Prawne aspekty rozwoju i utrzymania sieci przesyłowych i dystrybucyjnych

Prawne aspekty rozwoju i utrzymania sieci przesyłowych i dystrybucyjnych

12 października 2022 / Warszawa

1795 zł netto do 2 września

2295 zł netto do 12 października

Cel

Zapraszamy Państwa do udziału w 7 edycji konferencji, której przedmiotem są prawe aspekty budowy i utrzymywania urządzeń przesyłowych: elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych.

Aktualna sytuacja polityczna i gospodarcza stawia przed przedsiębiorcami przesyłowymi i dystrybucyjnymi wiele wyzwań, podczas realizacji których pojawiają się pytania i problemy prawne nie rozstrzygane dotychczas w orzecznictwie. Podczas konferencji zostaną przedstawione wybrane zagadnienia z tym związane, na tle aktualnych regulacji prawnych i proponowanych zmian ukierunkowanych na usprawnienie procesów inwestycyjnych.

Nie zabraknie jak zwykle analizy najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych istotnych dla codziennej praktyki przedsiębiorców przesyłowych, wykonawców sieci i projektantów. Zagadnienia zostaną przedstawione przez ekspertów doradzających w różnych branżach przesyłowych, z uwzględnieniem ich specyfiki.

Sieci przesyłowe i dystrybucyjne to jednak nie tylko inwestycje i wyzwania. Konieczne jest również utrzymanie istniejącego majątku sieciowego i rozpatrywanie roszczeń związanych z jego funkcjonowaniem na nieruchomościach innych osób. Eksperci podzielą się swoim doświadczeniem w zakresie ograniczania ryzyka prawnego i obrony interesu przedsiębiorców przesyłowych.

Zapraszamy pracowników i pełnomocników przedsiębiorców przesyłowych i wykonawców sieci. Jesteśmy przekonani, że przekazane informacje pozwolą wzbogacić wiedzę, zaś możliwość kuluarowych rozmów z ekspertami ułatwi rozwiązanie trudnych problemów w codziennej praktyce.

Program

Środa, 12 października

08:15

Rejestracja uczestników, poranna kawa

Warszawa, ,
08:55

Oficjalne przywitanie, rozpoczęcie konferencji

 • Magdalena Sokulska, project manager, Puls Biznesu
 • Piotr Zamroch, radca prawny, partner, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni
Warszawa, ,
09:00

Praktyczne aspekty stosowania nowego PZP w sektorze energetycznym

 • Kamil Magier, radca prawny, partner, Magier Sterniczuk Zwolińska Kancelaria Radców Prawnych
 • Praktyczne aspekty aneksowania umów w dobie Covid-19 i inflacji
 • Waloryzacja w Nowym PZP jako remedium na rosnące koszty?
 • Jak się uchronić przed nierzetelnym wykonawcą, czyli na co zwracać uwagę przy self-cleaning wykonawcy?
 • Zamówienie z wolnej ręki – jak zgodnie z przepisami dokonać zakupu i nie dać się zamknąć w vendor lock-in?
Warszawa, ,
09:45

Skuteczne pozyskiwanie prawa do terenu i lokalizowanie inwestycji na podstawie specustawy gazowej

 • Jakub Arczyński, adwokat, M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni
 • Lokalizacja inwestycji – na gruntach prywatnych i publicznych
 • Problematyka zmiany i korygowania trasy sieci
 • Optymalizacja pozyskiwania prawa do nieruchomości i spory z właścicielami
 • Specyfika realizacji inwestycji na gruntach skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego
 • Odszkodowania oraz inne świadczenia obciążające inwestora i wykonawcę
 • Obrona decyzji uzyskanych na podstawie specustawy gazowej
Warszawa, ,
10:30

Urządzenia przesyłowe – różnice terminologiczne w prawie cywilnym i prawie podatkowym

 • dr Adam Kałążny, radca prawny, partner associate, Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy
 • Czy urządzenia przesyłowe stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości?
 • Czy orzecznictwo podatkowe NSA może wpłynąć na cywilnoprawne traktowanie urządzeń przesyłowych?
 • Rozliczanie kosztów urządzeń przesyłowych – jak dobrać właściwą stawkę amortyzacyjną
Warszawa, ,
11:15

Przerwa na kawę oraz networking

Zapraszamy na kawę, herbatę, przekąski i zachęcamy do nawiązywania nowych relacji biznesowych oraz wymiany doświadczeń z prelegentami i uczestnikami konferencji!

Warszawa, ,
11:30

Nieczynne urządzenia przesyłowe – zarządzanie ryzykiem prawnym

 • Joanna Maternik- Palicka, radca prawny, manager biura prawnego, Veolia Energia Poznań S.A.
 • Status prawny urządzeń odłączonych od sieci w kontekście przepisów o częściach składowych gruntu
 • Przyczyny braku możliwości ustanowienia służebności przesyłu na potrzeby nieczynnych urządzeń
 • Regulacja praw do nieruchomości na podstawie tytułów obligacyjnych
 • Kwalifikacja nieczynnych urządzeń w aspekcie przepisów ustawy o odpadach
Warszawa, ,
12:15

Rozwój i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej - aktualne wyzwania prawne branży

 • Mateusz Faron, radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy
 • Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych a możliwość uwzględnienia kosztów inwestycyjnych w taryfach
 • Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń – ich rola, korelacja z polityką taryfową i zmiany legislacyjne w procesie uchwalania
 • Rozbudowa sieci przez inwestorów prywatnych - specyfika sektora wodociągowo-kanalizacyjnego i jej konsekwencje
 • Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na nieruchomości prywatnej – służebność przesyłu - perspektywa wodociągowca
Warszawa, ,
13:00

Wpływ ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości niezwiązanych z urządzeniami przesyłowymi na proces określania wartości służebności przesyłu

 • Iwo Fisz, radca prawny, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni
 • Ochrona gruntów rolnych i leśnych
 • Ograniczenia związane z istniejącymi lub planowanymi elektrowniami wiatrowymi
 • Ograniczenia związane z istniejącymi złożami kopalin
Warszawa, ,
13:45

Lunch

Warszawa, ,
14:30

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości – kontrowersje i błędy w opiniach biegłych sądowych rzeczoznawców majątkowych

 • Piotr Zamroch, radca prawny, partner, Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni
 • Posiadanie nieruchomości a posiadanie służebności
 • Zmiana przeznaczenia lub wartości nieruchomości w okresie bezumownego korzystania
 • Określanie wartości rynkowej nieruchomości w przeszłości na podstawie wartości aktualnej
 • Wartość rynkowa nieruchomości jako podstawa dla określenia wysokości wynagrodzenia – w stanie obciążonym urządzeniami przesyłowymi czy wolnym od obciążeń
 • Pas bezumownego korzystania, a strefy ochronne części urządzeń przesyłowych
 • Samodzielna waloryzacja wynagrodzenia przez biegłego
Warszawa, ,
15:15

Wyzwania stojące przed OSD w perspektywie prowadzonego procesu kablowania sieci średniego napięcia

 • Dariusz Bigelmajer, zastępca dyrektora departamentu administracji, PGE Dystrybucja S.A.
 • Założenia i cele programu kablowania sieci średniego napięcia
 • Aktualny stan prawny w zakresie prowadzenia inwestycji w sieciach dystrybucyjnych (brak dedykowanej specustawy)
 • Koncepcje rozwiązań prawnych i proceduralnych, które mogłyby przedmiotowy proces
Warszawa, ,
16:00

Wojna, pandemia, niepewność gospodarcza - jak nowa rzeczywistość wpływa na praktykę komunikacyjną w projektach infrastrukturalnych i co z tego wynika dla inwestorów?

 • Jacek Miciński, właściciel i dyrektor zarządzający, Forward PR
 •  Jak skutecznie prowadzić działania konsultacyjno-informacyjne w sytuacji ograniczonej możliwości spotkania z interesariuszami projektów?
 • Interes publiczny - kategoria abstrakcyjna czy bardziej czytelna?
 • Technologia w służbie inwestycji. Z jakich narzędzi warto korzystać w procesach konsultacyjno-informacyjnych?
Warszawa, ,
16:45

Podsumowanie, zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

Warszawa, ,

Prelegenci

 • Jakub Arczyński

  Jakub Arczyński

  adwokat M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni
 • Dariusz Bigelmajer

  Dariusz Bigelmajer

  zastępca dyrektora departamentu administracji PGE Dystrybucja S.A.
 • Mateusz Faron

  Mateusz Faron

  radca prawny Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy
 • Iwo Fisz

  Iwo Fisz

  radca prawny Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni
 • Adam Kałążny

  dr Adam Kałążny

  radca prawny, partner associate Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy
 • Kamil Magier

  Kamil Magier

  radca prawny, partner Magier Sterniczuk Zwolińska Kancelaria Radców Prawnych
 • Joanna Maternik- Palicka

  Joanna Maternik- Palicka

  radca prawny, manager biura prawnego Veolia Energia Poznań S.A.
 • Jacek Miciński

  Jacek Miciński

  właściciel i dyrektor zarządzający Forward PR
 • Piotr Zamroch

  Piotr Zamroch

  radca prawny, partner Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Miejsce

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Współpraca

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Warszawa

1795 zł netto do 2 września

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny

 • Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni

  Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni spółka partnerska to kancelaria butikowa zajmująca się problematyką prawną urządzeń przesyłowych oraz nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo energetyczne. Zespół kierowany przez mec. Piotra Zamrocha i mec. Iwo Fisza tworzą wyspecjalizowani prawnicy, autorzy licznych publikacji i cenieni prelegenci na szkoleniach dla przedsiębiorców przesyłowych, rzeczoznawców majątkowych oraz sędziów. Partner kancelarii Piotr Zamroch jest ekspertem w zakresie prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania urządzeń przesyłowych przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych; jest też współautorem standardu wyceny dotyczącego określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa w zakresie budowy urządzeń przesyłowych, ich konserwacji oraz remontów, a także regulowania stanu prawnego istniejących urządzeń. Klientami kancelarii są spółki z sektora elektroenergetycznego, gazowego, ciepłowniczego oraz wodociągowego.