Zarządzanie cenami w umowach dystrybucyjnych

Zarządzanie cenami w umowach dystrybucyjnych

1795 zł netto od 6 października do 5 grudnia

Zarządzanie cenami w umowach dystrybucyjnych
 / 5 grudnia 2018 / Warszawa  / 1795 zł netto Zarejestruj się

Cel

Mimo, że ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązuje od wielu lat, Prezes UOKiK głośno informuje o kolejnych karach nakładanych na przedsiębiorców, nadal często spotykamy się z narzucaniem cen odsprzedaży. Dostawcy często nie wiedzą, że nie mogą żądać od swoich kontrahentów odsprzedaży po określonych cenach, nawet w warunkach promocji. Dziwią się, że jest to niedozwolone również we franczyzie. Nie mają świadomości, że nawet sama wymiana informacji pomiędzy kontrahentami może być problematyczna z punktu widzenia prawa konkurencji. Albo zasłaniają się tym, że to pracownik nieświadomie naruszył przepisy. Ale dla UOKiK to nie jest usprawiedliwienie!


Na warsztatach opowiemy m.in.:

 • dlaczego prawo konkurencji obowiązuje również w relacjach dostawca – dystrybutor
 • jak zgodnie z prawem rekomendować ceny odsprzedaży
 • kiedy narzucanie cen odsprzedaży jest wyjątkowo dozwolone
 • jak zorganizować krótkotrwałą promocję niskiej ceny
 • jak prawidłowo rozliczyć promocję organizowaną wspólnie przez dostawcę i sprzedawcę

Warsztat kierujemy do członków zarządu, dyrektorów departamentów prawnych, prawników wewnętrznych, szefów działów, zwłaszcza działu sprzedaży i działu marketingu.

Warsztat zostanie przygotowany w oparciu o praktyczne przykłady z orzecznictwa w różnych branż.

Program

Środa, 5 grudnia

Warsztat poprowadzą adwokat Joanna Affre i radca prawny Marta Miszczuk z Kancelarii Affre i Wspólnicy sp.k.

09:00 09:30

Rejestracja, poranna kawa i powitanie uczestników

 • 30 min.
Warszawa, None, Hotel Bristol, Krakowskie Przedmieście 42/44
09:30 10:30

Podstawowe zasady prawa konkurencji w pigułce

 • dlaczego przestrzeganie prawa konkurencji jest ważne
 • istotne pojęcia: rodzaje porozumień, antykonkurencyjny cel lub skutek, rynek właściwy (definiowanie na przykładach z różnych branż)
 • kiedy prawo konkurencji nie ma zastosowania
 • jakie działania są bezwzględnie zakazane
 • 60 min.
Warszawa, None, Hotel Bristol, Krakowskie Przedmieście 42/44
10:30 12:00

Kształtowanie cen w porozumieniach wertykalnych

 • dlaczego prawo konkurencji ma zastosowanie również w relacjach dostawca – dystrybutor
 • klauzule czarne w kontekście cen
 • dozwolone ceny sugerowane, maksymalne i naśladownictwo cenowe – case study
 • kiedy cena sugerowana staje się ceną sztywną lub minimalną – case study
 • 90 min.
Warszawa, None, Hotel Bristol, Krakowskie Przedmieście 42/44
12:00 13:00

Sytuacje szczególne

 • jak kształtować ceny we franczyzie i innych szczególnych systemach dystrybucji (umowy z autoryzowanymi dystrybutorami)
 • kiedy narzucanie cen odsprzedaży jest dozwolone – case study
 • relacje z agentem
 • wspólne promocje dostawcy i dystrybutora a cena odsprzedaży – case study
 • jakich informacji może żądać dostawca/dystrybutor
 • 60 min.
Warszawa, None, Hotel Bristol, Krakowskie Przedmieście 42/44
13:00 14:00

Lunch

 • 60 min.
Warszawa, None, Hotel Bristol, Krakowskie Przedmieście 42/44
14:00 15:00

Sytuacje szczególne c.d.

 • jak kształtować ceny we franczyzie i innych szczególnych systemach dystrybucji (umowy z autoryzowanymi dystrybutorami)
 • kiedy narzucanie cen odsprzedaży jest dozwolone – case study
 • relacje z agentem
 • wspólne promocje dostawcy i dystrybutora a cena odsprzedaży – case study
 • jakich informacji może żądać dostawca/dystrybutor
 • 60 min.
Warszawa, None, Hotel Bristol, Krakowskie Przedmieście 42/44
15:00 16:00

Konsekwencje narzucania cen odsprzedaży

 • sankcje: nieważność umów, kary finansowe, zobowiązania, czarny PR
 • kontrola UOKiK
 • program leniency
 • dochodzenie odszkodowania za naruszenie prawa konkurencji
 • 60 min.
Warszawa, None, Hotel Bristol, Krakowskie Przedmieście 42/44
16:00

Zakończenie warsztatów wręczenie certyfikatów

Warszawa, None, Hotel Bristol, Krakowskie Przedmieście 42/44

Prelegenci

 • Joanna Affre

  Joanna Affre

  adwokat, partner zarządzający kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. K

  Od ponad 18 lat specjalizuje się w prawie konkurencji. Doradza klientom z zakresu kształtowania polityki dystrybucyjnej, przeciwdziałania porozumieniom antykonkurencyjnym i nadużywaniu pozycji dominującej, fuzji i przejęć, prawa konsumenckiego oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prowadzi audyty i szkolenia dla przedsiębiorców, a także reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK i sądami. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu nauk politycznych (IEP Strasbourg Francja), prawa wspólnotowego (Lyon III Francja) i prawa konkurencji (King’s College, Londyn, Wielka Brytania). Członek Rady Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

 • Marta Miszczuk

  Marta Miszczuk

  radca prawny, rzecznik patentowy kancelarii Affre & Wspólnicy Sp. k.

  Posiada ponad 12 lat doświadczenia w prawie własności przemysłowej oraz w prawie konkurencji. Doradza przedsiębiorcom w zakresie kształtowania i wdrażania właściwego systemu dystrybucji, w tym przedsiębiorcom posiadającym pozycję dominującą. Ocenia działania przedsiębiorców pod kątem praktyk antymonopolowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się też zagadnieniami na styku prawa ochrony konkurencji i praw własności przemysłowej, tj. ograniczenia dalszej odsprzedaży. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała także w Hanowerze oraz w Rouen.

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Renata Grzeszczak
Renata Grzeszczak

Project Manager - Team Leader

Miejsce

Hotel Bristol, Krakowskie Przedmieście 42/44


Warszawa

1795 zł netto od 6 października do 5 grudnia

Zarejestruj się

Partner Merytoryczny

Patron Honorowy

Patron

Patron Medialny

 • kancelaria Affre & Wspólnicy Sp. k. Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników, którzy doradzają głównie w prawie konkurencji, obejmującym prawo antymonopolowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji i prawo konsumenckie oraz w prawie własności przemysłowej. Pomagamy przedsiębiorcom kształtować politykę dystrybucyjną, szkolimy w zakresie przeciwdziałania porozumieniom antykonku¬rencyjnym i nadużywania pozycji dominującej, dbamy o zgodność umów i regulaminów z prawem konsumenckim, a także oceniamy działania przedsiębiorców pod kątem czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie ochrony renomy, prawa reklamy, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, opłat półkowych i utrudniania dostępu do rynku. Z naszego doradztwa prawnego korzystają przedsiębiorcy m.in. z branż: FMCG, branży chemicznej i IT, spożywczej, odzieżowej, budowlanej, a także przedsiębiorcy z sektora mediów i reklamy.