online
7 grudnia 2022
7 grudnia 2022
Relacje ze związkami zawodowymi w 2023 r.
Związki Zawodowe '23

795 zł netto do 4 listopada

1295 zł netto do 7 grudnia

Cel

Mam ogromny zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w wyjątkowej konferencji poświęconej tematyce zarządzania relacjami ze związkami zawodowymi, która odbędzie się 7 grudnia br. Będzie to unikatowe wydarzenie, podczas którego poruszymy kluczowe aspekty prawne oraz przedstawimy praktyczne wskazówki niezbędne w negocjacjach ze związkami zawodowymi.


Podczas konferencji, omówimy również najważniejsze wyzwania dla dialogu społecznego w Polsce z perspektywy głównych interesariuszy: rządu, pracodawców i związków zawodowych. Znamienici eksperci zaprezentują najlepsze praktyki z różnych obszarów dialogu społecznego na poziomie pracodawców. Pokażą również, różne formy dialogu społecznego w zależności od przedmiotu rozmów oraz ocenią aktualne oraz planowane rozwiązania prawne z punktu widzenia zgodności z prawem międzynarodowym oraz europejskim.


Podczas konferencji m.in.:

 • Aktualny stan prawny, planowane zmiany oraz wyzwania w kontekście dialogu społecznego w 2023 roku
 • Środki prawne przysługujące pracodawcy w nielegalnym sporze zbiorowy
 • Dialog społeczny przy wdrażaniu pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości
 • Związki zawodowe a agencje pracy tymczasowej
 • Negocjacje płacowe w świetle praktyki
 • Dialog społeczny przy restrukturyzacji
 • Negocjacje ze związkami zawodowymi w grupach kapitałowych

Ponadto zaprosimy do udziału w wyjątkowym panelu dyskusyjnym, dotyczącym perspektywy zmian legislacyjnych, kluczowych w negocjacjach ze Związkami Zawodowymi, z udziałem przedstawicieli Pracodawców, Związków Zawodowych oraz Strony Rządowej.Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji,

Magdalena Marczak-Makowska

Project Manager, Puls Biznesu


PATRON MERYTORYCZNY

Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak

Partner w C&C Chakowski & Ciszek

 


Co gwarantujemy?

 • Wysoki poziom przekazywanej wiedzy = praktyczne ujęcie zagadnień
 • Udział znakomitych i doświadczonych prelegentów – praktyków
 • Imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę


Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • Dyrektorów/Kierowników/Menedżerów działu HR
 • Dyrektorów/Kierowników/Menedżerów działu ds. Administracyjno-Socjalnych
 • Dyrektorów/Kierowników/Menedżerów działu ds. relacji ze związkami zawodowymi
 • Właścicieli/Prezesów/Kadrę Zarządzającą
 • Dyrektorów/Kierowników/Menedżerów działu compliance
 • Dyrektorów/Kierowników/Menedżerów działu prawnego
 • Dyrektorów/Kierowników/Menedżerów Biura Zarządu
 • Przedstawicieli związków zawodowych
 • Przedstawicieli organizacji pracodawców 

Program

Środa, 7 grudnia

09:00 09:00

Oficjalne rozpoczęcie Konferencji. Przywitanie uczestników.

 • Magdalena Marczak-Makowska, Project Manager, Puls Biznesu
online, ,
09:05 09:45

Aktualny stan prawny, planowane zmiany oraz wyzwania w kontekście dialogu społecznego w 2023 roku.

 • PATRON MERYTORYCZNY Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak, Partner , C&C Chakowski & Ciszek
 • Praktyczne konsekwencje objęcia prawem zrzeszania się w związki zawodowe osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek prawny
 • Specyficzne cechy dialogu społecznego w trakcie pandemii COVID – 19 
 • Dialog społeczny w 2022 r. w cieniu galopującej inflacji 
 • Udział partnerów społecznych we wprowadzaniu „nowych instytucji” do prawa pracy takich jak kontrola trzeźwości, praca zdalna, instytucja sygnalistów
 • Nowe podejście do rozwiązywania sporów zbiorowych
 • Dialog społeczny w przypadku podmiotów w których nie działają związki zawodowe
 • 40 min.
online, ,
09:45 11:00

PANEL DYSKUSYJNY. Perspektywa zmian legislacyjnych, kluczowych w negocjacjach ze Związkami Zawodowymi

 • PATRON MERYTORYCZNY Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak, Partner , C&C Chakowski & Ciszek
 • Mec. Robert Lisicki, radca prawny, Dyrektor Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan
 • Mgr UKSW Barbara Surdykowska, prawniczka, doradca prawny w Biurze Eksperckim Komisji Krajowej NSZZ
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oczekujemy na potwierdzenie
 • 75 min.
online, ,
11:00 11:15

Przerwa

 • 15 min.
online, ,
11:15 12:00

Środki prawne przysługujące pracodawcy w nielegalnym sporze zbiorowy

 • Prof. UŁ dr hab. Małgorzata Kurzynoga, radca prawny, Baran Książęk Bigaj
 • Jaki jest zakres przedmiotowy sporu zbiorowego w świetle nowych przepisów?
 • Czy pracodawca może odmówić negocjacji jeśli uważa, że spór zbiorowy jest nielegalny?
 • Jak uzyskać sądowy zakaz organizacji nielegalnego strajku?
 • Jakie są środki prawne przeciwdziałania nielegalnym akcjom protestacyjnym (np. okupacji zakładu pracy, oflagowaniu budynku pracodawcy bez jego zgody)?
 • Jakie są środki prawne wobec działaczy związkowych podejmujących czynności w czasie nielegalnego sporu zbiorowego?
 • Jakie są środki prawne pociągnięcia związku zawodowego do odpowiedzialności za organizację nielegalnego strajku przez jego struktury wewnętrzne posiadające osobowość prawną?


 • 45 min.
online, ,
12:00 12:45

Dialog społeczny przy wdrażaniu pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości

 • Prof. UKSW dr hab. Monika Gładoch, Radca Prawny, Kancelaria M. Gładoch Specjaliści Prawa Pracy; Kierownik Katedry Prawa Pracy
 • Pocovidowa praca zdalna – nowa instytucja w Kodeksie pracy
 • Treść porozumienia zbiorowego dotyczącego pracy zdalnej
 • Procedura zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi
 • Sposób przeprowadzenia kontroli trzeźwości
 • Przepisy dotyczące kontroli jako fragment Regulaminu pracy
 • Procedura wdrożenia kontroli trzeźwości ze związkami zawodowymi
 • 45 min.
online, ,
12:45 13:30

Związki zawodowe a agencje pracy tymczasowej

 • Dr hab. UW Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich
 • Aktualne problemy i wyzwania związków zawodowych i agencji pracy tymczasowej w kontekście praw i obowiązków.
 • Status agencji pracy tymczasowej jako pracodawcy.
 • Praca tymczasowa w kontekście praw i interesów zbiorowych związków zawodowych.
 • Najbardziej kluczowe obowiązki informacyjne pracodawcy użytkownika.
 • Członkostwo pracowników tymczasowych w związkach zawodowych.
 • Najlepsze praktyki z rynku.


 • 45 min.
online, ,
13:30 14:00

Przerwa

 • 30 min.
online, ,
14:00 14:45

Negocjacje płacowe w świetle praktyki

 • Dr Błażej Mądrzycki, UŚ, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • Związek zawodowy – partner czy przeciwnik pracodawcy.

-Rola i znaczenie związków zawodowych w kształtowaniu polityki płacowej.

-Prawo do informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej.

 • Zasady podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych – jakie obowiązki płyną z art. 27 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych.
 • Dialog społeczny na poziomie zakładu pracy:

-Prezentacja stanu obecnego.

-Diagnoza potrzeb.

-Wnioski.

 • 45 min.
online, ,
14:45 15:45

Dialog społeczny przy restrukturyzacji

 • Mec Przemysław Ciszek, Partner Zarządzający, C&C Chakowski & Ciszek
 • Negocjacje ze Stroną Pracowniczą (organizacja związkowa) podczas sporów zbiorowych i zwolnień grupowych – case study - uwagi praktyczne
 • Skutki rozmów negocjacyjnych, czyli sukces ma wielu rodziców, a porażka jest sierotą.
 • Rola zakładowych i ponadzakładowych struktur związkowych przy restrukturyzacji.
 • Komunikacja do załogi w czasie sporów zbiorowych – aspekt prawno-praktyczny


 • 60 min.
online, ,
15:45 16:30

Negocjacje ze związkami zawodowymi w grupach kapitałowych

 • Dr hab. UW Michał Raczkowski, radca prawny
 • Pojęcie i rodzaje grup kapitałowych – potrzeby pracodawców powiązanych w zakresie dialogu społecznego
 • Struktura ruchu związkowego w grupie spółek i jej wpływ na dialog zakładowy i ponadzakładowy
 • Dialog w ramach procedur partycypacyjnych
 • Dialog przy tworzeniu źródeł prawa pracy: regulaminy, umowy zbiorowe, układy zbiorowe pracy
 • Spór zbiorowy w grupie kapitałowej
 • 45 min.
online, ,
16:30

Zakończenie Konferencji

 • PATRON MERYTORYCZNY Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak, Partner , C&C Chakowski & Ciszek
online, ,

Prelegenci

 • PATRON MERYTORYCZNY Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak

  PATRON MERYTORYCZNY Prof. UW dr hab Krzysztof Walczak

  Partner , C&C Chakowski & Ciszek
 • Mec Przemysław Ciszek

  Mec Przemysław Ciszek

  Partner Zarządzający, C&C Chakowski & Ciszek
 • Dr Błażej Mądrzycki

  Dr Błażej Mądrzycki

  UŚ, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • Dr hab. UW Grażyna Spytek-Bandurska

  Dr hab. UW Grażyna Spytek-Bandurska

  ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich
 • Prof. UKSW dr hab. Monika Gładoch

  Prof. UKSW dr hab. Monika Gładoch

  Radca Prawny, Kancelaria M. Gładoch Specjaliści Prawa Pracy; Kierownik Katedry Prawa Pracy
 • Prof. UŁ dr hab. Małgorzata Kurzynoga

  Prof. UŁ dr hab. Małgorzata Kurzynoga

  radca prawny, Baran Książęk Bigaj
 • Mec. Robert Lisicki

  Mec. Robert Lisicki

  radca prawny, Dyrektor Departamentu Pracy Konfederacji Lewiatan
 • Dr hab. UW Michał Raczkowski

  Dr hab. UW Michał Raczkowski

  radca prawny
 • Mgr UKSW Barbara Surdykowska

  Mgr UKSW Barbara Surdykowska

  prawniczka, doradca prawny w Biurze Eksperckim Komisji Krajowej NSZZ

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Miejsce

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Marczak
Magdalena Marczak

Project Manager

Współpraca

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


online

795 zł netto do 4 listopada

Zarejestruj się