Automatyzacja procesów biznesowych. Trendy, które zmieniają świat SSC i BPO

Wykorzystywanie metod automatyzacji procesów biznesowych długo pozostawało domeną dużych koncernów zachodnich. Obecnie jednak również polskie korporacje interesują się innowacyjnymi metodami zarządzania projektami, które nie tylko przekładają się na cele kadry zarządzającej, ale również pozytywnie wpływają na kulturę organizacyjną całej firmy. Jakie trendy już wkrótce zmienią branżę automatyzacji procesów biznesowych i czym właściwie jest świat SSC oraz BPO?

Automatyzacja procesów biznesowych to jedna z najczęstszych inwestycji korporacji globalnych. Również Ty – prowadząc swoją działalność – możesz zoptymalizować procesy biznesowe, wykorzystując najlepsze praktyki największych graczy.

Już dzisiaj zapisz się na konferencję Automatyzacja procesów w centrach usług wspólnych i ucz się od czołowych przedstawicieli świata SSC i BPO >>

Czym jest automatyzacja procesów biznesowych?

Automatyzacja procesów biznesowych (BPA, ang. Business Process Automation) to część szerszej dyscypliny, jaką jest zarządzanie procesami biznesowymi (ang. BPM, Business Process Management). Strategie BPA z kolei niejako wymusiła szeroko komentowana cyfrowa transformacja oraz trendy digitalizacyjne. Firmy na całym świecie zauważyły, że funkcjonowanie przedsiębiorstw w środowisku hybrydowym wymaga zaprojektowania odpowiednich procedur. Te z kolei muszą gwarantować zwinne, a przede wszystkim skuteczne realizowanie zaplanowanych projektów.

Automatyzacja procesów biznesowych to według największych graczy na rynku realny krok w przyszłość. Weź udział w konferencji Automatyzacja procesów w centrach usług wspólnych już 25 października w Warszawie.
Automatyzacja procesów biznesowych to według największych graczy na rynku realny krok w przyszłość. Weź udział w konferencji Automatyzacja procesów w centrach usług wspólnych już 25 października w Warszawie.
Alexander Supertramp / Shutterstock.com

Na czym polega i czym jest automatyzacja procesów biznesowych? Jedną z najpopularniejszych definicji proponuje zespół amerykańskiego Gartnera – koncernu amerykańskiego, który od 1979 roku zajmuje się projektami analityczno-badawczymi oraz wykorzystaniem technologii i nowych formuł zarządzania. Według analityków automatyzacja procesów biznesowych polega na usprawnieniu złożonych procedur i funkcji wykraczających poza konwencjonalne manipulowanie danymi i prowadzenie dokumentacji. To wszystko – zazwyczaj przy użyciu zaawansowanych technologii.

Jak zaznaczają przedstawiciele Gartnera, automatyzacja procesów biznesowych skupia się na automatyzacji działań związanych z “prowadzeniem firmy”, a nie “liczeniem firmy”. Innymi słowy, w BPA chodzi przede wszystkim o takie modelowanie procesów, aby było jak najbardziej efektywne z perspektywy zarówno pojedynczego pracownika, jak i całego zespołu, a nie – stricte wyników m.in. sprzedażowych.

Nie oznacza to jednak, że automatyzacja procesów biznesowych nie przekłada się na wyniki finansowe – wręcz przeciwnie. Nie jest to oczywiście priorytet tego typu zarządzania procesami – w pierwszej kolejności bowiem zwraca się uwagę na zwiększenie sprawności i zwinności zespołu. To w konsekwencji prowadzi do jeszcze skuteczniejszego prowadzenia biznesu, a następnie – bardziej dynamicznego realizowania zleceń. Dopiero w tym punkcie mowa jest o większych zyskach przedsiębiorstwa.

SSC i BPO, czyli podstawy automatyzacji procesów biznesowych

W jaki sposób następuje wdrożenie automatyzacji procesów biznesowych? Najpopularniejsze wydają się dwie strategie – wykorzystanie SSC lub BPO. Co kryje się pod tymi skrótami? SSC (ang. Shared Services Center) to oddzielna jednostka organizacyjna, która świadczy usługi na rzecz większości oddziałów danego przedsiębiorstwa. W realiach polskich SSC określane jest mianem Centrum Usług Wspólnych, które realizuje zadania głównie o charakterze pomocniczym. Mogą to być:

 • usługi księgowe;
 • usługi rekrutacyjne;
 • usługi z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
 • usługi informatyczne;
 • usługi z zakresu zamówień i wyposażenia infrastruktury biurowej.

Jak wynika z badań PwC, również w regionie Europy Środkowej inwestycje w Centra Usług Wspólnych i ogólny trend automatyzacji procesów biznesowych cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Szczególnie korporacje z Polski, Czech, Węgier oraz Rumunii wykorzystują Centra Usług Wspólnych do prowadzenia działalności badawczej, rozwojowej, a także realizowania projektów z zakresu cyberbezpieczeństwa, prawa oraz rozliczeń podatkowych.

Według zespołu z PwC również w naszym regionie obserwowana jest pewna ewolucja, jaką przechodzi automatyzacja procesów biznesowych. Do tej pory dominujące Centra Usług Wspólnych z czasem mają przechodzić proces robotyzacji procesów biznesowych (RPO, ang. Robotic Process Automation). W konsekwencji centra regionalne mogą zostać podłączone do sieci globalnej (ang. Global Business Services), tworząc jeden system zwany Centrum Doskonałości (ang. Center Of Excellence).

Centrum Usług Wspólnych szwedzkiego koncernu TeliaSonera w Wilnie. Coraz częściej korporacje międzynarodowe inwestują we wdrożenie automatyzacji na mniejszych rynkach. Poznaj trendy świata SSC, biorąc udział w konferencji Automatyzacja procesów w centrach usług wspólnych.
Centrum Usług Wspólnych szwedzkiego koncernu TeliaSonera w Wilnie. Coraz częściej korporacje międzynarodowe inwestują we wdrożenie automatyzacji na mniejszych rynkach. Poznaj trendy świata SSC, biorąc udział w konferencji Automatyzacja procesów w centrach usług wspólnych.
Atlassian/ Wikipedia Commons (CC BY-SA 4.0)

To jednak wyłącznie jeden scenariusz rozwoju idei optymalizacji procesów biznesowych. Drugi skupia się na podejściu outsourcingowym. Czym jest BPO? Business Process Outsourcing (tłumaczone na język polski jako outsourcing procesów biznesowych) to sposób automatyzacji procesów biznesowych, który odbywa się za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych. Wówczas dane przedsiębiorstwo nie tworzy w pełni zintegrowanej jednostki, takiej jak np. Centrum Usług Wspólnych, a realizuje strategię automatyzacji procesów biznesowych, korzystając z usług innych przedsiębiorstw.

To wszystko jest teorią, ale co za sobą niesie praktyka? Zarządzanie procesami biznesowymi zmienia się na naszych oczach, a dynamiczne trendy światowe zmieniają świat automatyzacji z dnia na dzień. Te z kolei stają się przedmiotem wyspecjalizowanych konferencji, dzięki którym przedsiębiorcy jeszcze skuteczniej rozwijają swoje biznesy.

Trendy stojące za automatyzacją procesów biznesowych

Często mówi się o zmianach w stylach prowadzenia przedsiębiorstw, jednak co konkretnie wpływa na zarządzanie procesami biznesowymi (ang. Business Process Management), a dokładniej – automatyzację procesów? Roboczo można przyjąć, iż światowy rozwój strategii doskonalenia procesów biznesowych zależy przede wszystkim od:

1. Postępującej digitalizacji przedsiębiorstw – przenoszenie miejsca pracy do przestrzeni cyfrowej jest jednym z największych trendów biznesowych ostatnich lat. Tendencję wzmocniła oczywiście pandemia koronawirusa oraz powszechny zwrot m.in. ku pracy zdalnej. Według badań EY z 2021 roku aż 57 proc. polskich firm przyspieszyło transformację cyfrową właśnie w okresie najtwardszych lockdownów. Wdrażanie praktyk cyfryzacyjnych przekłada się z kolei na większe możliwości optymalizacji procesów biznesowych za pośrednictwem technologii automatyzacyjnych.

2. Rozwoju zaawansowanych technologii – digitalizacja przedsiębiorstw jest jednak wyłącznie początkiem szerszego myślenia o automatyzacji procesów biznesowych. W perspektywie kolejnych lat na proces automatyzacji będą przede wszystkim wpływać koncepcja Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things) oraz Internetu Wszechrzeczy (ang. Internet of Everything). Oba podejścia są ściśle związane z ideą połączenia zaawansowanych technologii w jeden system. Ten z kolei będzie napędzany m.in. rozwiniętymi modułami sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego (ang. machine learning) oraz robotyzacji automatyzującej (ang. RPA, Robotic Process Automation).

3. Gotowości kadr – wdrażanie zaawansowanych technik optymalizacji procesów biznesowych nie będzie jednak możliwe bez odpowiednio przygotowanych kadr. Taką tezę wysuwają autorzy raportu KPMG “Monitor transformacji cyfrowej czerwiec 2022”. Według analityków bez pracowników, którzy rozumieją środowisko cyfrowe, nie jest możliwe poszerzenie koncepcji digitalizacyjnej w ramach przedsiębiorstwa. Jak wynika z raportu, aż 54 proc. analizowanych firm nie zatrudnia pracowników zajmujących się stricte transformacją cyfrową.

Automatyzacja procesów biznesowych i jej zakres narzędziowy. Weź udział w konferencji Automatyzacja procesów w centrach usług wspólnych i zmień swoją firmę na lepsze.
Automatyzacja procesów biznesowych i jej zakres narzędziowy. Weź udział w konferencji Automatyzacja procesów w centrach usług wspólnych i zmień swoją firmę na lepsze.
Griboedov/ shutterstock.com

Trend 1. Robotic Process Automation i sztuczna inteligencja, czyli przyszłość automatyzacji (dla każdego)

Automatyzację procesów biznesowych z pewnością nie ominie powszechna robotyzacja. Ta z kolei jest szeroko dyskutowana już od prawie dekady – początkowo ze sporym entuzjazmem, następnie wypieranym przez narrację o negatywnych skutkach na rynku pracy. W 2015 roku Mary C. Lacity i Leslie Willcocks na łamach “Harvard Business Review” przedstawiły szereg studiów przypadku, które wykazały, iż większość grup operacyjnych, które wdrażają RPA, nie przewiduje znacznych redukcji zatrudnienia.

Jednocześnie automatyzacja procesów biznesowych wspierana przez robotyzację przekładało się na znaczne wzrosty przedsiębiorstw, przy jednoczesnej optymalizacji zaangażowanych kadr wymagających przeszkolenia. Takim przykładem był brytyjski dostawca usług telefonii komórkowej Telefónica O2. Według analiz Lacity i Willcocks korporacja korzystała z ponad 160 zrobotyzowanych systemów rozliczania transakcji. Te z kolei były w stanie finalizować od 400 000 do 500 000 zleceń miesięcznie. Zysk? W skali 3 lat zwrot z inwestycji wyniósł ponad 650 proc. Co ciekawe, Telefónica O2 osiągnęła tak imponujące wyniki, szkoląc wyłącznie cztery osoby.

Jeszcze większy potencjał Robotic Process Automation analitycy upatrują w rozwoju sztucznej inteligencji. We wrześniu 2020 roku Johannes Viehhauser z Politechniki w Monachium opublikował artykuł pt. “Is Robotic Process Automation Becoming Intelligent?”, w którym przedstawia następujące tezy:

 • RPA w klasycznej formie jest relatywnie prostą metodą optymalizacji procesów biznesowych – bazuje na z góry określonych kodach i formułach;
 • uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja staje się coraz częściej stosowanym rozwiązaniem w kontekście usprawnienia RPA;
 • już wkrótce RPA zintegrowane ze sztuczną inteligencją jest w stanie zrewolucjonizować modelowanie procesów, a zautomatyzowane procesy będą stawiać czoła nawet najbardziej złożonym wyzwaniom przedsiębiorstw;
 • integracja uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji z automatyzacją procesów doprowadzi do stworzenia tzw. kognitywnego RPA (ang. cognitive RPA).

W procesie transformacji organizacji zwinnej wdrażanie RPA opartego na sztucznej inteligencji będzie najpewniej ogromną szansą nie tylko dla sektora prywatnego. Należy pamiętać, że potencjał Centrów Usług Wspólnych wykorzystywany jest również w międzynarodowych organizacjach publicznych, a nawet pojedynczych urzędach.

W październiku 2020 roku Komisja Europejska przyjrzała się, jak państwa członkowskie automatyzują procesy biznesowe w ramach swoich urzędów. W raporcie wymieniono m.in.:

1. Pateet, czyli SSC fińskiego Ministerstwa Finansów służy do zarządzania projektami z zakresu HR i wydatkowania środków.

2. National Shared Service Office w irlandzkim Departamencie Wydatków Publicznych i Reform (ang. Department of Public Expenditure and Reform) służy do zarządzania procesami w zakresie przychodów i rozchodów państwa.

3. Polski Urząd Zamówień Publicznych odpowiada m.in. za prowadzenie wspólnych lub centralnych zamówień publicznych, realizację zadań publicznych w ramach służb i instytucji, dostawy oraz bieżącą obsługę Kancelarii Prezydenta RP.

Newsletter konferencje.pb.pl
Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.
ZAPISZ MNIE
×
Newsletter konferencje.pb.pl
autor: Mateusz Stempak
Ostatnia środa miesiąca
Informacje o konferencjach, warsztatach, webinarach oraz promocjach. 10% rabatu na każde wydarzenie. Dostęp do wiedzy klasy biznes.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: [email protected] W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: [email protected] Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2012 roku ZUS uruchomił Centrum Obsługi Telefonicznej, które świadczy usługi dla grup klientów ZUS z całego kraju (m.in. płatników, ubezpieczonych i emerytów).
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2012 roku ZUS uruchomił Centrum Obsługi Telefonicznej, które świadczy usługi dla grup klientów ZUS z całego kraju (m.in. płatników, ubezpieczonych i emerytów).
zus-info.pl

Także z perspektywy takich instytucji automatyzacja procesów biznesowych to ogromne ułatwienie codziennej pracy. Tym samym zyskują na tym nie tylko pracownicy, same urzędy, ale i obywatele. Dlatego też coraz większa liczba przedstawicieli Służby Cywilnej sprawdza potencjał SSC, m.in. uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu zarządzania procesami.

Trend 2. Automatyzacja procesów biznesowych sterowana… głosem

Choć kwestia zarządzania procesami w oparciu o sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe jest raczej kwestią kolejnej dekady, już teraz istnieje technologia, która całkowicie zmienia przepływ pracy i realizację zadań. Mowa o sterowaniu głosowym, a więc kolejnym trendzie ułatwiającym optymalizować procesy w sposób prosty, a zarazem na dużą skalę.

Doświadczenie zawodowe pracowników szczególnie korporacji pokazuje, że często na pozór proste zadania, zabierają najwięcej czasu. Czynności wykonywane w sposób manualny, czyli wymagające np. ręcznego wpisania kodu, redakcji wiadomości lub złożenia zamówienia pochłaniają przestrzeń, która mogłaby zostać wykorzystana w o wiele bardziej produktywny sposób. Jak więc osiągnąć skuteczność działania wielotorowego, bez większych rewolucji w dotychczasowej strategii? Odpowiedzią może być automatyzacja procesów, sterowana głosowo.

Już w 2018 roku zespół sondażowni Tractica przewidywał, że tylko w perspektywie 2 lat z 45 proc. wszystkich urządzeń mobilnych, moduły rozpoznawania mowy będą dostępne aż w 82 proc. telefonów i tabletów. W tym trendzie Forbes Technology Council widzi aż 12 obszarów, które mogą się przełożyć na skuteczną automatyzację procesów biznesowych:

1. Rozwój telefonicznych centrów obsługi klienta – szczególnie w międzynarodowym środowisku, gdzie dominuje język angielski, systemy rozpoznawania głosu reagują na komendy w sposób szybki i naturalny. Producenci jednak nie spoczywają na laurach – chcą, aby m.in. obsługa klientów za pośrednictwem infolinii była wspierana przez tzw. interaktywne odpowiedzi głosowe (ang. IVR, Interactive Voice Response). To z kolei gwarantowałoby znaczną automatyzację procesów, bez potrzeby wykorzystywania dodatkowego czasu pracowników.

2. Wzmocnienie komunikacji wewnętrznej – moduły sterowania głosowego wspierają nie tylko proces obsługi klienta, ale również komunikację w danym przedsiębiorstwie. Dzięki komendom głosowym pracownicy mają możliwość szybkiego dostępu do dokumentacji, sprawnego przeszukiwania baz danych, a także zadawania pytań dotyczących polityki firmy z automatyzacją odpowiedzi.

3. Wsparcie wyszukiwania – głosowe korzystanie z katalogów i wyszukiwarek internetowych może być zdaniem analityków o wiele bardziej dokładne, aniżeli wpisywanie konkretnych haseł ręcznie. Tym samym unikamy błędów nie tylko językowych, ale również optymalizujemy czas wyszukiwania produktów, adresów e-mail, kontraktów i wielu innych.

4. Szybszy dostęp do Big Data – wprowadzenie zaawansowanych modułów sterowania głosowego gwarantuje także dostęp do trudno dostępnych katalogów danych, wraz z możliwością automatycznego generowania wykresów i statystyk np. dotyczących sprzedaży w danym regionie.

5. Kodowanie za pomocą głosu – w kontekście programistów sterowanie głosowe mogłoby usprawnić cały proces kodowania nie tylko w aspekcie czasowym, ale również fizycznego komfortu pracy. Głosowe wpisywanie kodu byłoby po prostu o wiele bardziej wygodne, aniżeli obsługa klawiatury.

6. Wsparcie działów IT – obsługa głosowa usprawniłaby pracę nie tylko programistów, ale również całego działu IT. Za pomocą modułów głosowych specjaliści dowiadywaliby się o usterkach sprzętu firmowego o wiele szybciej, co prowadziłoby do sprawniejszej interwencji i rozwiązania problemu.

7. Integracja z aplikacjami biznesowymi – eksperci przewidują, że rozwój modułów sterowania głosowego usprawni również dostęp do aplikacji organizacyjnych. To z kolei może zagwarantować o wiele sprawniejszą kontrolę to-do list, czy kontrolę umówionych spotkań i terminów.

8. Usprawnienie spotkań – wykorzystanie asystentów głosowych mogłoby usprawnić także organizację i moderowanie spotkań, a także przełączanie się między wirtualnymi salami konferencyjnymi. Tym samym unikamy nieporozumień w kontekście zarządzania linkami oraz… irytacji współpracowników.

9. Większa mobilność w miejscu pracy – wieloletnie doświadczenie specjalistów biurowych pokazuje, że są oni uzależnieni od pracy siedzącej. Sterowanie głosowe pozwala na “uwolnienia się” od biurka oraz komputera i wzmacnia mobilność, a umożliwia ruch, a w konsekwencji – wspiera zdrowie i lepsze samopoczucie zespołu.

10. Optymalizacja kosztów – zwiększanie well-beingu pracowników, częściowe uniezależnienie się od sprzętu stacjonarnego, a także szybszy dostęp do dokumentacji sprawia, że firma jest w stanie znacząco zaoszczędzić na wydatkach stałych. Co więcej, jest to również ogromna szansa m.in. dla sektora medycznego, gdzie samo fizyczne katalogowanie dokumentów zabiera dużą część etatu pracownika lub pracowniczki.

11. Zwiększenie bezpieczeństwa sektora finansowego – obsługa głosowa to nie tylko szansa dla przedstawicieli służby zdrowia. Z perspektywy sektora finansowego automatyzacja np. w przypadku weryfikacji tożsamości klientów podczas zakładania kont bankowych, czy późniejsze zabezpieczenie profilu za pomocą komend głosowych, jest w stanie podnieść bezpieczeństwo organizacji oraz samych właścicieli rachunków.

12. Zwiększenie produktywności – wszystkie obszary, które przeszłyby automatyzację głosową, holistycznie przełożyłyby się na produktywność całej organizacji. Mowa tutaj nie tylko o pojedynczych zespołach, czy nawet działach, ale całej struktury firmy – począwszy od poszczególnych pracowników, a skończywszy na zarządzie.

Automatyzacja procesów biznesowych za pomocą modułów sterowania głosowego to szansa na szybki dostęp do Big Data i usprawnienia obsługi klienta. Aby poznać więcej sposobów na wzmocnienie Twojej firmy, zapisz się na konferencję Automatyzacja procesów w centrach usług wspólnych.
Automatyzacja procesów biznesowych za pomocą modułów sterowania głosowego to szansa na szybki dostęp do Big Data i usprawnienia obsługi klienta. Aby poznać więcej sposobów na wzmocnienie Twojej firmy, zapisz się na konferencję Automatyzacja procesów w centrach usług wspólnych.
Profit_Image/ shutterstock.com

Trend 3. Automatyzacja procesów biznesowych w duecie z Citizen Development

W branży IT umiejętność programowania w kilku językach jest absolutną podstawą, jednak czy przyszłość należy do specjalistów z umiejętnościami zaawansowanego kodowania? Niekoniecznie. Samo projektowanie m.in. aplikacji i rozwiązań IT to proces długi i wyjątkowo kapitałochłonny. Automatyzacja procesów biznesowych daje pewną alternatywę, jaką jest Citizen Development, a także rozwiązania low-code oraz no-code.

Czym jest technika low-code? Low-code (znane również jako platforma niskokodowa) to oprogramowanie umożliwiające budowę aplikacji w sposób wizualny, często blokowy – bez wymogu znajomości języków programowania i projektowania “od podstaw”. Oczywiście tego typu rozwiązania proponują także możliwość wprowadzania własnych modyfikacji z poziomu kodu, jednak nie jest to element absolutnie wymagany. Z kolei technika no-code gwarantuje użytkownikom projektowanie w ramach gotowych wzorów i nie wymusza ingerencji w kod.

Według raportu“Top 10 Strategic Technology Trends for 2020” koncernu Gartnera do 2024 roku 65 proc. aplikacji będzie zbudowanych właśnie za pomocą platform no-code. Czy to oznacza, że od teraz w każdej organizacji nadejdzie schyłek kariery “klasycznych” programistów? Niekoniecznie, jednak automatyzacja procesów biznesowych na miarę już trzeciej dekady XXI wieku proponuje pewne rozwiązanie pośrednie. Jest nim Citizen Development.

Wordpress jest jednym z najpopularniejszych narzędzi low-code, przeznaczonym do projektowania stron internetowych oraz sklepów online. Jeśli w Twojej organizacji pracownicy wciąż borykają się z zastojem zleceń w dziale IT, weź udział w konferencji Automatyzacja procesów w centrach usług wspólnych i poznaj najnowsze rozwiązania BPA.
Wordpress jest jednym z najpopularniejszych narzędzi low-code, przeznaczonym do projektowania stron internetowych oraz sklepów online. Jeśli w Twojej organizacji pracownicy wciąż borykają się z zastojem zleceń w dziale IT, weź udział w konferencji Automatyzacja procesów w centrach usług wspólnych i poznaj najnowsze rozwiązania BPA.
Postmodern Studio/ shutterstock.com

Czym jest Citizen Development? Citizen Development to rozwój aplikacji i innych rozwiązań IT na linii porozumienia programistów i innych pracowników danej organizacji. Citizen Developers zauważają przeszkodę, definiują problem i dzięki swojej specjalistycznej wiedzy – inicjują rozwiązanie i inspirują deweloperów z zapleczem kodowym. Dzięki rozwiązaniom low-code i no-code z kolei – w niektórych przypadkach sami pracownicy spoza działu IT projektują własne rozwiązania samodzielnie.

O Citizen Development jest w środowisku biznesowym głośno już od kilkunastu lat. W 2009 roku Eric Knipp, ówczesny starszy analityk badawczy w firmie badawczej Gartner, miał stwierdzić:

Przyszłe aplikacje tworzone przez Citizen Developers będą wykorzystywać inwestycje informatyczne, co pozwoli IT skupić się na głębszych kwestiach architektonicznych, podczas gdy użytkownicy końcowi skupią się na łączeniu usług w procesy biznesowe i przepływy pracy. Co więcej, Citizen Development stwarza użytkownikom końcowym możliwość zajmowania się projektami, na które informatyka nigdy nie miała czasu, aby zrealizować szeroki zakres projektów departamentalnych i sytuacyjnych, które znalazły na mniej istotnym szczeblu.

Również raport koncernu jeszcze z 2015 roku daje sporo nadziei względem Citizen Development. Według “Citizen Development is Fundamental to the Digital Workplace”:

 • 65 proc. aplikacji tworzonych przez Citizen Developers ma na celu wspomóc współpracowników w wykonywaniu ich obowiązków;
 • 42 proc. pomaga w bardziej efektywnym prowadzeniu biznesu;
 • 27 proc. jest tworzonych z myślą o klientach danego biznesu;
 • do 2024 roku 74 proc. organizacji będzie korzystało z co najmniej czterech narzędzi do tworzenia low-code w celu tworzenia aplikacji i realizacji własnych inicjatyw.

Choć Citizen Development nie jest klasycznym narzędziem automatyzacji, z pewnością stanowi znaczące skrócenie procesu definiowania i rozwiązywania problemów organizacji. Choć na Zachodzie ta nisza rozwijana jest prężnie od prawie dwóch dekad, w Polsce nadal Citizen Developers stawiają dopiero pierwsze kroki. Równolegle jednak organizowane są konferencje, dzięki którym również krajowe biznesy rozwijają innowacyjne metody BPA.

Robotyzacja, moduły głosowe i Citizen Development to nie jedyne trendy, dynamicznie zmieniające ruch automatyzacji. Centra Usług Wspólnych to nieustannie rozwijająca się koncepcja, dzięki której światowe korporacje od lat zajmują czołowe miejsca w swoich branżach. Aby zmienić swoją firmę na lepsze, weź udział w konferencji Automatyzacja procesów w centrach usług wspólnych już 25 października w Warszawie.

Autor: Bartłomiej Wojnowski, Redaktor

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej.

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż.

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników.