Warszawa
Konferencja
14 ‑ 15 maja 2018
14 ‑ 15 maja 2018
Hotel Novotel Airport, ul. 1 Sierpnia 1
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji
None
Ochrona technologii, know-how, receptur...

Cel

Szanowni Państwo,

w czerwcu 2018 r. upływa termin transpozycji do krajowych porządków prawnych Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem („Dyrektywa”). Przepisy Dyrektywy wprowadzają kompleksową regulację związaną w ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Wdrożenie Dyrektywy do porządków prawnych państw członkowskich powinno w istotny sposób przyczynić się do harmonizacji i ujednolicenia w Unii Europejskiej standardów ochrony tego składnika przedsiębiorstwa, mającego coraz częściej kluczowe znaczenie w coraz bardziej innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarce. Jakkolwiek tajemnica przedsiębiorstwa jest objęta ochroną obecnie obowiązujących w Polsce regulacji, transpozycja Dyrektywy będzie wymagała pewnych zmian również w polskich przepisach.

Celem organizowanej przez Puls Biznesu konferencji „Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji” jest nie tylko przestawienie najbardziej istotnych zmian dotyczących zakresu i warunków ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa wynikających z Dyrektywy, ale również praktyczne omówienie aktualnych oraz kluczowych problemów związanych ze skuteczną ochroną know-how. Podczas konferencji nasi znamienici prelegenci przedstawią Państwu zagadnienia dotyczące m.in. konsekwencji zmiany definicji tajemnicy przedsiębiorstwa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w relacjach pracowniczych, środków ochrony w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wynikających z Dyrektywy zmian dotyczących odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, a także transakcji, których przedmiotem jest tajemnica przedsiębiorstwa.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji oraz zapoznania się z programem wydarzenia.

Do zobaczenia podczas Konferencji!

Magdalena Sokulska
Project Manager

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • Dyrektorów, Kierownik Działów Prawnych
 • Prawników Zewnętrznych i Wewnętrznych
 • Radców Prawnych, Adwokatów
 • Dyrektorów i Managerów ds. Compliance
 • Compliance Officerów
 • Dyrektorów i Menedżerów ds. badań i rozwoju (innowacji)
 • Dyrektorów i Menedżerów ds. HR
 • Dyrektorów i Menedżerów ds. bezpieczeństwa informacji
 • Dyrektorów i Menedżerów ds. marketingu
 • Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających
 • oraz wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem i aktualizacją wiedzy w tej dziedzinie prawa

Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu?

 • wysoki poziom przekazywanej wiedzy
 • prelekcje cenionych i doświadczonych prelegentów – ekspertów
 • inspirujące dyskusje oraz liczne case studies
 • możliwość wymiany doświadczeń
 • imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

Większa ochrona tajemnic firm

Pb.pl 2018.01.04

"Siłą nowych przepisów jest wyraźne poszerzenie zakresu zachowań podpadających pod bezprawne (bez zgody firmy) łamanie tajemnic biznesowych. Karane będzie już nie tylko ujawnianie ich innym osobom, ale także przekazywanie osobom nieuprawnionym, nawet jeżeli one tych tajemnic nie poznały. Jako przykład można podać samo wręczenie komuś nośnika zawierającego biznesowe tajemnice, z którymi ta osoba nie zapoznała się, gdyż nośnik był zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem do zawartych w nim poufnych danych. Karane będzie także wykorzystywanie poufnych danych o przedsiębiorcach. Tajemnicą przedsiębiorstwa są wszelkie informacje, co do których zostały podjęte działania w celu zachowania ich w poufności. Do tych tajemnic mogą należeć w szczególności informacje techniczne, technologiczne, know-how, organizacyjne oraz wszelkie inne posiadające wartość gospodarczą. Resort sprawiedliwości uważa, że wprowadzenie nowych przepisów pozytywnie wpłynie na polskich przedsiębiorców. „Przewiduje się zwiększenie inwestycji w działalność badawczo-rozwojową ze względu na zmniejszenie ryzyka wycieku efektów tej działalności, równoznaczne z niską lub zerową stopą zwrotu z tejże inwestycji” — czytamy w uzasadnieniu."

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Novotel Airport, ul. 1 Sierpnia 1


Warszawa

Patron Medialny