Finanse dla menedżerów niefinansistów

Finanse dla menedżerów niefinansistów

13 marca 2019 / Warszawa

1495 zł netto od 10 grudnia do 25 stycznia

1795 zł netto od 26 stycznia do 13 marca

Finanse dla menedżerów niefinansistów
 / 13 marca 2019 / Warszawa  / 1495 zł netto Zarejestruj się

Cel

Nie ma obecnie żadnego działu w organizacji, który nie musiałby mieć zaawansowanej wiedzy w zakresie finansów. Aktualnie każdy menedżer musi mieć praktyczną, rozległą wiedzę w zakresie finansów. Dlatego też warsztat: Finanse dla menedżerów niefinansistów to okazja by pozyskać przydatną wiedzę adekwatną dla działów niefinansowych.

W trakcie warsztatu zaprezentujemy jaka jest istota i znaczenie sprawozdania finansowego w działalności firmy.

Pokażemy jak wiele przydatnych informacji można wyczytać z bilansu przedsiębiorstwa.

Przedstawimy zasady czytania i skutecznego interpretowania rachunku zysków i strat.

Poruszymy najważniejsze kwestie, które stanowią pole codziennej pracy i podstawę do podejmowania strategicznych decyzji przez managera działu niefinansowego.

Nauczymy Państwa także jak szacować wartość pieniądza w czasie i oceniać projekty inwestycyjne.

Będzie wiele konkretnych przykładów i dobrych, gotowych rozwiązań, które omówią z Państwem nasi znamienici Eksperci.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

Warsztaty kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw, a w szczególności do osób:

 • Prezesów Zarządu
 • Wiceprezesów Zarządu
 • Członków Zarządu
 • Przewodniczących oraz Członków Rad Nadzorczych
 • Pełnomocników ds. Zarządu
 • Dyrektorów ds. Prawnych, Prawników, Radców Prawnych, Adwokatów
 • Prokurentów
 • Dyrektorów ds. Marketingu
 • Dyrektorów ds. Sprzedaży
 • Dyrektorów ds. HR
 • Dyrektorów ds. Zakupów
 • Dyrektorów ds. Rozwoju
 • Dyrektorów ds. Produkcji
 • Dyrektorów ds. Logistyki
 • Dyrektorów ds. Administracji
 • Dyrektorów, Kierowników Biur Zarządu
 • oraz wszystkich, którzy w swojej pracy wykorzystują wiedzę związaną z finansami do podejmowania kluczowych decyzji wpływających na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa

Program

Środa, 13 marca

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

Warszawa, None, None
09:00

Sprawozdanie finansowe źródłem informacji o przedsiębiorstwie

 • Barbara Misterska-Dragan, Prezes Zarządu, Biegły Rewident, Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.
 • istota i znaczenie sprawozdania finansowego w działalności firmy
 • kto odpowiada za sprawozdanie finansowe w firmie?
 • odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie ksiąg rachunkowych
 • elementy sprawozdania finansowego
 • obowiązki dotyczące rejestracji i publikacji sprawozdań
Warszawa, None, None
10:15

Przerwa na kawę

Warszawa, None, None
10:30

Bilans przedsiębiorstwa – co można z niego wyczytać?

 • Barbara Misterska-Dragan, Prezes Zarządu, Biegły Rewident, Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.
 • do czego służy bilans?
 • jak czytać bilans?
 • konstrukcja bilansu
 • umiejętne wykorzystanie wiedzy zawartej w bilansie

Case Study: ANALIZA I INTERPRETACJA BILANSU

Warszawa, None, None
12:00

Rachunek zysków i strat – jak czytać i rozumieć?

 • Monika Hyra, Zastępca Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego, Kierownik działu Controllingu
 • informacje uzyskiwane z rachunku zysków i strat
 • klasyfikacja kosztów i przychodów
 • treść i budowa rachunku zysków i strat w wariantach porównawczym i kalkulacyjnym
 • kategorie wyników i ich interpretacje
Warszawa, None, None
13:30

Przerwa na lunch

Warszawa, None, None
14:15

Rachunek przepływów pieniężnych - cash flow

 • dr Adam Chmielewski, Uniwersytet Warszawski
 • cash flow w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • wiarygodność rachunku przepływów pieniężnych
 • budowa i zawartość informacyjna rachunku przepływu pieniężnych
 • ocena przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej,
 • ocena przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej i finansowej
 • wskaźniki do oceny kondycji oparte o dane z cash-flow

Case Study: Ocena kondycji spółki na bazie autentycznego rachunku przepływów pieniężnych

Warszawa, None, None
15:45

Ocena projektów inwestycyjnych

 • Tomasz Swaczyna, Wiceprezes, Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o.

 • podstawowe czynniki wpływające na opłacalność projektów inwestycyjnych
 • wartość pieniądza w czasie jako parametr wpływający na opłacalność projektu
 • sposób pomiaru opłacalności projektów inwestycyjnych (miary proste i dyskontowane)
 • analiza wrażliwości najważniejszych czynników wpływających na opłacalność projektu
 • wpływ pozyskania dofinansowania na opłacalność projektu inwestycyjnego
 • ocena projektów inwestycyjnych związanych z odnawialnymi źródłami energii

Warszawa, None, None
17:30

Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo

Warszawa, None, None

Prelegenci

 • dr Adam Chmielewski

  dr Adam  Chmielewski

  Uniwersytet Warszawski
 • Monika Hyra

  Monika Hyra

  Zastępca Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego, Kierownik działu Controllingu
 • Barbara Misterska-Dragan

  Barbara Misterska-Dragan

  Prezes Zarządu, Biegły Rewident, Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.
 • Tomasz Swaczyna

  Tomasz Swaczyna

  Wiceprezes, Kancelaria Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o.

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Magdalena Sokulska
Magdalena Sokulska

Project Manager

Miejsce

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Warszawa

1495 zł netto od 10 grudnia do 25 stycznia

Zarejestruj się