Budowa i utrzymywanie urządzeń przesyłowych

Budowa i utrzymywanie urządzeń przesyłowych

Budowa i utrzymywanie urządzeń przesyłowych
 / 20 ‑ 21 listopada 2018 / Warszawa

Cel

Ostatni rok był bardzo istotny dla problematyki prawnej urządzeń przesyłających energię elektryczną, gaz, wodę, ciepło, sygnały telekomunikacyjne i podobnych. Sąd Najwyższy wydał wiele ważnych orzeczeń, rozstrzygając kwestie budzące dotąd wątpliwości w praktyce oraz rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, w szczególności wyjaśniając istotę pasa służebności przesyłu oraz jego stosunek do strefy oddziaływania niektórych urządzeń przesyłowych. Przy okazji tych rozstrzygnięć, Sąd Najwyższy doprecyzował, jakie obszary nieruchomości powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu odpowiedniego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

Ostatecznego stanowiska Sądu Najwyższego doczekał się problem służebności gruntowej powstałej z mocy prawa i tytułu prawnego do nieruchomości dla urządzeń wybudowanych na gruntach Państwa przed uwłaszczeniem przedsiębiorstw państwowych, a to za sprawą uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego wydanej w sprawie III CZP 50/17.

W orzecznictwie sądów administracyjnych także doprecyzowano wiele kwestii istotnych z punktu widzenia ograniczania własności na potrzeby budowy i utrzymywania urządzeń przesyłowych, jak również dostępu do nieruchomości celem konserwacji i remontów urządzeń istniejących. W 2018 r. wydano szereg orzeczeń dotyczących kwestii kwalifikacji prac jako przebudowy albo remontu, prowadzenia rokowań w przypadku współwłasności, a także wykazywania przesłanek zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości. Równocześnie, trwają prace nad przygotowaniem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, którego ewentualne wprowadzenie istotnie zmieni zasady realizacji inwestycji liniowych.

Zapraszamy Państwa na wyjątkową konferencję podczas której przedstawimy analizę najnowszych trendów w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Analiza opatrzona komentarzami prawników – praktyków specjalizujących się w problematyce urządzeń przesyłowych, z pewnością wzbogaci praktykę zawodową każdej osoby zajmującej się tym tematem. Na uwagę zasługuje również temat mediacji, której istota oraz szanse na wykorzystanie w inwestycjach przesyłowych zostaną szczegółowo przeanalizowane w czasie konferencji.

Podczas wydarzenia będziecie mieć Państwo również okazję do poznania punktu widzenia sędziów na sposób prowadzenia sporów dotyczących urządzeń przesyłowych oraz praktycznych problemów, z którymi muszą mierzyć się sądy powszechne rozstrzygając sprawy indywidualne.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową agendą wydarzenia.

Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością w gronie uczestników konferencji Budowa i utrzymywanie urządzeń przesyłowych - aspekty prawne i społeczne w dniach 20-21 listopada 2018 r. w Warszawie.

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

 • wysoki poziom przekazywanej wiedzy
 • praktyczne ujęcie zagadnień, analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • prelekcje znakomitych i doświadczonych prelegentów – praktyków, którzy na co dzień prowadzą negocjacje i reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych
 • możliwość wymiany doświadczeń
 • imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę


Kto powinien wziąć udział w wydarzeniu:

 • Przedsiębiorstwa Energetyczne
 • Przedsiębiorstwa Gazownicze
 • Przedsiębiorstwa Ciepłownicze
 • Przedsiębiorstwa Wodociągowe
 • Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjne
 • Właściciele Nieruchomości, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe
 • Administracja Publiczna
 • Kancelarie Prawne
 • Rzeczoznawcy Majątkowi
 • wszyscy zainteresowanych tematyką służebności przesyłu

A w szczególności:

Prezesi Zarządów, Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści reprezentujący Departamenty:

Inwestycji, Przesyłu, Eksploatacji, Zarządzania Siecią i Majątkiem, Prawny, Strategii i Rozwoju, Administracji, Nieruchomości, Ochrony Środowiska

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Sound Garden, ul. Żwirki i Wigury 18


Warszawa

Partner Merytoryczny

Patron

Patron Medialny

 • Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni

  Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni spółka partnerska to kancelaria butikowa zajmująca się problematyką prawną urządzeń przesyłowych. Zespół kierowany przez mec. Piotra Zamrocha i mec. Iwo Fisza tworzą wyspecjalizowani prawnicy, autorzy licznych publikacji i cenieni prelegenci na szkoleniach dla przedsiębiorców przesyłowych, rzeczoznawców majątkowych oraz sędziów. Partner kancelarii Piotr Zamroch jest ekspertem w zakresie prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania urządzeń przesyłowych przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych; jest też współautorem standardu wyceny dotyczącego określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa w zakresie budowy urządzeń przesyłowych, ich konserwacji oraz remontów, a także regulowania stanu prawnego istniejących urządzeń. Klientami kancelarii są spółki z sektora gazowego, ciepłowniczego, wodociągowego oraz wykonawcy sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. Prawnicy kancelarii są także znanymi blogerami, a serwis internetowy stworzony mec. Piotra Zamrocha www.przesył-energii.pl uznany został za najlepszy blog prawniczy w Polsce.