Nie przegap w środę, 6 maja!

DI
05-05-2009, 20:27

Kalendarium wydarzeń na środę 6 maja:

Polska

Warszawa

KNF - Posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego  

09:00 Posiedzenie Sejmu (3 dni)

09:30 Posiedzenie sejmowej Komisji Etyki Poselskiej - posiedzenie zamknięte - rozpatrzenie wniosku Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość dotyczącego wypowiedzi posła Stefana Niesiołowskiego w dniu 3 marca 2009 r. na łamach "Dziennika"; rozpatrzenie wniosku posła Arkadiusza Mularczyka dotyczącego zachowania posła Mirosława Drzewieckiego w dniu 3 kwietnia 2009 r.; sprawy bieżące (Sejm, s. 337/bud. K)

09:30 Wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Gospodarki oraz Polityki Społecznej i Rodziny - rozpatrzenie uchwały Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1932) (Sejm, s. konferencyjna/NDP)

09:30 Posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych - rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Sejm, s. 118)

10:00 Losowanie jednolitych numerów dla list komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Siedziba Państwowej Komisji Wyborczej, s. Biała, Kancelaria Prezydenta, Wiejska 10)

10:30 Śniadanie prasowe Ernst & Young na temat funduszy unijnych i ich wykorzystania (Hotel Westin, Al. Jana Pawła II 21)

10:30 Posiedzenie sejmowej Komisji Etyki Poselskiej - przyjęcie uchwał Komisji Etyki Poselskiej w sprawie informacji złożonych przez posłów jako uzupełnienie danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym posłów złożonych w VI kadencji Sejmu - na początku kadencji oraz za 2007 r.; opracowywanie sprawozdania z analizy oświadczeń o stanie majątkowym posłów złożonych w VI kadencji Sejmu - na początku kadencji oraz za 2007 rok; sprawy bieżące - posiedzenie zamknięte (Sejm, s. 337/bud. K)

11:00 Konferencja pt. "Odpowiedzialny lobbing sposobem na kryzys", organizowana przez ZP Business Centre Club i Forum Związków Zawodowych (Pałac Lubomirskich, pl. Żelaznej Bramy 10)

11:00 Wspólne posiedzenie senackich Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska - gospodarka odpadami powstałymi z produkcji rolniczej i przetwórstwa rolno-spożywczego (Senat, s. 118)

11:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji - propozycje zmian przepisów prawnych dotyczących rozpoczęcia i zawieszenia działalności gospodarczej (m.in. obowiązek sprawozdawczy, obowiązek rejestracji w podatku od towarów i usług). Rozpatrzenie projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz ustawy - Kodeks spółek handlowych (RPMK/A-248) (Sejm, s. 14/bud. G)

11:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki - informacja Ministra Gospodarki o planowanej redukcji wydatków budżetowych w zakresie środków znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw gospodarki oraz o realizacji priorytetowych zadań w 2009 r. (Sejm, s. 24/bud. G)

12:00 Wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przygotowania Polski do organizacji Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Sejm, s. 22/bud. G)

12:00 Posiedzenie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji - rozpatrzenie "Informacji o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku" (druk senacki nr 530) (Senat, s. 176)

12:00 Manifestacja pracowników francuskiego koncernu EDF w Polsce przeciwko likwidacji miejsc pracy w spółkach energetycznych (pod siedzibą EDF Polska, Nowy Świat 19 i pod Ambasadą Francji , Piękna 1)

13:00 Konferencja prasowa nt. "Północny wylot trasy S7 z Warszawy (odcinek Czosnów - Trasa AK), z udziałem m.in. wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego (MUW, s. 159, pl. Bankowy 3/5)

13:30 Posiedzenie sejmowej Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji - rozpatrzenie propozycji regulacji prawnych dotyczących zmiany ustawy - Kodeks cywilny w zakresie umów leasingowych - kontynuacja; rozpatrzenie projektu nowelizacji ustawy - Kodeks wykroczeń (HZ/A-249) (Sejm, s. 23/bud. G)

14:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Skarbu Państwa - informacja na temat aktualnej sytuacji i przekształceniach w sektorze wydobywczym (Sejm, s. 118)

14:00 Konferencja prasowa nt. "Czysta Polska i Ukraina na EURO 2012", organizowana m.in. przez Polską Izbę Gospodarczą Czystości, której celem jest wskazanie mechanizmów i wypracowanie modelu utrzymania czystości i higieny w trakcie imprez o charakterze masowym (Centrum Prasowe PAP, Bracka 6/8) Akredytacje: info@czystosc-psc.org.pl

14:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Skarbu Państwa - informacja na temat aktualnej sytuacji i przekształceniach w sektorze wydobywczym (Sejm, s. 118)

14:00 Konferencja prasowa inaugurująca kampanię wyborczą Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego (Centrum Prasowe Foksal, Foksal 3/5)

16:00 Posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny - pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1511); rozpatrzenie uchwały Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983 (druk nr 1931) (Sejm, s. konferencyjna/NDP)

16:30 Posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - rozpatrzenie stanowiska Podkomisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia zobowiązań zmniejszenia emisji związków fosforu i azotu do Bałtyku przyjętych przez Polskę 15 listopada 2007 r. na konferencji Komisji Helsińskiej w Krakowie - kontynuacja; rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie funkcjonowania gospodarki łowieckiej w Polsce; informacja NIK o wynikach kontroli wydawania zintegrowanych pozwoleń na korzystanie ze środowiska oraz przestrzegania warunków w nich zawartych; sprawy bieżące (Sejm, s. 307/bud. B)

16:30 Wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Gospodarki - rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Gospodarki na dezyderat nr 7/2 Komisji Infrastruktury oraz Komisji Gospodarki w sprawie przygotowania przez Rząd RP w trybie pilnym całościowego programu działań na rzecz ratowania i rozwoju sektora motoryzacyjnego w Polsce (Sejm, s. 22/bud. G)

17:00 Posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi - rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne (druk senacki nr 548, druki sejmowe nr 1421 i 1784); rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (druk senacki nr 543, druki sejmowe nr 1604 i 1794); rozpatrzenie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (druk senacki nr 551, druki sejmowe nr 1806, 1875 i 1875-A); rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (druk senacki nr 552, druki sejmowe nr 1808, 1839 i 1839-A) (Senat, s. 217)

17:00 Posiedzenie senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej -komunikat Komisji Europejskiej do Rady UE, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Roczna strategia polityczna na rok 2010

17:00 Spotkanie Klubu Polska 2015+ pt. "Sojusz strategiczny Polski i Stanów Zjednoczonych. Bilans zysków i strat", z udziałem b. prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i prof. Romana Kuźniara (Klub Bankowca, Smolna 6)

18:00 Wspólne posiedzenie sejmowych Komisji Finansów Publicznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1830) (Sejm, 106)

Białystok
10:30 Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody nt. analizy raportu oddziaływania na środowisko obwodnicy Augustowa (siedziba RDOŚ, Pałac Hasbacha, ul. Dojlidy Fabryczne 23)

Bydgoszcz
08:30 Międzynarodowa konferencja "Internet a relacje międzyludzkie", organizowana m.in. przez Diecezję Bydgoską, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Urząd Miasta Bydgoszczy i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Opera Nova, ul. Marszałka Focha 5) Akredytacje: sekretariat@ekai.pl

Gdańsk
14:00 Podpisanie umowy dotyczącej budowy i eksploatacji nowoczesnej elektrociepłowni, która ma powstać we współpracy Grupy ENERGA SA, PGNiG SA oraz Grupy LOTOS S.A. (Biurowiec Grupy LOTOS SA, ul. Elbląska 135)

Kraków
09:30 Konferencja prasowa Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych "Próby likwidacji zawodu pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej poprzez wprowadzenie zarządzenia 105 prezesa NFZ" (Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Szlak 61)

14:30 Spotkanie prasowe Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nt. przygotowań w małopolskiej służbie zdrowia na wypadek wystąpienia wirusa grypy A/H1N1 (II Kliniki Chorób Wewnętrznych CM UJ, ul. Skawińska 8)

Olsztyn
11:00 Konferencja prezesa IPN Janusza Kurtyki (Delegatura IPN, ul. Partyzantów 87)

Szczecin
13:00 Prawdopodobny wyrok w procesie odwoławczym siedmiu byłych prezesów Stoczni Szczecińskiej Porta Holding (Sąd Apelacyjny, ul. Mickiewicza 163, s. 5)

15:30 Konferencja prasowa byłego premiera Leszka Millera i przewodniczącego SLD w regionie Dariusza Wieczorka na temat piątej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (centrum handlowe Galaxy, ul. Wyzwolenia)

Wrocław
10:30 Konferencja prasowa z udziałem przewodniczącego SLD Grzegorza Napieralskiego, Sekretarza RD SLD Radosława Mołonia oraz kandydata do PE Sergiusza Najara nt. kampaniiwyborczej do Parlamentu Europejskiego (Siedziba SLD, ul. Matejki 6)

 

Świat

MOSKWA - Drugi i ostatni dzień wizyty ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego w Rosji. Rozmowy z rosyjskim szefem dyplomacji Siergiejem Ławrowem (godz. 8.00). Spotkanie polsko- rosyjskiego Komitetu Strategii pod przewodnictwem obu szefów MSZ (9.00; konferencja prasowa o 10.30). Spotkanie ze współprzewodniczącymi Polsko-Rosyjskiego Forum Obywatelskiego (11.00). Złożenie wieńców przez Sikorskiego na Pokłonnej Górze (14.00) oraz w Butowie w hołdzie ofiarom II wojny światowej, ale także systemu komunistycznego (16.00). Ok. 20.00 przylot do kraju.

STRASBURG - W Parlamencie Europejskim o godz. 12.30 oświadczenie przewodniczącego PE Hansa-Gerta Poetteringa podsumowujące kadencję Europarlamentu, po nim oświadczenia szefów frakcji politycznych. Głosowania i debaty, m.in. w sprawie pakietu telekomunikacyjnego, urlopów macierzyńskich i ojcowskich.

PRAGA - Czeski senat ma głosować nad przyjęciem Traktatu z Lizbony (godz. 9.00). Traktat, reformujący podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej, został już zaaprobowany przez niższą izbę parlamentu, Izbę Poselską, w lutym.

WASZYNGTON - Spotykają się prezydenci USA, Afganistanu i Pakistanu - Barack Obama, Hamid Karzaj i Asif Ali Zardari; trójstronny szczyt poświęcony walce z talibami.

TBILISI - Początek manewrów NATO w Gruzji z udziałem ponad tysiąca żołnierzy (do 1 czerwca). Ćwiczenia zostały uznane przez Rosję za "prowokację". Pod naciskiem Moskwy z udziału w ćwiczeniach zrezygnowało 6 z 19 krajów: Łotwa, Estonia, Kazachstan, Mołdawia, Serbia i Armenia.

PRAGA - Szczyt UE-Kanada, na którym mają się zacząć rozmowy w sprawie porozumienia o partnerstwie gospodarczym. Ma być też podpisane porozumienie o usługach lotniczych.

 

GPW  
Bioton - Wprowadzenie do obrotu giełdowego 300 mln akcji s. M i 483,2 mln akcji serii N  
Novita - ZWZA podzieli zysk netto za 2008 rok. Spółka planuje wypłatę 0,60 zł dywidendy na akcję  
Suwary - WZA ma wyrazić zgodę na kupno nieruchomości  
Magellan - ZWZA m.in o zmianach w składzie rady nadzorcze  
CP Energia - koniec przyjmowania zapisów na akcje serii I  

Europa
9:48 – Francja - Indeks PMI dla usług za kwiecień
9:53 – Niemcy - Indeks PMI dla usług za kwiecień
10:00 - Publikacja indeksu PMI dla sektora usług (PMI Services) Strefy Euro za kwiecień.
11:00 - Publikacja danych o dynamice sprzedaży detalicznej (Retail Sales) w Strefie Euro za kwiecień. 

USA
13:00 - Wnioski o kredyt hipoteczny
13:30 - Raport Challengera za kwiecień
14:15 - Raport firmy ADP Employer Services dot. liczby nowych miejsc pracy utworzonych w kwietniu w USA przez przedsiębiorców.
16:30 - Publikacja danych nt. zapasów paliw w USA za ostatni tydzień.

Wyniki kwartalne przed sesją w USA publikuje Total, a po sesji Cisco.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / / Nie przegap w środę, 6 maja!