Zarządzanie cenami w umowach dystrybucyjnych

Zarządzanie cenami w umowach dystrybucyjnych

Cel

Mimo, że ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązuje od wielu lat, Prezes UOKiK głośno informuje o kolejnych karach nakładanych na przedsiębiorców, nadal często spotykamy się z narzucaniem cen odsprzedaży. Dostawcy często nie wiedzą, że nie mogą żądać od swoich kontrahentów odsprzedaży po określonych cenach, nawet w warunkach promocji. Dziwią się, że jest to niedozwolone również we franczyzie. Nie mają świadomości, że nawet sama wymiana informacji pomiędzy kontrahentami może być problematyczna z punktu widzenia prawa konkurencji. Albo zasłaniają się tym, że to pracownik nieświadomie naruszył przepisy. Ale dla UOKiK to nie jest usprawiedliwienie!


Na warsztatach opowiemy m.in.:

  • dlaczego prawo konkurencji obowiązuje również w relacjach dostawca – dystrybutor
  • jak zgodnie z prawem rekomendować ceny odsprzedaży
  • kiedy narzucanie cen odsprzedaży jest wyjątkowo dozwolone
  • jak zorganizować krótkotrwałą promocję niskiej ceny
  • jak prawidłowo rozliczyć promocję organizowaną wspólnie przez dostawcę i sprzedawcę

Warsztat kierujemy do członków zarządu, dyrektorów departamentów prawnych, prawników wewnętrznych, szefów działów, zwłaszcza działu sprzedaży i działu marketingu.

Warsztat zostanie przygotowany w oparciu o praktyczne przykłady z orzecznictwa w różnych branż.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Bristol, Krakowskie Przedmieście 42/44


Warszawa

Partner Merytoryczny

Patron Honorowy

Patron

Patron Medialny

  •  

    kancelaria Affre & Wspólnicy Sp. k. Jesteśmy zespołem doświadczonych prawników, którzy doradzają głównie w prawie konkurencji, obejmującym prawo antymonopolowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji i prawo konsumenckie oraz w prawie własności przemysłowej. Pomagamy przedsiębiorcom kształtować politykę dystrybucyjną, szkolimy w zakresie przeciwdziałania porozumieniom antykonku¬rencyjnym i nadużywania pozycji dominującej, dbamy o zgodność umów i regulaminów z prawem konsumenckim, a także oceniamy działania przedsiębiorców pod kątem czynów nieuczciwej konkurencji, w szczególności w zakresie ochrony renomy, prawa reklamy, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, opłat półkowych i utrudniania dostępu do rynku. Z naszego doradztwa prawnego korzystają przedsiębiorcy m.in. z branż: FMCG, branży chemicznej i IT, spożywczej, odzieżowej, budowlanej, a także przedsiębiorcy z sektora mediów i reklamy.