Inwestycje w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych

Inwestycje w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych

Cel

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie Konferencją Inwestycje w zakresie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Z uwagi na brak wolnych miejsc, rejestracja on-line została zakończona. Niebawem poinformujemy Państwa o nowym terminie, Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z Iwoną Durską: i.durska@pb.pl, 22 333 97 60.

Szanowni Państwo,

ostatni rok był bardzo istotny dla problematyki prawnej urządzeń przesyłających energię elektryczną, gaz, wodę, ciepło, sygnały telekomunikacyjne i podobnych. Sąd Najwyższy wydał wiele ważnych orzeczeń, wyjaśniając kwestie budzące dotąd wątpliwości oraz rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, w tym możliwość ustanowienia służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego. Prawdziwy przełom w judykaturze może nastąpić w zakresie urządzeń wybudowanych na nieruchomościach państwowych przed 1989 r., a to za sprawą oczekiwanej uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego, która zostanie wydana w sprawie III CZP 50/17.

W orzecznictwie sądów administracyjnych także doprecyzowano wiele kwestii istotnych z punktu widzenia ograniczania własności na potrzeby budowy i utrzymywania urządzeń przesyłowych, jak również dostępu do nieruchomości celem konserwacji i remontów urządzeń istniejących. W 2017 r. wydano szereg orzeczeń dotyczących kwestii zgodności inwestycji z aktami planistycznymi oraz obowiązków w zakresie prowadzenia rokowań poprzedzających wywłaszczenie. Po dwóch latach od wejścia w życie tzw. specustawy przesyłowej kształtuje się praktyka orzecznicza organów administracji. Równocześnie, trwają prace nad przygotowaniem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, którego ewentualne wprowadzenie istotnie zmieni zasady realizacji inwestycji liniowych.

Zapraszam Państwa na wyjątkowe warsztaty podczas których przedstawimy analizę najnowszych trendów w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Analiza opatrzona komentarzami prawników – praktyków specjalizujących się w problematyce urządzeń przesyłowych, z pewnością wzbogaci praktykę zawodową każdej osoby zajmującej się tym tematem.

Podczas warsztatów będziecie mieć Państwo również okazję do poznania i analizy zasad określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń przesyłowych obecnie projektowanych do budowy albo przebudowywanych.

Z przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w warsztatach!

Magdalena Sokulska
Project Manager

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • konkretna i najświeższa wiedza, poparta analizą najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów powszechnych
 • najwyższa jakość merytoryczna spotkania
 • konsultacje ekspertów związanych z tematyką urządzeń przesyłowych, którzy na co dzień prowadzą negocjacje i reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych
 • możliwość wymiany doświadczeń
 • imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

Kto powinien wziąć udział w warsztatach:
 • Przedsiębiorstwa Energetyczne
 • Przedsiębiorstwa Gazownicze
 • Przedsiębiorstwa Ciepłownicze
 • Przedsiębiorstwa Wodociągowe
 • Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjne
 • Właściciele Nieruchomości, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe
 • Administracja Publiczna
 • Kancelarie Prawne
 • Rzeczoznawcy Majątkowi
 • wszyscy zainteresowanych tematyką służebności przesyłu

A w szczególności:

Prezesi Zarządów, Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści reprezentujący Departamenty:

Inwestycji, Przesyłu, Eksploatacji, Zarządzania Siecią i Majątkiem, Prawny, Strategii i Rozwoju, Administracji, Nieruchomości, Ochrony Środowiska


Partner Merytoryczny

Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni spółka partnerska to kancelaria butikowa zajmująca się problematyką prawną urządzeń przesyłowych. Zespół kierowany przez mec. Piotra Zamrocha i mec. Iwo Fisza tworzą wyspecjalizowani prawnicy, autorzy licznych publikacji i cenieni prelegenci na szkoleniach dla przedsiębiorców przesyłowych, rzeczoznawców majątkowych oraz sędziów.

Partner kancelarii Piotr Zamroch jest ekspertem w zakresie prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania urządzeń przesyłowych przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych; jest też współautorem standardu wyceny dotyczącego określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa w zakresie budowy urządzeń przesyłowych, ich konserwacji oraz remontów, a także regulowania stanu prawnego istniejących urządzeń. Klientami kancelarii są spółki z sektora gazowego, ciepłowniczego, wodociągowego oraz wykonawcy sieci dystrybucyjnych i przesyłowych.

Prawnicy kancelarii są także znanymi blogerami, a serwis internetowy stworzony mec. Piotra Zamrocha www.przesył-energii.pl uznany został za najlepszy blog prawniczy w Polsce.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Bristol, ul. Krakowskie Przedmieście 42/44


Warszawa

Partner Merytoryczny

Patron

Patron Medialny