Aleksandra Łukaszewicz
Aleksandra Łukaszewicz
W ,,Pulsie Biznesu" piszę od jesieni 2020. Pracę w redakcji łączę ze studiami w Szkole Głównej Handlowej i na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jako dumna z pochodzenia gdańszczanka wolne chwile najchętniej spędzam nad polski morzem.