Największe wyzwania stojące przed grupami kapitałowymi w 2022 roku

Jakie są największe wyzwania stojące przed grupami kapitałowymi w 2022 roku? O odpowiedź na to pytanie poprosiliśmy Filipa Gorczycę, Członka Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych i Członka Rad Nadzorczych CCC, Ferro i Artifex Mundi.

Jednym z największych wyzwań dla grup kapitałowych w 2022 r. będzie sprostanie licznym zmianom regulacyjnym, w tym zmianom w zakresie szeroko pojętego ładu korporacyjnego.

Na przestrzeni ostatnich lat miał miejsce szereg zmian regulacyjnych będących efektem wyciągania wniosków z głośnych afer gospodarczych i nieprawidłowości (na czele z GetBackiem jeśli chodzi o polski rynek) oraz szukania sposobów zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia w przyszłości, a także wynikających z dążenia do zapewnienia, że jednostki zainteresowania publicznego będą działały w sposób zrównoważony i społecznie odpowiedzialny (warto przypomnieć, że hasło ESG zawiera również literę G, tj. Governance – ład korporacyjny). Ewentualne zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych tę dynamikę tylko zwiększą.

W ładzie korporacyjnym kluczowe znaczenie odgrywa prawidłowo wykonująca swoje obowiązki rada nadzorcza, a w przypadku części podmiotów – w tym w szczególności jednostek zainteresowania publicznego – również funkcjonujący w jej ramach komitet audytu.

Część wspomnianych zmian regulacyjnych, zwłaszcza planowanych zmian w KSH – ma w zamiarze właśnie wzmocnienie tych organów, tak aby sprawowany przez nie nadzór był skuteczniejszy. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w przypadku afery GetBacku, Komisja Nadzoru Finansowego, nakładając niedawno wysokie kary na byłych członków Rady Nadzorczej tej spółki stwierdziła, że, „sposób wykonywania nadzoru przez ukaranych członków rady nadzorczej był następczy i nieskuteczny.”

Sprawdź program konferencji online “Grupy Kapitałowe 2022”, 24 marca >>

Należy zauważyć, że z perspektywy ewolucji regulacji, wytycznych organów nadzoru oraz dobrych praktyk, w coraz większym stopniu punkt ciężkości jeśli chodzi o zakres zadań nadzorczych przesuwa się w kierunku komitetów audytu. W efekcie komitetom audytu powierzony został bardzo szeroki zakres odpowiedzialności. Wczytując się w niektóre przepisy, wytyczne i dobre praktyki, mogą odnieść wrażenie, że oczekuje się od nich pełnienia roli „cienia dyrektora finansowego” i zagłębienia się w sprawy spółki leżące w obszarze odpowiedzialności komitetu audytu w stopniu niemalże równym z jej dyrektorem finansowym (i to obok ich pozostałych obowiązków jako członków rady nadzorczej).

Filip Gorczyca, Członek Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych oraz Członek Rad Nadzorczych CCC, Ferro i Artifex Mundi
Filip Gorczyca, Członek Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych oraz Członek Rad Nadzorczych CCC, Ferro i Artifex Mundi
Piotr Waniorek

Jednocześnie regulacje nakładają na członków rady nadzorczej i komitetu audytu tyle wymogów o charakterze formalnoprawnym i administracyjnym, że samo ich wypełnienie zabiera niemałą część czasu przewidzianą dla funkcjonowania rad nadzorczych w znacznej części spółek. Zwłaszcza, że regulacje te oraz dokumenty o charakterze dobrych praktyk, nie są ze sobą w pełni spójne, a wymogi, które nakładają, nie zawsze prowadzą do jednoznacznych wniosków odnośnie do prawidłowego sposobu postępowania. Ponadto z uwagi na mnogość mających zastosowanie aktów prawnych i innych dokumentów, występuje kłopot z zapewnieniem, że wszystkie wymogi zostaną w ciągu roku obrotowego wypełnione, a także z odpowiednim ułożeniem harmonogramu realizacji wszystkich zadań. Nie jest to tylko polski problem. Przykładowo, według przeprowadzonego w ubiegłym roku badania na rynku niemieckim przez Hengeler Mueller, 65% ankietowanych wskazało na efektywność jako jedno z największych wyzwań dla funkcjonowania rady nadzorczej.

W praktyce prowadzi to do sytuacji, że większości rad nadzorczych, a zwłaszcza funkcjonujących w ich ramach komitetów audytu, pozostaje niewiele czasu na odpowiednią refleksję i wysiłek intelektualny oraz pogłębioną dyskusję na tematy istotne z perspektywy nadzoru nad prowadzonym biznesem, ale niekoniecznie wymienione wprost w regulacjach. Jednak taka właśnie pogłębiona refleksja jest w praktyce niezbędna, jeśli rada nadzorcza ma odgrywać swoją najważniejszą rolę, czyli zapewniać nadzór nad odpowiednim kształtem i realizacją strategii.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych przygotowało niedawno Przykładowy Roczny Plan Pracy Komitetu Audytu. Dokument ten został opracowany w celu wsparcia komitetów audytu poprzez udostępnienie im narzędzia, w którym zebrane zostały wszystkie niezbędne zadania, tak aby umożliwić odpowiednie ich rozplanowanie oraz aby zmniejszyć ryzyko, iż jakiekolwiek z przewidzianych regulacjami obowiązków nie zostaną zrealizowane. Wykorzystanie tego narzędzia zwiększa efektywność funkcjonowania komitetu audytu, co skutkuje tym, że komitetowi pozostaje więcej czasu na dogłębne zrozumienie najbardziej krytycznych obszarów w danej spółce i tym samym umożliwia lepsze wypełnienie swojej roli.

Newsletter konferencje.pb.pl
Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.
ZAPISZ MNIE
×
Newsletter konferencje.pb.pl
autor: Mateusz Stempak
Ostatnia środa miesiąca
Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: [email protected]. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: [email protected]. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Warto przypomnieć w tym miejscu, że dogłębna analiza afer takich jak Enron, Wirecard, Theranos (najbardziej znany w ostatnim czasie na świecie przykład „Fake it till you make it” – podejścia popularnego niestety również wśród wielu notowanych na warszawskiej giełdzie młodych spółek) czy GetBack pokazuje, że tym, co umożliwiło narastanie określonych patologii najczęściej nie było całkowite pominięcie danego tematu w pracach rady nadzorczej oraz audytu wewnętrznego i zewnętrznego, lecz nie zgłębienie newralgicznych obszarów dostatecznie głęboko i z odpowiednią refleksją.

Mimo natłoku obowiązków przewidzianych w regulacjach, członkowie rad nadzorczych nie powinni zapominać, co jest wciąż ich najważniejszym zadaniem, a mianowicie nadzór nad realizacją strategii spółki.

Autor komentarza: Filip Gorczyca, Członek Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych oraz Członek Rad Nadzorczych CCC, Ferro i Artifex Mundi

Spotkaj się online z Filipem Gorczycą podczas konferencji online “Grupy Kapitałowe 2022” >>

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej.

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż.

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników.