Warszawa
Warsztaty
21 czerwca 2023
21 czerwca 2023
Negocjacje ze związkami zawodowymi w praktyce
Negocjacje ze związkami zawodowymi
Praktyczne wskazówki prowadzenia skutecznych negocjacji z ZZ

1995 zł netto do 21 czerwca

Cel

Negocjacje ze związkami zawodowymi to trudny i wymagający proces, w którym przedstawiciele pracodawcy i partnera społecznego spotykają się w celu uregulowania kwestii istotnych zarówno dla całej załogi jak i poszczególnych pracowników. Ze względu na bardzo dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość, duże napięcie wynikające z trudnej sytuacji gospodarczej oraz ogromną ilość zmian w prawie pracy, obszarów do rozmów i negocjacji jest coraz więcej.

Ważne jest, aby zrozumieć, że negocjacje ze związkami zawodowymi to proces wymagający od obydwu stron brania pod uwagę ich konsekwencji i to zarówno od strony zarządczej, jak i prawnej. 

W czasie warsztatów dowiesz się jak przygotować się do negocjacji ze związkami zawodowymi, jak prowadzić skuteczne negocjacje, jak rozwiązywać konflikty oraz jak w praktyce utrzymać trwałe i dobre relacje z przedstawicielami związków zawodowych. Omówimy różne strategie negocjacyjne oraz sposoby budowania zaufania i współpracy między stronami.

Podczas warsztatów omówimy m.in.:

 • Jakie są formalne możliwości założenia ZZ 
 • Jakie są konsekwencje objęcia firmy działaniem zakładowej oraz międzyzakładowej organizacji związkowej?
 • Jakie są uprawnienia związku zawodowego w indywidualnych sprawach pracowniczych
 • Jakie są uprawnienia i obowiązki związków zawodowych w zakresie pozyskiwania informacji o firmie
 • Jakie są zasady uczestniczenia związków zawodowych przy zawieraniu i zmianach układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień zakładowych
 • Jakie są zasady współpracy z pracodawcą w razie zwolnień grupowych
 • Jakie są zasady prowadzenia sporu zbiorowego w kontekście planowanych zmian w przepisach.

Mamy nadzieję, że po naszych warsztatach będziesz lepiej przygotowany do negocjacji ze związkami zawodowymi i zyskasz cenne umiejętności, które pozwolą Ci na osiągnięcie porozumienia w trudnych sytuacjach i budowanie trwałych relacji z przedstawicielami partnera społecznego.

Co gwarantujemy?

 • Wysoki poziom przekazywanej wiedzy = praktyczne ujęcie zagadnień
 • Udział znakomitych i doświadczonych prelegentów – praktyków
 • Imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • Dyrektorów/Kierowników/Menedżerów działu HR
 • Dyrektorów/Kierowników/Menedżerów działu ds. Administracyjno-Socjalnych
 • Dyrektorów/Kierowników/Menedżerów działu ds. relacji ze związkami zawodowymi
 • Właścicieli/Prezesów/Kadrę Zarządzającą
 • Dyrektorów/Kierowników/Menedżerów działu compliance
 • Dyrektorów/Kierowników/Menedżerów działu prawnego
 • Dyrektorów/Kierowników/Menedżerów Biura Zarządu
 • Przedstawicieli związków zawodowych
 • Przedstawicieli organizacji pracodawców 

Program

Środa, 21 czerwca

08:30

Rejestracja i poranna kawa

Warszawa, ,
08:55

Oficjalne rozpoczęcie warsztatów

 • Magdalena Marczak-Makowska, Project Manager, Puls Biznesu
Warszawa, ,
09:00

W jaki sposób mogą u pracodawcy powstać związki zawodowe – formalne możliwości po zmianach przepisów 2022/2023

 • Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak, Partner , C&C Chakowski & Ciszek
 • Mec Przemysław Ciszek, Partner Zarządzający, C&C Chakowski & Ciszek
Warszawa, ,
09:30

Jakie są konsekwencje objęcia firmy działaniem zakładowej, a międzyzakładowej organizacji związkowej?

 • Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak, Partner , C&C Chakowski & Ciszek
 • Mec Przemysław Ciszek, Partner Zarządzający, C&C Chakowski & Ciszek
 • Jak powinno być sporządzone pismo informujące pracodawcę o ilości działaczy związkowych w zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej?
 • Jak traktować członków nowo powstałego związku zawodowego „w organizacji”?
 • Dlaczego niekiedy wystarczy jedna osoba, aby w zakładzie pracy powstał pełnoprawny związek zawodowy?
 • Czy i w jaki sposób pracodawca może zakwestionować uprawnienia związku zawodowego w firmie?


Warszawa, ,
10:10

Uprawnienia działaczy związkowych w zakresie ochrony szczególnej przed zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy w zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej

 • Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak, Partner , C&C Chakowski & Ciszek
 • Mec Przemysław Ciszek, Partner Zarządzający, C&C Chakowski & Ciszek
 • Jakie są zasady ustalania liczby chronionych związkowców?
 • W jaki sposób związek zawodowy powinien wskazać chronionych działaczy?
 • Jak sporządzić zapytanie o zgodę na zwolnienie chronionego działacza?
 • Jakie sytuacje uzasadniają uchylenie ochrony szczególnej związkowca?
 • Jak powinno wyglądać udzielanie zgody na uchylenie ochrony szczególnej?


Warszawa, ,
10:50

Działania związku zawodowego w indywidualnych sprawach pracowniczych

 • Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak, Partner , C&C Chakowski & Ciszek
 • Mec Przemysław Ciszek, Partner Zarządzający, C&C Chakowski & Ciszek
 • Jakie są zasady konsultowania ze związkiem zawodowym zwolnień pracowników?
 • Jak sporządzać pisma zawiadamiające związek zawodowy o zamiarze zwolnienia pracownika?
 • Jak sformułować zapytanie o reprezentowanie konkretnego pracownika przez związek zawodowy?
 • Przy których umowach konsultacja nie jest wymagana?
 • Na czym polega reprezentacja związkowa w sprawach indywidualnych pracowników nie objętych ochroną szczególną?
 • W jakich okolicznościach i w jaki sposób pracodawca powinien informować związek zawodowy o karze porządkowej nałożonej na pracownika?
Warszawa, ,
11:30

Przerwa kawowa

Warszawa, ,
11:50

Uprawnienia i obowiązki związków zawodowych w zakresie pozyskiwania informacji o firmie

 • Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak, Partner , C&C Chakowski & Ciszek
 • Mec Przemysław Ciszek, Partner Zarządzający, C&C Chakowski & Ciszek
 • Prawo do tajemnicy/kłamstwa w kwestiach informacji poufnych/tajnych
 • Informacje dla związków, a RODO
Warszawa, ,
12:30

Zasady uczestniczenia związków zawodowych przy zawieraniu i zmianach układów zbiorowych pracy

 • Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak, Partner , C&C Chakowski & Ciszek
 • Mec Przemysław Ciszek, Partner Zarządzający, C&C Chakowski & Ciszek
 • Jakie są zasady prowadzenia rokowań przez związki zawodowe?
 • O czym należy pamiętać przy zawieraniu i zmianach układów zbiorowych pracy?
Warszawa, ,
13:10

Obowiązki pracodawcy w zakresie funkcjonowania organizacji związkowej

 • Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak, Partner , C&C Chakowski & Ciszek
 • Mec Przemysław Ciszek, Partner Zarządzający, C&C Chakowski & Ciszek
 • Jakie są zasady ponoszenia kosztów korzystania z pomieszczeń i urządzeń technicznych?
 • Jakie są zasady odprowadzania przez pracodawcę składek członkowskich?
 • Jak powinna być sformułowana zgoda pracownika na potrącanie składki związkowej?
Warszawa, ,
13:50

Przerwa na lunch

Warszawa, ,
14:30

Spory zbiorowe

 • Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak, Partner , C&C Chakowski & Ciszek
 • Mec Przemysław Ciszek, Partner Zarządzający, C&C Chakowski & Ciszek
 • Zasady prowadzenia sporu zbiorowego.

-Kiedy rozpoczyna się spór zbiorowy?

-Jakie żądania nie mogą być przedmiotem sporu zbiorowego?

-Kiedy spór zbiorowy jest prawnie niedopuszczalny?

-Jak sporządzić porozumienie kończące spór zbiorowy?

-Kiedy i w jaki sposób sporządzić protokół rozbieżności?

 • Rokowania, Mediacja, Arbitraż – etapy sporu zbiorowego
 • Strajk i strajk ostrzegawczy
Warszawa, ,
15:15

Zwolnienia grupowe

 • Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak, Partner , C&C Chakowski & Ciszek
 • Mec Przemysław Ciszek, Partner Zarządzający, C&C Chakowski & Ciszek
 • Jakie są zasady współpracy z pracodawcą w razie zwolnień grupowych?
 • Jakie pisma powinny być sporządzenia dla związków w razie zwolnień grupowych?
Warszawa, ,
16:00

Zakończenie warsztatów

Warszawa, ,

Prelegenci

 • Mec Przemysław Ciszek

  Mec Przemysław Ciszek

  Partner Zarządzający, C&C Chakowski & Ciszek
  Partner Zarządzający kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, radca prawny oraz wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współtworzył Departament Prawa Pracy i Prawa Europejskiego w międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje współpracę z Departamentem Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy oraz szkolenia dla inspektorów pracy. Specjalizuje się w tematyce indywidualnego prawa pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. Realizuje projekty z zakresu szeroko pojętej optymalizacji czasu pracy głównie w branży produkcyjnej i energetyce. Jest autorem wielu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy. Doradza w języku polskim i niemieckim.
 • Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak

  Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak

  Partner , C&C Chakowski & Ciszek
  Partner kancelarii C&C Chakowski & Ciszek oraz doktor habilitowany nauk prawnych i wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych i MBA m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii L. Koźmińskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest autorem lub współautorem około 100 referatów prezentowanych na konferencjach, seminariach i szkoleniach organizowanych m. in. przez European Commission (Bruksela), International Labour Office (Genewa), European Network of Labor Inspections (Dusseldorf), Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania Personelem (EAPM). Jest autorem lub współautorem wielu publikacji książkowych m.in. „Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie”, „Zbiorowe prawo pracy. Komentarz”, „Komentarz do Kodeksu pracy” oraz „Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)”. Specjalizuje się w tematyce fuzji, przejęć, restrukturyzacji zatrudnienia, a także motywacji płacowej i pozapłacowej pracowników. Doradza w języku polskim i angielskim.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Miejsce

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Marczak
Magdalena Marczak

Project Manager

Współpraca

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Warszawa

1995 zł netto do 21 czerwca

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny