanym PIT za 2011 r. osoba ta wpisze adres domu, do którego przeniosła się dwa dni wcześniej. I tak musi dokonać aktualizacji adresu w służącym do tego osobnym zgłoszeniu. Jak wyjaśniono nam w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy, w każdym przypadku zmiany danych wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym wymagane jest  złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego.

Z przepisów wynika, że osoby fizyczne będące podatnikami prowadzącymi działalność gospodarczą - zarówno w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jak i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - mają obowiązek poinformowania we wskazanym trybie organów rejestrowych w terminie siedmiu dni od dnia zaistnienia zmiany. Przedsiębiorcy zarejestrowani w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonują stosownej aktualizacji za pośrednictwem organu rejestrowego.

Bydgoska izba przypomina zarazem, że aktualizacji adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym (np. w PIT za 2011 r.), zgodnie z art. 9 ust. 1d ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników mogą dokonywać jedynie podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, tj. podatnicy dla których identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL. W stosunku do tej grupy podatników - organ podatkowy uzna podanie tego adresu za dokonanie aktualizacji.

W każdym razie formularze zeznań rocznych są tak skonstruowane, że mogą je wypełnić zarówno Ci, którzy muszą aktualizować od razu dane zawarte w zgłoszeniu o NIP, jak i te, które mogą je aktualizować przy okazji składania deklaracji podatkowych czy zeznań.  Konstrukcja wzorów formularzy (np. PIT-36), tj. zawierająca część na podanie aktualnego adresu miejsca zamieszkania, wynika z faktu, że podatnik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub będąca zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług - może złożyć zeznanie wspólne z małżonkiem, który nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług – wyjaśnia Izba Skarbowa w Bydgoszczy.

Do aktualizacji danych posiadaczy NIP służą formularze NIP-2 i NIP-7. Pozostałe osoby, dla których jedynym numerem identyfikacyjnym jest PESEL nie muszą czekać z aktualizacją do złożenia deklaracji, np. zeznania za 2012 r. i z  własnej woli dokonać jej wcześniej. Do tego celu służy ZAP-3.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: IJ

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Każda zmiana danych do szybkiej aktualizacji