Prawne aspekty funkcjonowania systemów przesyłowych i dystrybucyjnych

Prawne aspekty funkcjonowania systemów przesyłowych i dystrybucyjnych

21 października 2021 / online

1095 zł netto do 3 września (cena udziału online)

1595 zł netto do 21 października (cena udziału online)

Cel

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji konferencji, której przedmiotem są prawne aspekty budowy i utrzymywania urządzeń przesyłowych: elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych.

Mając na uwadze bardzo pozytywne reakcje uczestników poprzedniej edycji, zapraszamy nie tylko na prelekcje merytoryczne, ale także do uczestnictwa w panelu dyskusyjnym oraz do rozmowy z ekspertami przy stolikach tematycznych.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, jak usprawnić proces pozyskiwania praw do nieruchomości na potrzeby przyłączeń do sieci, co jest istotne w praktyce każdego operatora.

Jak zwykle przeanalizujemy najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych istotne dla codziennej praktyki przedsiębiorców przesyłowych, oprócz tego jednak spojrzymy w przyszłość i wyzwania, które stoją przed sektorem dystrybucyjnym i przesyłowym, także w kontekście rozwoju odnawialnych źródeł energii i wpływu na przyłączanie ich do sieci. Zajmiemy się również problemem standaryzacji czynności w wydziałach zajmujących się roszczeniami właścicieli nieruchomości obciążonych urządzeniami przesyłowymi, także w aspekcie współpracy z pełnomocnikami spółek.

Zapraszamy pracowników i pełnomocników przedsiębiorców przesyłowych, jesteśmy przekonani, że przekazane informacje pozwolą wzbogacić wiedzę, zaś możliwość rozmowy z ekspertami ułatwi rozwiązanie trudnych problemów w codziennej praktyce.

Co gwarantujemy?

 • różnorodne formuły: interesujące prelekcje, case studies, panel dyskusyjny, stoły eksperckie
 • wiedzę na najwyższym poziomie
 • praktyczne ujęcie zagadnień, analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • prelekcje znakomitych i doświadczonych prelegentów – praktyków, którzy na co dzień prowadzą negocjacje i reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych
 • atmosferę sprzyjającą pogłębianiu wiedzy
 • możliwość wymiany doświadczeń
 • imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

Kto powinien wziąć udział w wydarzeniu?

 • Przedsiębiorstwa Energetyczne
 • Przedsiębiorstwa Gazownicze
 • Przedsiębiorstwa Ciepłownicze
 • Przedsiębiorstwa Wodociągowe
 • Przedsiębiorstwa Kanalizacyjne
 • Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjne
 • Właściciele Nieruchomości, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe
 • Administracja Publiczna
 • Kancelarie Prawne
 • Rzeczoznawcy Majątkowi
 • wszyscy zainteresowanych tematyką służebności przesyłu

Program

Czwartek, 21 października

08:55

Oficjalne przywitanie, rozpoczęcie konferencji

 • Magdalena Sokulska, Project Manager, Puls Biznesu
online, ,
09:00

PANEL DYSKUSYJNY - Jak sprawnie pozyskiwać prawa do nieruchomości na potrzeby przyłączeń do sieci

online, ,
09:45

Opodatkowanie infrastruktury przesyłowej podatkiem od nieruchomości

 • dr Adam Kałążny, Radca Prawny, Partner Associate, kieruje Zespołem ds. Podatku od nieruchomości, Deloitte
 • Czy urządzenia przesyłowe podlegają podatkowi od nieruchomości? Wątpliwości po wyroku NSA z 22 lipca 2020 r. (II FSK 1064/20)
 • Grunty pod liniami przesyłowymi – jaki podatek zapłacić i według jakiej stawki?
 • Czy budynek jest zawsze budynkiem – jak opodatkować stacje redukcyjno-pomiarowe i główne punkty zasilania
online, ,
10:30

Przerwa

online, ,
10:45

Udostępnianie infrastruktury elektroenergetycznej przedsiębiorcom telekomunikacyjnym - konstruktywna współpraca sektorów

 • Marek Prętki, Manging Associate, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr
 • Podstawowe regulacje prawne i znaczenie Decyzji Prezesa UKE z lutego 2021 r. stosowanych od maja / czerwca 2021 r.
 • Zawieranie nowych umów ramowych i umów szczegółowych
 • Dostosowanie „starych” umów dostępowych do Warunków Dostępu z Decyzji
 • Decyzja i umowy ramowe a inne regulacje prawne oraz prawa osób trzecich
 • Znaczenie standardów technicznych współpracy
online, ,
11:30

Nowelizacja specustawy przesyłowej – praktyczne wykorzystanie w prowadzonych postępowaniach

 • Bogumił Walec, Radca Prawny, Kierownik działu prawnego, Eltel Networks Energetyka S.A.
 • Najistotniejsze zmiany w specustawie przesyłowej wywołane nowelizacją z dnia 20 kwietnia 2021 r.
 • Problematyka przepisów przejściowych i wpływu nowelizacji na realizowane obecnie strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych oraz postępowania administracyjne będące w toku, w chwili wejścia w życie nowelizacji
 • Przebudowa obiektów liniowych, kolizyjnych, będących własnością spółek dystrybucyjnych w świetle nowelizacji z dnia 20 kwietnia 2021 r.
 • Uzyskiwanie decyzji lokalizacyjnej dla terenów szczególnych – gruntów stanowiących pas drogowy drogi publicznej i gruntów objętych obszarem kolejowym, stanowiących własność Skarbu, gruntów pokrytych wodami, gruntów będących w zarządzie PGL Lasy Państwowe
online, ,
12:15

Przerwa

online, ,
12:30

Stoły Eksperckie - zapraszamy do dyskusji tematycznych

Formuła stołów eksperckich to udział w dyskusjach z ekspertem - każdy z Państwa może wybrać jeden ze stołów dyskusyjnych i wziąć udział w dyskusji na dany temat. Dzięki tej formule mogą Państwo wymienić opinie z pozostałymi uczestnikami, ale również zadawać pytania ekspertowi.


STOLIK nr 1

Opodatkowanie urządzeń przesyłowych i zajętych przez nie gruntów podatkiem od nieruchomości

Eksperci z kancelarii Deloitte, w tym dr Adam Kałążny


STOLIK nr 2

Praktyczne wykorzystanie przepisów znowelizowanej specustawy przesyłowej w prowadzonych inwestycjach

Eksperci Eltel Networks Energetyka S.A.: Bogumił Walec i Daniel Janik


STOLIK nr 3

Kontrola operatów szacunkowych przez przedsiębiorców przesyłowych. Współpraca pracowników przedsiębiorców z pełnomocnikami procesowymi

Eksperci kancelarii Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni: Piotr Zamroch i Iwo Fisz


STOLIK nr 4

Konflikty pod kontrolą. Jak skutecznie zmniejszać opór społeczny przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych?

Jacek Miciński, Właściciel i Dyrektor Zarządzający, Forward PR

online, ,
13:15

Zamknięte systemy dystrybucyjne (ZSD) w układzie z własną produkcją energii

 • Jan Sakławski, Radca Prawny, Partner, Kancelaria Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy
 • Warunki uzyskania statusu ZSD
 • Ułatwienia regulacyjne wprowadzone dla ZSD
 • Funkcjonowanie zamkniętego systemu dystrybucyjnego z instalacją PV
 • Umowy cPPA w ramach ZSD
 • Potencjalne problemy OSD
online, ,
14:00

Przerwa

online, ,
14:15

Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych – aspekty prawne

 • dr Karol Zygo, Prawnik, Dyrektor Departamentu Strategii, PGE Dystrybucja S.A.
 • Magazyny energii w OSD – możliwości wykorzystania oraz ograniczenia prawne
 • Wykorzystanie danych pomiarowych z liczników AMI do inteligentnego zarządzania siecią
 • Prosument jako aktywny uczestnik zarządzania siecią OSD
 • Rozwój elektromobilności jako szansa dla OSD na pozyskanie usług elastyczności
online, ,
15:00

Kontrola operatów szacunkowych przez przedsiębiorców przesyłowych. Współpraca pracowników przedsiębiorców z pełnomocnikami procesowymi

 • Piotr Zamroch, Radca Prawny, Partner, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni
 • Zarzuty do operatu szacunkowego, a polemika z biegłym sądowym rzeczoznawcą majątkowym
 • Szczególne kryteria oceny dowodu z opinii biegłego sądowego
 • Rola standaryzacji i wytycznych dla pracowników Spółek ułatwiających identyfikację błędów
 • Korzyści płynące z przekazania biegłym informacji i dokumentów przed sporządzeniem opinii
 • Obszary, w których najczęściej pojawiają się błędy w operatach szacunkowych sporządzanych przez biegłych sądowych
online, ,
15:45

Technologie bezwykopowe w sieciach wodociągowych. Aspekty prawne i księgowe

 • Szymon Mozol , Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. o.o.
online, ,
16:30

Zakończenie konferencji

online, ,

Prelegenci

 • Iwo Fisz

  Iwo Fisz

  Radca Prawny Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni
 • Daniel Janik

  Daniel Janik

  Radca Prawny Eltel Networks Energetyka S.A.
 • Adam Kałążny

  dr Adam Kałążny

  Radca Prawny, Partner Associate, kieruje Zespołem ds. Podatku od nieruchomości Deloitte
 • Szymon Mozol

  Szymon Mozol

  Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. o.o.
 • Marek Prętki

  Marek Prętki

  Manging Associate Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr
 • Jan Sakławski

  Jan Sakławski

  Radca Prawny, Partner Kancelaria Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy
 • Bogumił Walec

  Bogumił Walec

  Radca Prawny, Kierownik działu prawnego Eltel Networks Energetyka S.A.
 • Piotr Zamroch

  Piotr Zamroch

  Radca Prawny, Partner Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni
 • Karol Zygo

  dr Karol Zygo

  Prawnik, Dyrektor Departamentu Strategii PGE Dystrybucja S.A.
 • Jacek Miciński

  Jacek Miciński

  Właściciel i Dyrektor Zarządzający Forward PR

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Miejsce

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Współpraca

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


online

1095 zł netto do 3 września

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny

 • Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni

  Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni spółka partnerska to kancelaria butikowa zajmująca się problematyką prawną urządzeń przesyłowych. Zespół kierowany przez mec. Piotra Zamrocha i mec. Iwo Fisza tworzą wyspecjalizowani prawnicy, autorzy licznych publikacji i cenieni prelegenci na szkoleniach dla przedsiębiorców przesyłowych, rzeczoznawców majątkowych oraz sędziów. Partner kancelarii Piotr Zamroch jest ekspertem w zakresie prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania urządzeń przesyłowych przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych; jest też współautorem standardu wyceny dotyczącego określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa w zakresie budowy urządzeń przesyłowych, ich konserwacji oraz remontów, a także regulowania stanu prawnego istniejących urządzeń. Klientami kancelarii są spółki z sektora gazowego, ciepłowniczego, wodociągowego oraz wykonawcy sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. Prawnicy kancelarii są także znanymi blogerami, a serwis internetowy stworzony mec. Piotra Zamrocha www.przesył-energii.pl uznany został za najlepszy blog prawniczy w Polsce.