Co kryje reforma Kodeksu spółek handlowych?

W Ministerstwie Aktywów Państwowych (MAP) trwają właśnie prace nad reformą Kodeksu spółek handlowych, m.in. w zakresie prawa grup spółek. Prace nad tymi zmianami są już na bardzo zaawansowanym etapie. Powołany przez MAP Zespół ekspercki ds. prawa koncernowego, któremu przewodniczy prof. A. Szumański, przedstawił swój projekt.

W dniu 19 września br. zakończyły się konsultacje publiczne przygotowanego projektu. Do MAP wpłynęły aż 73 stanowiska, i to nie tylko od podmiotów zobowiązanych (innych Ministerstw), ale również od kancelarii prawnych, izb gospodarczych oraz branżowych czy związków zawodowych. Tak szeroki wydźwięk projektu świadczy tylko o jednym: regulacje dotyczące działalności grup kapitałowych w Polsce są niezwykle potrzebne, natomiast rynek nie ma jednoznacznej wizji tego, jaki ustrój w funkcjonowaniu grup powinny one kształtować. 

Sprawdź program konferencji "Grupy Kapitałowe 2020", 27 października, online >>

Bez względu na poglądy dotyczące kształtu norm prawnych regulujących zasady działalności grup kapitałowych, konieczność uregulowania tej materii nie powinna przy tym budzić czyichkolwiek  wątpliwości. Aktualnie żyjemy bowiem w rzeczywistości, w której ogólne regulacje dotyczące funkcjonowania spółek kapitałowych praktycznie nie dostrzegają istnienia tych grup, spychając je do tzw. „szarej strefy”. 

Owszem, w Kodeksie spółek handlowych znajdujemy przepisy zakładające istnienie stosunku dominacji, zależności i powiązania (art. 4 par. 1 pkt 4) i 5) KSH), natomiast z pewnością należy uznać je za niewystarczające do określenia jak spółki, w ramach takiej struktury, powinny funkcjonować. Przepisem takim z pewnością nie jest przy tym art. 7 KSH, który po prostu w polskim porządku prawnym się nie przyjął. 

Tym samym – pomimo, iż grupy spółek (z udziałem Skarbu Państwa oraz bez) stanowią aktualnie trzon naszej rodzimej gospodarki, żaden przepis prawa nie określa chociażby (i) czy zarząd spółki zależnej powinien wykonywać polecenia spółki dominującej, (ii) w jakich warunkach może odmówić wydania tego polecenia, czy też (iii) czy spółka dominująca może odpowiadać wobec zależnej za szkodę wyrządzoną tak wydanym poleceniem. 

Brak tych regulacji powoduje, iż w świetle przepisów prawa każda spółka kapitałowa jest podmiotem w pełni niezależnym od właściciela. Nie ma zatem mowy o możliwości przebicia tzw. zasłony korporacyjnej i pociągnięcia do odpowiedzialności spółki dominującej za zobowiązania spółki zależnej (wyjątek stanowią tu przypadki opisane w art. 7 KSH, ale – jak pisałam powyżej – przepis ten się nie przyjął). 

Newsletter konferencje.pb.pl
Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.
ZAPISZ MNIE
×
Newsletter konferencje.pb.pl
autor: Mateusz Stempak
Ostatnia środa miesiąca
Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: [email protected] W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: [email protected] Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Dodatkowo, jedyne, czym przy obecnych regulacjach powinni kierować się managerowie spółki to interes samej spółki. To oznacza, że mają być w pełni niezależni od pozostałych organów spółki, a tym samym właścicieli, a w każdym przypadku nie mogą podejmować działań (lub zaniechań), które stawiają interes innych spółek z grupy – w tym interes spółki dominującej – przed interes zarządzanej przez nich spółki. Założenie to jest uzupełniane przez przepisy dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej oraz karnej członków organów, które w swej konstrukcji opierają się na penalizacji działań sprzecznych z interesem spółki. 

Jako praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze grup kapitałowych mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że w przypadku wielu grup kapitałowych takie założenia niezależności i działania wyłącznie w interesie danej spółki to fikcja. Managerowie spółek zależnych są obligowani przez spółki dominujące do podejmowania działań niejednokrotnie wręcz sprzecznych z interesem danej spółki (ale zgodnych z interesem określonym przez spółkę dominującą), zaś każdy przypadek odmowy wykonania polecenia kończy się pozbawieniem ich pełnionej funkcji (i znalezieniem managera, który nie będzie widział przeciwskazań by polecenie wykonać, bez względu na ciążące na nim obowiązki i ryzyka). Dzieje się to bez względu na nakładane na managerów ryzyko postawienia zarzutu, że realizacja danego działania była sprzeczna z interesem spółki, którą zarządzają.

Te i inne problemy, z którymi na co dzień borykają się grupy kapitałowe w Polsce bezsprzecznie uzasadniają konieczność wprowadzenia prawnych instrumentów regulujących ich działalność. Nie ulega przy tym wątpliwości, że kształt proponowanych przez MAP zmian może mieć tylko samo przeciwników, co i zwolenników – grup interesariuszy jest wiele i niejednokrotnie prezentują oni nie dające się pogodzić poglądy.

Autor: adw. Joanna Chmielińska, Szef Działu Prawa dla Biznesu w Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej.

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż.

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników.