Dystrybucja w dobie nowych wyzwań regulacyjnych

Dystrybucja w dobie nowych wyzwań regulacyjnych

22 ‑ 23 maja 2019 / Warszawa

1795 zł netto od 29 stycznia do 22 marca

2195 zł netto od 23 marca do 23 maja

Dystrybucja w dobie nowych wyzwań regulacyjnych
 / 22 ‑ 23 maja 2019 / Warszawa  / 1795 zł netto Zarejestruj się

Cel


Umowy dystrybucyjne są powszechnie stosowane w obrocie. Dzięki nim firmy współpracujące na różnych szczeblach obrotu mogą ustalać między sobą zasady cyklicznej sprzedaży produktów wprowadzanych na rynek. W ten sposób dostawcy starają się usprawnić sprzedaż swoich produktów, dbając przy tym o ich odpowiedni wizerunek. Dystrybutorzy dążąc do maksymalizacji zysku, starają się niwelować ryzyka i ograniczenia – zarówno te narzucone przez dostawców, jak i wynikające z przepisów prawa konkurencji.

W praktyce budowanie i funkcjonowanie sprawnego system dystrybucji wymaga uwzględnienia szeregu ograniczeń, czy wręcz zakazów wynikających z prawa konkurencji. Ostatnie lata przyniosły szereg nowych przepisów i orzeczeń, które wymuszają większą rozwagę przy wyborze optymalnego systemu dystrybucji. Skutki błędnej decyzji może obecnie ponieść nie tylko spółka, ale również bezpośrednio osoba zarządzająca (np. kary finansowe dla menadżerów).

Jak ustrzec się ryzyka, błędów oraz negatywnych konsekwencji związanych z zawarciem umowy dystrybucyjnej powiedzą znamienici eksperci z kancelarii Affre & Wspólnicy Sp.k.

Program

Prelegenci

 • Joanna Affre

  Joanna Affre

  adwokat, partner zarządzający kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. k.
 • Maciej Janik

  Maciej Janik

  adwokat kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. k.
 • Marta Miszczuk

  Marta Miszczuk

  radca prawny, rzecznik patentowy kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. k.
 • Przemysław Rybicki

  Przemysław Rybicki

  radca prawny kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. k.

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Renata Grzeszczak
Renata Grzeszczak

Project Manager - Team Leader

Miejsce

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Warszawa

1795 zł netto od 29 stycznia do 22 marca

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny

 • kancelaria Affre & Wspólnicy Sp. k. Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników, którzy doradzają głównie w prawie konkurencji, obejmującym prawo antymonopolowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji i prawo konsumenckie oraz w prawie własności przemysłowej. Pomagamy przedsiębiorcom kształtować politykę dystrybucyjną, szkolimy w zakresie przeciwdziałania porozumieniom antykonku¬rencyjnym i nadużywania pozycji dominującej, dbamy o zgodność umów i regulaminów z prawem konsumenckim, a także oceniamy działania przedsiębiorców pod kątem czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie ochrony renomy, prawa reklamy, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, opłat półkowych i utrudniania dostępu do rynku. Z naszego doradztwa prawnego korzystają przedsiębiorcy m.in. z branż: FMCG, branży chemicznej i IT, spożywczej, odzieżowej, budowlanej, a także przedsiębiorcy z sektora mediów i reklamy.