Prowadzenie inwestycji przesyłowych

Prowadzenie inwestycji przesyłowych

Cel

SPRAWDŹ AKTUALNĄ EDYCJĘ WYDARZENIA >>


Ostatni rok był bardzo istotny dla problematyki prawnej urządzeń przesyłających energię elektryczną, gaz, wodę, ciepło, sygnały telekomunikacyjne i podobnych. Sąd Najwyższy wydał wiele ważnych orzeczeń, rozstrzygając kwestie budzące dotąd wątpliwości w praktyce oraz rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych, w szczególności rozpoczęcie posiadania służebności na nieruchomościach państwowych, na których urządzenia przesyłowe wybudowano przed uwłaszczeniem przedsiębiorstw państwowych oraz przed komunalizacją.

Ostatecznego stanowiska Sądu Najwyższego doczekał się także problem znaczenia prawnego zgód i oświadczeń składanych przez właścicieli nieruchomości przed 2008 r., jako wyniku przeprowadzonych rokowań, poprzedzających wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji wywłaszczeniowej.

Na uwagę zasługują również prace toczące się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju zmierzające do ustalenia i ogłoszenia standardu zawodowego dotyczącego zasad określania obniżenia wartości nieruchomości, wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi.

W orzecznictwie sądów administracyjnych także doprecyzowano wiele kwestii istotnych z punktu widzenia ograniczania własności na potrzeby budowy i utrzymywania urządzeń przesyłowych, jak również dostępu do nieruchomości celem konserwacji i remontów urządzeń istniejących. W 2018 r. wydano szereg orzeczeń dotyczących kwestii przedmiotu i zakresu prowadzenia rokowań poprzedzających wywłaszczenie, wyboru wariantu przebiegu inwestycji przez nieruchomość, kwalifikacji planowanych prac w kontekście całego urządzenia liniowego czy zakresu wymaganej zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zapraszamy Państwa na wyjątkową konferencję podczas której przedstawimy analizę najnowszych trendów w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Analiza opatrzona komentarzami prawników – praktyków specjalizujących się w problematyce urządzeń przesyłowych, z pewnością wzbogaci praktykę zawodową każdej osoby zajmującej się tym tematem. Na uwagę zasługuje również temat sposobu prowadzenia efektywnych negocjacji z właścicielami nieruchomości, który będzie przydatny każdej osobie zajmującej się pozyskiwaniem praw do nieruchomości na potrzeby inwestycji liniowych.

Podczas wydarzenia będziecie mieć Państwo również okazję do poznania punktu widzenia Sędziego na sposób prowadzenia sporów dotyczących urządzeń przesyłowych oraz praktycznych problemów, z którymi muszą mierzyć się sądy powszechne rozstrzygając sprawy indywidualne. Swoje uwagi w tym zakresie przedstawi Sędzia Dariusz Rystał, ekspert w sprawach dotyczących urządzeń przesyłowych i doświadczony trener na szkoleniach dla przedsiębiorców przesyłowych.

Z pewnością na uwagę zasługuje także wystąpienie Jerzego Dąbka, który przedstawi ewolucję zasad określania wartości szkód i wynagrodzeń związanych z budową i utrzymywaniem urządzeń liniowych na przestrzeni ostatnich 25 lat, a jednocześnie krótko scharakteryzuje założenia standardu zawodowego ustalanego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową agendą wydarzenia.

Będziemy zaszczyceni Państwa obecnością w gronie uczestników konferencji Prowadzenie inwestycji przesyłowych - aspekty prawne i ekonomiczne w dniach 10-11 czerwca 2019 r. w Warszawie.


Co gwarantujemy?

 • wiedzę na najwyższym poziomie
 • praktyczne ujęcie zagadnień, analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • prelekcje znakomitych i doświadczonych prelegentów – praktyków, którzy na co dzień prowadzą negocjacje i reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych
 • atmosferę sprzyjającą pogłębianiu wiedzy
 • możliwość wymiany doświadczeń
 • imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę


Kto powinien wziąć udział w wydarzeniu?

 • Przedsiębiorstwa Energetyczne
 • Przedsiębiorstwa Gazownicze
 • Przedsiębiorstwa Ciepłownicze
 • Przedsiębiorstwa Wodociągowe
 • Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjne
 • Właściciele Nieruchomości, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe
 • Administracja Publiczna
 • Kancelarie Prawne
 • Rzeczoznawcy Majątkowi
 • wszyscy zainteresowanych tematyką służebności przesyłu


A w szczególności:

Prezesi Zarządów, Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści reprezentujący Departamenty:

Inwestycji, Przesyłu, Eksploatacji, Zarządzania Siecią i Majątkiem, Prawny, Strategii i Rozwoju, Administracji, Nieruchomości, Ochrony Środowiska

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Miejsce

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Współpraca marketingowa

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1


Warszawa

Partner Merytoryczny

Patron

Patron Medialny

 • Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni

  Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni spółka partnerska to kancelaria butikowa zajmująca się problematyką prawną urządzeń przesyłowych. Zespół kierowany przez mec. Piotra Zamrocha i mec. Iwo Fisza tworzą wyspecjalizowani prawnicy, autorzy licznych publikacji i cenieni prelegenci na szkoleniach dla przedsiębiorców przesyłowych, rzeczoznawców majątkowych oraz sędziów. Partner kancelarii Piotr Zamroch jest ekspertem w zakresie prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania urządzeń przesyłowych przy Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie oraz przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych; jest też współautorem standardu wyceny dotyczącego określania wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa w zakresie budowy urządzeń przesyłowych, ich konserwacji oraz remontów, a także regulowania stanu prawnego istniejących urządzeń. Klientami kancelarii są spółki z sektora gazowego, ciepłowniczego, wodociągowego oraz wykonawcy sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. Prawnicy kancelarii są także znanymi blogerami, a serwis internetowy stworzony mec. Piotra Zamrocha www.przesył-energii.pl uznany został za najlepszy blog prawniczy w Polsce.