Warszawa
16 września 2015
16 września 2015
I BANKING PROFITABILITY FORUM
None

Cel

Rada Programowa

 • dr hab. Bogusław Półtorak – redaktor naczelny Bankier.pl, Przewodniczący Rady Programowej
 • Mieczysław Groszek - wiceprezes Związku Banków Polskich
 • Mirosław Skiba - członek zarządu Banku Zachodniego WBK
 • Jarosław Augustyniak - prezes Idea Banku
 • Piotr Alicki - wiceprezes PKO Banku Polskiego

W programie m.in.

 • Wyzwania regulacyjne i rynkowe w sektorze finansowym w najbliższych latach
 • Partnerstwo strategiczne i „pakietowanie” produktów bankowych
 • Programy aktywizujące i lojalnościowe w świecie niskiego interchange’u
 • Przyszłość oddziałowego kanału dystrybucji
 • Banki versus duże firmy technologicznepojedynek na świecie, ale czy też w Polsce

Przed sektorem finansowym trudny czas konieczności utrzymania wysokiego wyniku finansowego z poprzednich lat. Czynniki zewnętrzne takie jak niskie stopy procentowe, zwiększenie daniny na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, spadek stawek interchange, konieczność dostosowania się do wymogów regulatorów – np. Rekomendacja U, skokowy wzrost wartości CHF - nie sprzyjają realizacji tego celu. Dlatego też organizujemy pierwsze forum, którego celem jest wsparcie budowy nowej strategii dochodowej dla sektora na najbliższe lata, w tej edycji – na okres 2015-2017.

I Banking Profitability Forum
ma być miejscem spotkań praktyków, odpowiedzialnych za realizację celów dochodowych dla swojej instytucji, aby dzięki poznaniu głównych trendów biznesowych, najlepszych case-studies oraz prezentacji dostawców i partnerów, wynieśli ze spotkania pomysły, inspiracje, a może również gotowe odpowiedzi na pytania:

 • gdzie szukać nowych strumieni dochodów
 • jakie niestandardowe działania można podjąć w celu ograniczenia kosztów działalności finansowej
 • jak zbudować strategię dystrybucji, aby maksymalnie zwiększyć efektywność kanału oddziałowego i wzmocnić kanały zdalne
 • gdzie wykorzystać radykalnie zwiększający się potencjał automatyzacji procesów

Zapraszam do udziału
Renata Grzeszczak – project manager
22 333 97 77, [email protected]

"Banking Profitability Forum to nowa inicjatywa Bonnier Business Polska, portalu finansowego Bankier.pl i Obserwatorium.biz. Chcielibyśmy, aby wydarzenie było przede wszystkim okazją do poszukiwania nowych szans rozwoju biznesu finansowego. W obecnych warunkach rynkowych dochodzi do wyjątkowych napięć, które już wkrótce mogą zaważyć na kondycji finansowej całego sektora.

Utrzymywanie bardzo dobrych wyników finansowych w warunkach dużych wyzwań regulacyjnych i rynkowych wymaga więc zrewidowania dotychczasowego podejścia biznesowego na jeszcze bardziej elastyczne i otwarte. Szczególnie obiecujące jest poszukiwanie synergii z innymi branżami obsługującymi klienta masowego.

Drugim obszarem jest dalsza optymalizacja procesów obsługi. Tu szczególnym wyzwaniem jest zwiększenie efektywności bez utraty jakości w relacjach z klientami. Automatyzacja procesów sprzedażowych i marketingowych jest szansą, do wykorzystania której trzeba się dobrze przygotować.

Wreszcie coraz powszechniejsza multikanałowość, która wymaga coraz lepszej koordynacji procesów i celów. Biznes finansowy staje przed szczególnymi wyzwaniami, a naszym celem jest stworzenie forum dla poszukania nowego podejścia dla jej biznesowego rozwoju w najbliższych latach. Zachęcam Państwa do włączenia się w tę inicjatywę i poszukiwania nowych ścieżek poprawy wyników w całym sektorze".


dr hab. Bogusław Półtorak, redaktor naczelny, Bankier.pl

„Trudna sytuacja sektora finansowego, związana z presją regulacyjną i skomplikowanymi warunkami biznesowymi, jest tak naprawdę szansą do przedefiniowania sposobu działania dla graczy na tym rynku. Digitalizacja procesów dystrybucji i obsługi, automatyzacja procesów operacyjnych, innowacyjne produkty i usługi, międzysektorowe sojusze biznesowe – w tych obszarach kryje się potencjał banków i innych instytucji finansowych na utrzymanie, a nawet wzrost dotychczasowego wyniku finansowego, mimo niesprzyjającego otoczenia”.


dr Miłosz Brakoniecki, współzałożyciel i członek zarządu Obserwatorium.biz
O Partnerach

Simon - Kucher & Partners – globalna firma doradcza powszechnie uznana za światowego lidera doradztwa cenowego. Firma specjalizuje się w strategii, marketingu, zarządzaniu cenami i sprzedaży. Od 30 lat wspiera firmy z wielu państw świata, w tym liczne banki i instytucje finansowe , w zakresie zwiększania zyskowności i rentowności


Partner merytoryczny

Obsrwatorium.biz - Wyspecjalizowana spółka doradcza. Wspiera firmy z sektora finansowego w zakresie rozwoju elektronicznych kanałów dystrybucji, systemów płatności elektronicznych oraz przy budowie i wdrażaniu strategii cyfrowych. Przedsiębiorstwom z sektora IT oferuje doradztwo przy budowie i rozwoju produktów
i usług przeznaczonych dla sektora finansowego, pomaga także w poznaniu kierunków rozwoju branży, wspiera w procesach sprzedaży wypracowanych produktów i usług. Wspólnie z partnerami opracowuje i wdraża strategie cyberbezpieczeństwa na potrzeby przedsiębiorstw z sektora finansowego, softwarehouse'ów, organizacji non-profit czy instytucji publicznych. Realizuje analizy rynku i przygotowuje raporty merytoryczne z zakresu bankowości mobilnej i internetowej, systemów płatności elektronicznych i bezpieczeństwa IT. Występuje również jako partner merytoryczny konferencji branżowych, prowadzi działania popularyzacyjne i edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa i biznesu elektronicznego.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65


Warszawa

Współorganizator

Partner

Partner Merytoryczny

Patron Honorowy

Patron Medialny