Przedsiębiorcy zasadnie obawiają się zatrudniać

Witold Polkowski
20-05-2002, 00:00

Dyskusje o nowelizacji kodeksu pracy często prowadzone są na dość wysokim poziomie ogólności. Tymczasem rzeczywiste problemy przedsiębiorców tkwią w szczegółach. Aby potwierdzić tę tezę, proponujemy zapoznanie się z krótką instrukcją rozładunku wagonu, zgodnego z przepisami prawa pracy.

Wyobraźmy sobie, że pan Kowalski prowadzi małą firmę handlową i zatrudnia dwie pracownice biurowe. Sprowadził wagon sprzętu elektronicznego, który powinien zostać rozładowany. Jako wzorowy przedsiębiorca nie chciał zatrudniać pracowników na czarno. Ponieważ rozładowanie wagonu posiada cechy stosunku pracy, do jej wykonania należało zatrudnić pracownika. Kowalski znalazł kandydata i postanowił zatrudnić go na podstawie umowy o pracę na czas określony. W naiwności swej założył, iż praca ta wykonana zostanie w ciągu jednego dnia.

Osoba przyjmowana do pracy podlega wstępnym badaniom lekarskim. Wiedzący o tym pracodawca wcześniej zawarł szczegółową umowę z lekarzem medycyny pracy, od którego przyszły pracownik otrzymał skierowania na rtg. klatki piersiowej oraz wykonywane na czczo badania krwi i moczu. Następnego dnia rano udał się na te badania i już po 5 godzinach otrzymał ich wyniki, z którymi udał się ponownie do lekarza. Ten wystawił orzeczenie — i oczywiście rachunek dla pracodawcy.

Trzeciego dnia (wagon stoi i naliczane jest osiowe!) pracownik mógł podjąć pracę. Nie wolno go jednak dopuścić do niej bez przeszkolenia BHP, odbywającego się na koszt pracodawcy i w godzinach pracy. Program ramowy przewiduje 3-godzinne szkolenie ogólne, a dodatkowo 8-godzinne szkolenie stanowiskowe pod okiem instruktora. Pan Kowalski opracował instrukcję bezpiecznych metod pracy, z którą zapoznał pracownika.

Pracodawca musiał założyć również akta osobowe pracownika, więc zażądał wypełnionego kwestionariusza z niezbędną liczbą fotografii, świadectwa pracy oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje. W końcu podpisana została umowa o pracę, zawierająca szereg dodatkowych informacji, ponieważ w małej firmie nie ma z mocy prawa regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy. Pracownik złożył oświadczenia: o potrącaniu zaliczki na podatek dochodowy, o zamiarze korzystania z uprawnień do dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14, o przelewaniu wynagrodzenia na konto. Pracodawca dokonał zgłoszenia pracownika do ZUS. Założono akta osobowe, składające się z trzech części: A, B i C.

Oczywiście pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Ich rodzaje pracodawca, u którego nie działa organizacja związkowa, ustala w porozumieniu z pracownikiem wybranym przez załogę. Kowalski zorganizował wybory, opracował tabele norm, uzgodnił ją z wybranym pracownikiem i dokonał zakupu posiadającego certyfikat ubrania roboczego. Uzgodniono, że pracownik wyraża zgodę na pranie ubrania we własnym zakresie, za odpłatnością.

Po tych wszystkich formalnościach, pracownik przystąpił wreszcie do rozładunku wagonu. Czynności te pracodawca nadzorował osobiście, udzielając wskazówek jak rozładować poszczególne przesyłki. Kowalski zapłacił osiowe za przestój wagonu, praca została wykonana. Ale pracownik wystąpił w czasie pracy o udzielenie mu 2 dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym i to wystąpienie okazało się wiążące pracodawcę. Chociaż umowa rozwiązała się z dniem wykonania pracy, to pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 1/12 urlopu należnego, czyli 3 dni, za które otrzymał ekwiwalent.

Kowalski wystawił świadectwo pracy i przyjął od pracownika wydaną mu odzież roboczą, z mocy prawa stanowiącą własność pracodawcy. Dodatkowo wypełnił ewidencje: czasu pracy, wypłaconego wynagrodzenia oraz przydziału odzieży i obuwia roboczego. Wreszcie — wyrejestrował pracownika z ZUS, ale dokumenty wraz z listą płac będzie musiał przechowywać przez wiele lat nawet po zaprzestaniu prowadzenia działalności.

Po zapoznaniu się z powyższą instrukcją należy odpowiedzieć na pytanie: dlaczego stopa rejestrowanego bezrobocia w Polsce przekracza już 18 proc.?

Autor jest ekspertem Konfederacji Pracodawców Polskich

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Witold Polkowski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Przedsiębiorcy zasadnie obawiają się zatrudniać