Poznaj laureatów konkursu Etyczna Firma 2022

opublikowano: 23-03-2023, 20:00
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Konkurs „PB” Do 9 edycji konkursu Etyczna Firma wpłynęło 94 zgłoszenia. Nagrodziliśmy 29 uczestników, niektórych w dwóch kategoriach. Pierwszy raz wyłoniliśmy pięciu najlepszych z najlepszych, czyli Liderów Etyki. Poznaj zwycięzców.

Być odpowiedzialny, to mądrze pomagać
Być odpowiedzialny, to mądrze pomagać

Polskie przedsiębiorstwa stawiają na etykę

Poznaj laureatów dziewiątej edycji konkursu

Wspierają migrantów, przekazują pomoc humanitarną, dbają o środowisko, społeczności lokalne i rozwój pracowników - to główne cechy liderów.

W tym roku po raz pierwszy pięciu firmom przyznaliśmy tytuł Lidera Etyki. To najlepsi z najlepszych. Firmy, które osiągnęły najwyższe wyniki we wszystkich badanych obszarach.

11 laureatom przyznaliśmy tytuł Super Etycznej Firmy.

13 laureatom tytuł Etycznej Firmy.

Żabka Polska – Lider Etyki
Wysokie standardy potwierdzone certyfikatami
Tomasz Suchański,
prezes
Wysokie standardy potwierdzone certyfikatami

Żabka Polska wyróżnia się odpowiedzialną postawą w każdym z aspektów analizowanych w konkursie. Spółka spełnia najwyższe wymogi w zakresie przeciwdziałania korupcji i nadużyciom, bezpieczeństwa informacji oraz systemu zgłaszania nieprawidłowości. Wysokie standardy potwierdzają liczne certyfikacje, które przedsiębiorstwo uzyskało i które regularnie odnawia. Żabka publikuje wyróżniające się raporty z zakresu zrównoważonego rozwoju i stawia przed sobą ambitne cele w zakresie dekarbonizacji. Co istotne, firma realizuje działania, korzystając z możliwości oddziaływania poprzez lokalną sieć. Dociera bezpośrednio do beneficjentów swoich inicjatyw. Żabka wyróżnia się dbałością o rozwój pracowników, np. przez liczne szkolenia, plany rozwojowe oraz kładzie dużych naciski na programy wsparcia franczyzobiorców. Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie Grupa Żabka w pełni solidaryzuje się ze społecznością ukraińską, ponieważ wielu obywateli Ukrainy to pracownicy, franczyzobiorcy lub współpracownicy. Żabka niezwłocznie podjęła działania, mające na celu zapewnienie im wsparcia zarówno materialnego, jak i psychologicznego. Opracowała także jeszcze bardziej restrykcyjne procedury weryfikacji kontrahentów i dostawców, które stanowią część wzorcowego systemu zarządzania zgodnością.

Allegro – Lider Etyki
Ambitne cele środowiskowe i społeczne
Marta Mikliszańska,
Senior Manager, Group Public Affairs, ESG
Ambitne cele środowiskowe i społeczne

Allegro słynie z wysokiej świadomości środowiskowej i społecznej. W swoich działaniach z zakresu etyki biznesu zawsze stara się pójść krok dalej, spełniając najwyższe standardy na rynku a nierzadko je po prostu wyznaczając. Firma nie tylko postawiła sobie ambitne cele klimatyczne, lecz również wyróżnia się rzetelną metodologią obliczania swojego śladu węglowego w trzech zakresach, publikując wyniki w corocznych raportach zrównoważonego rozwoju. Korzystając ze swoich kompetencji, rozwija Allegro Charytatywni i umożliwia klientom wystawianie oraz kupowanie przedmiotów w ramach ofert charytatywnych oraz zbieranie środków przez organizacje pozarządowe. Allegro nie pobiera żadnych opłat ani prowizji od sprzedaży ofert charytatywnych, a całkowity dochód przekazywany jest bezpośrednio na konto organizacji prowadzącej daną zbiórkę. Przykładem skuteczności są ogromne środki, jakie udaje się zebrać podczas akcji charytatywnych na czele z corocznym Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Szlachetną Paczką, czy w akcjach pomocowych na rzecz Ukrainy. W 2022 roku udało się zabrać 56 millionów zł. Najpopularniejsza firma e-commerce w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej stanowi wzór etycznego pracodawcy, dbając o dobrostan swoich pracowników oraz umożliwiając im ciągły rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji. Warto także podkreślić, że Allegro jest jednym z liderów w Polsce w zakresie systemu zarządzania zgodnością, wyróżniając się wysoką kulturą compliance wewnątrz organizacji.

Intel Technology Poland – Lider Etyki
Imponująca społeczna odpowiedzialność
Ryszard Dyrga,
prezes
Imponująca społeczna odpowiedzialność

W 2022 r. firma przeprowadziła wiele działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzięki pogłębionej współpracy z lokalnym samorządem terytorialnym firma przekazała znaczne ilości sprzętu komputerowego szkołom, które przyjęły wyjątkowo dużą liczbę dzieci uchodźców z Ukrainy. Jednak działania Intela nie ograniczyły się tylko do darowizn. Pracownicy zajmowali się również instalacją sprzętu oraz przygotowaniem go do użytku dla obdarowywanych. Jest to efekt kultury wolontariackiej w firmie, która umożliwia pracownikom angażowanie się w wybrane przez nich projekty dodatkowo wspierane finansowo przez Intel. Przedsiębiorstwo cechuje wysoka świadomość ekologiczna, czego dowodem jest m.in. innowacyjne wykorzystanie energii cieplnej z serwerów do ogrzewania biura. Jednocześnie warto podkreślić, że procedury zarządzania ryzykiem oraz weryfikacji potencjalnych kontrahentów biznesowych są na najwyższym globalnym poziomie.

Lidl Polska – Lider Etyki
Wyjątkowe zaangażowanie charytatywne
Aleksandra Robaszkiewicz,
Head of Corporate Communications and CSR
Wyjątkowe zaangażowanie charytatywne

Lidl Polska posiada rozbudowane i wieloetapowe procedury weryfikacji dostawców, pewną i niezależną strukturę zarządzania zgodnością. Pokazał wyjątkowe zaangażowanie charytatywne, obejmujące bardzo wysokie wsparcie zarówno finansowe, jak i towarowe osób doświadczających kryzysu uchodźczego w związku z wojną w Ukrainie. Prowadzi działalność społeczną wykraczającą poza standardowe ramy, np. wprowadzenie cichych godzin w sklepach czy też ułatwienia dla osób posługujących się wyłącznie językiem ukraińskim. To tylko niektóre z powodów, dla których Lidl Polska zasłużył na miano Lidera Etyki w 2022 r. Spośród kolejnych inicjatyw należy wymienić jeszcze chociażby szkolenia dla dostawców z zakresu zrównoważonego rolnictwa, strategiczne wsparcie WOŚP oraz regularne audyty w zakresie przestrzegania wewnętrznych procedur.

Kruk S.A. – Lider Etyki
Wysoka odpowiedzialność etyczna
Piotr Krupa,
prezes
Wysoka odpowiedzialność etyczna

KRUK S.A. kształtuje wysokie standardy postępowania w swojej branży. Wieloletnie zaangażowanie firmy w projekty takie jak Dzień Długu Ekologicznego, zainicjowany przez KRUKa Dzień bez Długów czy finansowanie bezpłatnej infolinii telefonicznej dla osób zadłużonych będących w kryzysie psychologicznym jest świadectwem wysokiej odpowiedzialności etycznej. Przyjęta strategia neutralności klimatycznej potwierdza troskę o kwestie środowiskowe, która łączy się z działaniami społecznymi, np. poprzez darowizny sprzętu komputerowego dla potrzebujących. Ponadto przedsiębiorstwo troszczy się o swoich pracowników, np. wspiera macierzyństwo i tacierzyństwo, zachęca do profilaktyki zdrowotnej, prowadzi działania w zakresie polityki różnorodności w firmie. Na docenienie zasługują również bardzo wysokie standardy compliance oraz przeciwdziałania nieprawidłowościom w spółce.

CCC - Super Etyczna Firma
Promocja wolontariackich inicjatyw
Kamilla Budnik,
manager ds. Zrównoważonego Rozwoju
Promocja wolontariackich inicjatyw

Grupa kapitałowa CCC wyróżnia się zaangażowaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju na wielu płaszczyznach, które były brane pod uwagę w tegorocznej edycji konkursu Etyczna Firma. Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez m.in zastosowanie bardziej przyjaznych środowisku opakowań w e-commerce oraz akcje mające na celu promowanie gospodarki cyrkularnej poprzez zbiórkę używanego obuwia, to tylko niektóre z licznych działań na rzecz ochrony środowiska prowadzonych przez Grupę CCC. Strategia i postęp realizacji jej celów są publikowane w corocznym raporcie zrównoważonego rozwoju, którego rzetelność i jakość były wyróżniane. Ponadto firma wspiera fundacje charytatywne oraz zachęca swoich pracowników do działania na rzecz innych i środowiska naturalnego, promując liczne inicjatywy wolontariackie.

W Grupie CCC działają również Rzecznicy Etyki oraz ich pełnomocnicy, którzy nadzorują realizację działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

ING Bank Śląski – Super Etyczna Firma
Wyjątkowe wsparcie uchodźców
Brunon Bartkiewicz,
prezes
Wyjątkowe wsparcie uchodźców

ING Bank Śląski wyróżnia wyjątkowe zaangażowanie na rzecz uchodźców z Ukrainy. Spółka w 2022 r. zdecydowała się znieść opłaty za przelewy do Ukrainy oraz opłaty przy zakładaniu kont przez obywateli tego kraju. Bank organizuje kolejne zbiórki wspierające pomoc dla szpitali, zbiórki powerbanków i inne. Warto zaznaczyć, że ING Bank Śląski jest również zaangażowany w działania ekologiczne, co jest prezentowane w regularnych raportach z zakresu zrównoważonego rozwoju. Bank ograniczył emisję gazów cieplarnianych w zakresie I i II o 25,7 proc. względem roku bazowego (2019) i 7,6 proc. r/r (ujęcie market-based), kupuje energię wyłącznie z zielonych źródeł, stanowi także przykład przedsiębiorstwa, w którym obie płcie partycypują w zarządzaniu firmą.

AbbVie Polska – Super Etyczna Firma
Ograniczenie emisji w centrum zainteresowania
Aleksander Kwieciński,
dyrektor generalny
Ograniczenie emisji w centrum zainteresowania

AbbVie jest firmą biofarmaceutyczną, której misją jest odkrywanie i dostarczanie innowacyjnych leków oraz rozwiązań terapeutycznych, odpowiadających na złożone problemy zdrowotne i poprawiających jakość życia ludzi. Wysoka kultura Etyki & Compliance stanowi integralną część działalności biznesowej AbbVie i jest fundamentem wartości, na których opiera się firma. Pracownicy AbbVie nie tylko przestrzegają najwyższych standardów etycznych w codziennej pracy, ale także aktywnie angażują się w promowanie uczciwych działań. Firma posiada również wzorcowe procedury w zakresie zarządzania zgodnością z obowiązującymi przepisami. AbbVie wspiera lokalne społeczności poprzez liczne działania w ramach pracowniczego wolontariatu, dba o rozwój i dobrostan pracowników oraz realizuje cele prośrodowiskowe zarówno na szczeblu globalnym, jak i lokalnym.

Grupa ERGO Hestia - Super Etyczna Firma
Wzorcowe wykorzystanie OZE
Mario Zamarripa,
dyrektor biura Zrównoważonego Rozwoju
Wzorcowe wykorzystanie OZE

Grupa ERGO Hestia zaczęła publikować raporty zrównoważonego rozwoju zanim większość innych firm w ogóle o nich usłyszała. Działania proekologiczne i zaangażowanie ubezpieczyciela mogliśmy więc śledzić rok do roku. Firma oblicza, redukuje i kompensuje emisję CO2. Efekt? W 2022 r. 98 proc. zużytej energii elektrycznej zużytej pochodziło z zielonych źródeł. Firma spełnia najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska, co potwierdza prestiżowy certyfikat EMAS, który ERGO Hestia posiada, jako jedyny przedstawiciel sektora finansowego w Polsce. Sopocka firma wspiera też aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami m.in. poprzez Fundację Integralia i programy Sprawny staż oraz Ja Też. Prowadzi również wiele programów z sektora kultury, takich jak międzynarodowy konkurs rzeźbiarski Baltic Horizons czy konkurs Literacka Podróż Hestii.

Prologis – Super Etyczna Firma
Integracja celów biznesowych ze strategią ESG
Paweł Sapka,
Senior Vice President i Regional Head na Region Europy Środkowej
Integracja celów biznesowych ze strategią ESG

Nieruchomości logistyczne zdecydowanie wykraczają poza samą dystrybucję towarów – stanowią ważne ogniwo globalnej gospodarki i zasadniczy element nowoczesnego łańcucha dostaw. Według raportu „The Future Flow of Goods” przez obiekty Prologis przepływa 2,8% światowego produktu krajowego brutto. W praktyce oznacza to, że w 2022 roku niemal 3% wszystkich towarów wyprodukowanych i sprzedanych na świecie „przeszło” przez nasze magazyny. To ogromny sukces, ale także wielka odpowiedzialności. Dlatego prowadzimy biznes w sposób zrównoważony, z poszanowaniem zasobów naturalnych, pracowników, klientów i społeczności lokalnych. Realizowane działanie przedstawiamy w rocznych raportach ESG, które publikujemy od 2013 roku.

Chcemy tworzyć parki logistyczne, w których biznes i ludzie będą się mogli dynamicznie rozwijać, a wszystko z poszanowaniem środowiska naturalnego Osiągamy dzięki naszym utalentowanym i zaangażowanym pracownikom. W ostatnim badaniu zaangażowania 94% naszych ludzi zadeklarowało, że są dumni z pracy w Prologis. Wszystko to sprawia, że możemy być o krok przed tym co przyniesie przyszłość.

Kompania Piwowarska – Super Etyczna Firma
Energia wyłącznie z wiatru
Iwona Jacaszek-Pruś,
dyrektorka ds. korporacyjnych
Energia wyłącznie z wiatru

Kompania Piwowarska stosuje liczne rozwiązania prośrodowiskowe na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji. Jej browary od dwóch lat korzystają wyłącznie z energii elektrycznej z wiatru. Firma stosuje na szeroką skalę szklane butelki zwrotne, jest wśród liderów oszczędzania wody w swojej branży, a ostatnio wymienia swoje lodówki w sklepach na sprzęt o wyższej klasie energetycznej, co pozwala zmniejszyć zużycie energii oraz emisje gazów cieplarnianych. Są to elementy zintegrowanej strategii biznesowej firmy pod nazwą „Lepsza przyszłość 2030” w filarze Planeta. W ramach filaru Ludzie spółka w 2022 r. skupiła się na pomocy związanej z wojną w Ukrainie przeznaczając na ten cel 1 mln zł. Środki przeznaczono na wsparcie szeregu organizacji działających w Polsce i w Ukrainie oraz bezpośrednie działania wolontaryjne na rzecz uchodźców i przygotowanie mieszkań dla 9 rodzin w budynku w Tychach. W Kompanii Piwowarskiej każdy pracownik ma możliwość angażowania się w wolontariat – prowadzony jest program „Kompania wolontariuszy” wykorzystując dwa dni płatne przez firmę na taki cel oraz rozwoju dzięki bogatej ofercie szkoleń i wdrażania programu „Lśnij własnym blaskiem” w ramach strategii Zróżnicowanie i Inkluzywność.

Totalizator Sportowy – Super Etyczna Forma
Etyka integralną, kluczową częścią strategii firmy
Olgierd Cieślik,
prezes
Etyka integralną, kluczową częścią strategii firmy

Totalizator Sportowy podejmuje wiele działań świadczących o tym, że etyka jest integralną, kluczową częścią strategii firmy. Spółka aktywnie angażuje się w promowanie idei Odpowiedzialnej Gry. Prowadzi liczne, adresowane do klientów inicjatywy uświadamiające oraz udostępnia im narzędzia, które mają na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od hazardu. Takie podejście pokazuje, że firma stawia etyczne działanie ponad swój zysk. Jednocześnie warto podkreślić, że Totalizator Sportowy starannie i świadomie dba o budowanie etycznej, odpowiedzialnej kultury organizacyjnej oraz ciągłe doskonalenie systemu zarządzania zgodnością i programu etycznego. Organizowane przez Totalizator Sportowy inicjatywy społeczne i prośrodowiskowe oraz wieloletnie wsparcie polskiego sportu i kultury dopełniają obrazu firmy, która zasługuje na miano superetycznej.

Provident Polska – Super Etyczna Firma
Odpowiedzialne pożyczanie
Agnieszka Kłos-Siddiqui,
prezeska
Odpowiedzialne pożyczanie

Provident Polska jest liderem branży pożyczkowej w Polsce. Jednym z filarów strategii biznesowej Providenta jest odpowiedzialne pożyczanie. Spółka od lat podejmuje liczne społeczne i charytatywne inicjatywy. Na szczególne wyróżnienie zasługuje powołany w 2022 r. Dom Matki, w którym schronienie i opiekę mogły znaleźć kobiety z dziećmi w trudnej sytuacji życiowej, w tym obywatelki Ukrainy szukające w Polsce schronienia przed wojną. Spółka posiada rozbudowany i dojrzały system zarządzania zgodnością oraz raportuje swoje działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu zgodnie ze standardami GRI.

Polpharma – Super Etyczna Firma
Biznes etyczny w każdym aspekcie
Sebastian Szymanek,
prezes
Biznes etyczny w każdym aspekcie

Polpharma jest największą firmą farmaceutyczną w Polsce, z czym wiąże się odpowiedzialność dotycząca etycznego prowadzenia biznesu. Wyróżnienie Super Etyczna Firma świadczy o tym, że spółka w pełni realizuje deklarowane wartości. Przedsiębiorstwo angażuje się społecznie na poziomie zarówno krajowym, jak i lokalnym chociażby poprzez akcje edukacyjne i profilaktyczne. Jednocześnie Polpharma dba o to, aby pracownicy czuli swobodę w osobistym wspieraniu inicjatyw, prowadzili oddolne projekty, angażowali się w wolontariat. Ponadto firma realizuje cele środowiskowe. Jej działania obejmują ograniczanie śladu węglowego poprzez transformację energetyczną, zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów oraz zastosowanie zasad ekoprojektowania w rozwoju nowych produktów.

ArcelorMittal Poland – Etyczna Firma
Wsparcie lokalnych społeczności
Magdalena Soboń-Stasiak,
Senior Legal Counsel/Compliance,
Wsparcie lokalnych społeczności

Firma od wielu lat angażuje się w etyczne prowadzenie biznesu. ArcelorMittal Poland działa na rzecz lokalnych społeczności skupionych wokół jego zakładów w województwach śląskim, opolskim i małopolskim, wspierając inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia, sportu amatorskiego, ekologii oraz edukacji. Interesariusze mogą składać do firmy wnioski o pomoc w ramach polityk i procedur wsparcia społecznego. Jednocześnie firma jest zaangażowana w działania z zakresu zrównoważonego rozwoju – inwestuje w rozwój zakładów, ale także w ograniczanie ich wpływu na środowisko, konsekwentnie zmniejszając poziomy emisji pyłowych, dwutlenku węgla oraz hałasu. Firma od wielu lat publikuje raporty niefinansowe według międzynarodowego standardu GRI. Zaangażowanie spółki w tworzenie procedur oraz ich przestrzeganie potwierdzają liczne certyfikaty otrzymane przez ArcelorMittal Poland.

BNP Paribas Bank Polska – Etyczna Firma
Odpowiedzialność społeczna na pierwszym miejscu
Aneta Geller i Elżbieta Witkowska-Hasny,
dyrektorka departamentu ds. Monitorowania Zgodności i dyrektorka ds. Etyki i Standardów Postępowania
Odpowiedzialność społeczna na pierwszym miejscu

Zrównoważony rozwój oraz zaangażowanie społeczne są istotnymi elementami strategii realizowanej przez Bank BNP Paribas. Bank priorytetowo traktuje swoją odpowiedzialność społeczną i podejmuje liczne inicjatywy, m.in. rozwija wolontariat pracowniczy, wspiera działalność Fundacji BNP Paribas i od 5 lat jest zaangażowany w partnerstwo strategiczne ze Szlachetną Paczką. Działania prospołeczne oraz prośrodowiskowe prezentowane w corocznych raportach cechują się dużą transparentnością. Co więcej, bank spełnia najwyższe standardy compliance, wychodząc ponad wymogi regulacyjne, jakich zobowiązane są przestrzegać podmioty działające w tej branży.

Santander Bank Polska - Etyczna Firma
Zielony i zaangażowany
Bartosz Stebner,
dyrektor obszaru Zapewnienia Zgodności, pion Prawny i Zapewnienia Zgodności
Zielony i zaangażowany

W minionym roku przeprowadziliśmy inicjatywy wspierające obywateli Ukrainy, którzy ucierpieli wskutek wojny. W naszej akcji charytatywnej „Podwójna Moc Pomagania”, w której udział wzięło ponad 26,5 tys. osób, zebraliśmy na ten cel ponad 4,2 mln zł. We współpracy z Agencją ONZ ds. Uchodźców opracowaliśmy unikatowe rozwiązanie technologiczne - czeki BLIK, które zapewniły szybki i bezpieczny dostęp do gotówki.

Troska o środowisko naturalne i społeczeństwo to jeden z filarów naszej strategii biznesowej. Angażujemy się w finansowanie budowy farm fotowoltaicznych i wiatrowych. W 2022 roku spółki z Grupy Santander w Polsce udzieliły zielonego finansowania o wartości ponad 2,6 mld zł.

Wierzymy w siłę rozwoju – dlatego od wielu lat dajemy możliwość bezpłatnego kształcenia, zdobywania nowych umiejętności i pogłębiania wiedzy. Z naszych bezpłatnych kursów i stypendiów skorzystało w ubiegłym roku prawie 6 tys. osób. Kontynuujemy prowadzone od kilku lat projekty autorskie – stypendia sportowe dla młodzieży i programy grantowe dla lokalnych społeczności. Otworzyliśmy również jedenasty „Klub Płomyka”, czyli sale zabaw w domach dziecka i szpitalach dziecięcych. Zrealizowaliśmy także nową inicjatywę „MOCne w biznesie” – webinary i konkursy grantowe wspierające przedsiębiorcze kobiety.

AstraZeneca Pharma Poland – Etyczna Firma
Działalność na rzecz równouprawnienia i inkluzywności
Wiktor Janicki,
prezes
Działalność na rzecz równouprawnienia i inkluzywności

AstraZeneca jest wyróżniającym się podmiotem w zakresie działalności na rzecz równouprawnienia i inkluzywności. Firma wspiera programy i warsztaty dotyczące neuroróżnorodności. AstraZeneca jest zaangażowana na rzecz społeczności LGBTQ+ i jest przykładem otwartego środowiska pracy. Spółka nie tylko regularne i dokładnie bada poziom satysfakcji pracowników z ich pracy, ale również reaguje na potrzeby wyrażone w ankietach „pulse survey”. Warte podkreślenia są działania spółki na rzecz ofiar wojny w Ukrainie. AstraZeneca w 2022 r. wspierała swoich pracowników pomagających na przejściu granicznym w Medyce oraz przekazała środki finansowe na rzecz potrzebujących.

Fresenius Kabi Polska – Etyczna Firma
Wsparcie pacjentów, troska o środowisko
Maciej Chmielowski,
prezes
Wsparcie pacjentów, troska o środowisko

Fresenius Kabi osiągnął znaczące wyniki w zakresie ograniczenia ilości plastiku w poszczególnych opakowaniach. Proces produkcji w 2022 r. został udoskonalony w związku z wdrażaniem polityki neutralności klimatycznej. Fresenius dokonał darowizn towarowych i finansowych na rzecz walczącej Ukrainy. Istotne ilości leków zostały przekazane nieodpłatnie do Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych.

Kontynuowano szereg programów prospołecznych wspierających pacjentów np. „Akcja Słońce”, która ma na celu niesienie wzajemnej pomocy i wsparcia między pacjentami onkologicznymi. Łączy nowo zdiagnozowanych i doświadczonych Pacjentów onkologicznych, by mogli się wzajemnie wspierać oraz wymieniać cennym doświadczeniem. Budowano również wiele inicjatyw dedykowanych edukacji prozdrowotnej dla seniorów oraz personelu medycznego.

Grupa Velux – Etyczna Firma
Dążenie do profilu przedsiębiorstwa modelowego
Adam Ambrozik,
dyrektor ds. Public Affairs VELUX Polska i region Europy Środkowo-Wschodniej
Dążenie do profilu przedsiębiorstwa modelowego

Misją Grupy VELUX jest dążenie do profilu przedsiębiorstwa modelowego, które tworzy produkty użyteczne społecznie, a swoich klientów, dostawców, pracowników oraz akcjonariuszy traktuje lepiej niż robi to większość innych przedsiębiorstw. Liczne działania podejmowane przez firmę potwierdzają osiągnięcie tego celu. Przedsiębiorstwo globalnie nie tylko dąży do neutralności klimatycznej, ale również stawia sobie za cel zneutralizowanie historycznego śladu węglowego. W związku z tym Grupa VELUX inwestuje w efektywność energetyczną, OZE, gospodarkę obiegu zamkniętego, ekologiczne surowce,

produkty i opakowania, pracuje również z dostawcami nad zeroemisyjnością. Dzięki wdrożonym usprawnieniom technologicznym 90% zapotrzebowania na energię cieplną w fabrykach generowane jest z bioboilera a tylko 10 proc. z gazu ziemnego. Firma dba także o zapewnienie pracownikom przyjaznych i bezpiecznych warunków pracy. Fundacja Pracownicza pomaga w chorobie, rehabilitacji, edukacji dzieci, a także zachęca do zdrowego stylu życia - obecnie realizowany jest program rozbudowy miejsc rekreacji i odpoczynku na łonie natury. Należy również docenić politykę firmy w zakresie dbałości o zatrudnianych – pracownicy mają możliwość rozwoju swoich kwalifikacji, firma posiada rozbudowany program mentoringowy oraz wsparcia finansowego dla pracowników angażujących się charytatywnie. Firma pomogła również wszystkim pracownikom, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy.

Robert Bosch – Etyczna Firma
Compliance jest wpisany w DNA
Rafał Rudziński,
prezes
Compliance jest wpisany w DNA

Bosch jest przykładem firmy, w której compliance jest wpisany w DNA organizacji. Jednym z nowatorskich rozwiązań wartych docenienia, które wdrożyła firma, jest compliance dialog, czyli regularne spotkania zespołów poświęcone wyłącznie temu zagadnieniu. Compliance jest również jednym z elementów rozmowy rocznej, a osoby odpowiedzialne za ten bszar regularne przeprowadzają szkolenia i prowadzą kampanie informacyjne dotyczące konieczności zgłaszania naruszeń prawa i przepisów wewnętrznych. Wszystkie te działania tworzą kulturę compliance i zasługują na wyróżnienie. Jednocześnie firma jest bardzo zaangażowana w działalność społeczną i ekologiczną. Spółka przeznaczyła znaczne środki na działania pomocowe na rzecz uchodźców z Ukrainy. W 2022 r. podjęto również konkretne działania prośrodowiskowe, m.in. zrealizowano inwestycje w instalacje fotowoltaiczne, wymianę oświetlenia na bardziej ekologiczne w biurach, czy montaż ładowarek do samochodów elektrycznych na terenie siedziby głównej w Warszawie.

Veolia Energia Polska – Etyczna Firma
Odejście od węgla na rzecz gazu
Frederic Faroche,
prezes
Odejście od węgla na rzecz gazu

Dla Veolii rozwój jest możliwy tylko wtedy, gdy kwestie ekonomiczne, społeczne i środowiskowe traktowane są jako niepodzielna całość. Misją Grupy jest zrównoważony rozwój, dlatego stawiamy na odnawianie zasobów naturalnych, nawet gdy wymaga to zastosowania trudnych i kosztownych rozwiązań. Zmniejszyliśmy emisję CO2 o ponad 30%, a jednym z naszych głównych celów jest przeprowadzenie procesu dekarbonizacji do 2030 roku, zaś w perspektywie kolejnych 20 lat – osiągnięcie neutralności klimatycznej. Dbamy także o dokładną weryfikację dostawców i źródeł surowców.

Compliance jest jednym z priorytetów naszej organizacji. Rygorystycznie przestrzegamy prawa, polityk i zasad etycznych oraz wartości Veolii wyrażonych w Kodeksie Etyki oraz Kodeksie Antykorupcyjnym. Jest to klucz do utrzymania i wzmocnienia relacji z naszymi interesariuszami w oparciu o zaufanie, szacunek, odpowiedzialność, innowacyjność i współpracę. Te właśnie wartości są fundamentem naszej strategii rozwoju i sukcesu Grupy Veolia.

Infopulse Poland – Etyczna Firma
Imponujące wysiłki na rzecz wsparcia uchodźców
Łukasz Olechnowicz,
prezes
Imponujące wysiłki na rzecz wsparcia uchodźców

Firma Infopulse podjęła imponujące wysiłki na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy. Spółka zorganizowała mieszkania dla osób uciekających przed wojną oraz pomagała w ich aktywizacji na rynku pracy. Przedsiębiorstwo rozwija programy wsparcia edukacji, uczestnicząc w spotkaniach z uczniami oraz w konferencjach. Infopulse swoimi działaniami realizuje postulat zwiększenia różnorodności w branży IT. Poprzez wspomniane spotkania edukacyjne spółka łamie stereotypy, zachęcając każdego do rozwijania swojej kariery w IT bez względu na płeć. Infopulse angażuje się we współpracę z samorządem terytorialnym, co zapewnia efektywność jej prospołecznych działań.

UNIQA – Etyczna Firma
Innowacyjne podejście do kwestii społecznych i środowiskowych
Marcin Nedwidek,
prezes
Innowacyjne podejście do kwestii społecznych i środowiskowych

UNIQA przykłada bardzo dużą wagę do działań z zakresu zarządzania ryzykiem. System compliance jest ważnym elementem działania przedsiębiorstwa. Kontrahenci i partnerzy są szczegółowo i precyzyjnie weryfikowani. Projekty z zakresu ESG są istotnym elementem strategii firmy. UNIQA TFI stworzyła specjalny subfundusz ESG. Ubezpieczenia na wypadek hejtu w internecie są dowodem jej innowacyjnego podejścia do kwestii społecznych i środowiskowych. Akcje związane z powstrzymaniem mowy nienawiści są sztandarowymi inicjatywami spółki, która m.in. finansuje na ten temat warsztaty w szkołach. UNIQA w swoich wartościach stawia na różnorodność w wielu wymiarach, czego wyrazem może być np. Klub UNIQAlnie Różnorodni. Po ataku na Ukrainę firma podjęła szereg działań, których celem było wsparcie uchodźców, w tym zapewniła niezbędną ochronę ubezpieczeniową bez pobierania składek za ubezpieczenie.

Grupa Ferrero – Etyczna Firma
Bliska współpraca z Bankami Żywności
Enrico Bottero,
Managing Director Region Poland
Bliska współpraca z Bankami Żywności

Firma Ferrero ma etyczne prowadzenie biznesu we krwi i dlatego wprowadza procedury przeciwdziałające marnowaniu żywności, m.in. blisko współdziała z Bankami Żywności. Wiele produktów Ferrero jest przekazywanych na cele społeczne. Dzięki współpracy z licznymi fundacjami oraz dzięki własnym inicjatywom firma jest elastyczna w reagowaniu na sytuacje kryzysowe.

Ferrero Polska stawia na ekologię. Zasila swoją działalność energią wyłącznie z zielonych źródeł, w tym z własnej farmy fotowoltaicznej. Firma usprawnia segregację odpadów oraz ich recykling. Kultura wspierania inicjatyw środowiskowych i społecznych w spółce jest widoczna również poprzez wieloletnie programy promujące uprawianie sportu wśród dzieci. Warto docenić odpowiedzialne podejście spółki, sygnatariusza samoregulacji, w obszarze ochrony interesów dzieci w działaniach reklamowych i marketingowych.

O konkursie

Każda firma, która poważnie myśli o mocnej pozycji rynkowej i chce na nim odgrywać ważną rolę, musi stawiać w swoich planach zachowania etyczne na równi z zyskiem, przychodami, badaniami i rozwojem itd. Konkurs Etyczna Firma, jako jedyny spośród organizowanych w Polsce, już od 9 lat wyróżnia najlepsze wzorce postępowania w biznesie. Jego celem jest promowanie tych wzorców i nagradzanie firm, dla których kodeks etyki nie stanowi jedynie elementu działań wizerunkowych, ale jest wyznacznikiem postępowania dla całej organizacji. Podstawowymi kryteriami konkursu są etyka i uczciwość, dlatego może w nim wziąć udział firma, która: •postępuje zgodnie z prawem i normami etycznymi;

•odnosi się z szacunkiem do partnerów biznesowych;

•stosuje zasady uczciwej konkurencji;

•buduje wewnętrzne zaufanie i dobre relacje między pracownikami;•walczy z oszustwami i patologiami;

•angażuje się w działalność na rzecz różnych grup interesariuszy.

Do grona Etycznych Firm należą najlepsi. Przy wsparciu partnera merytorycznego — kancelarii PwC Legal przyjęliśmy rygorystyczne kryteria, które mają na celu weryfikację potencjalnych laureatów. Pierwszym etapem jest wypełnienie bardzo szczegółowej ankiety, w której pytamy zarówno procedury, kodeksy i regulaminy obowiązujące w firmie oraz o podejście do ekologii, działalność prospołeczną i szkolenia dla pracowników. Do kolejnego etapu przechodzą organizacje, które przekroczą wymagany próg punktowy. Drugi etap konkursu polega na weryfikacji zgromadzonych informacji i wywiadzie w siedzibie zgłaszającej się firmy. Informacje przesłane przez przedsiębiorstwa zgłaszające się do 9. edycji Etycznej Firmy były weryfikowane i oceniane na podstawie kryteriów przygotowanych przez ekspertów kancelarii PwC Legal. Pod uwagę brano m.in. procedury, kodeksy i regulaminy obowiązujące w firmach, kulturę organizacyjną nastawioną na promowanie zachowań etycznych, dostępne dla pracowników szkolenia oraz podejście przedsiębiorstw do tematów takich jak ekologia i działania społeczne. Tytuł Etycznej Firmy przede wszystkim wzmacnia wizerunek przedsiębiorstwa jako profesjonalnego, odpowiedzialnego społecznie i godnego zaufania partnera biznesowego. Prestiż jest tym większy, że grono laureatów jest bardzo wąskie. Ponadto laureaci mogą posługiwać się logo konkursu, umieszczając je w stopce e-maila czy na stronie internetowej. Udział w konkursie jest bezpłatny

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane